Skip to main content

Werken aan een sterke bouw- en infrasector

De bouw is een dynamische en conjunctuurgevoelige sector. Ver vooruit kijken is in deze sector dan ook lastig, maar wel nodig. De branche vergrijst, kampt met een verouderd imago en de instroom van jongeren neemt af. Op dit moment staan we voor een aantal grote maatschappelijke opgaven waaraan de bouw- en infra een belangrijke bijdrage levert. Inspelen hierop en werken aan een florerende arbeidsmarkt vraagt om bundeling van krachten, wat de sectortafel doet met het onderwijs o.a. Deltion en Windesheim, het bedrijfsleven en brancheorganisaties zoals Bouwend Nederland.

Direct contactVerder lezen

Er gebeurt al veel in de regio om de bouwsector krachtiger te maken. De sectortafel Bouw wil versterken wat goed maakt en een tandje bij zetten waar nodig. De sectortafel sluit aan bij bestaande initiatieven en infrastructuren waar mogelijk om verdere versnippering tegen te gaan. We willen krachten bundelen, leren van elkaar en samenwerken over de grenzen van gemeenten en sectoren heen.

Netwerkregisseur sectortafel Bouw & Infra

Bernita van Dijk

Contact

Kartrekkers

Inge Grimm

Voorzitter College van Bestuur
Hogeschool Windesheim

Luc Lenferink

Eigenaar Uw Onderhoudspartner Lenferink
Vice-Voorzitter MKB-Nederland Regio Zwolle

Uitdagingen in de bouwsector

Om de ambities van de Sectortafel Bouw waar te maken werken we aan een viertal uitdagingen

 1. Bedrijven én hun werknemers zijn wendbaar

  Uitdagingen als de schaarste van grondstoffen, de duurzaamheidsopgave, de enorme vraag naar woningen en de krapte op de arbeidsmarkt vragen om innovatie en nieuwe skills van werknemers. We willen de wendbaarheid van zowel werkgevers als werknemers stimuleren, voor een krachtige bouw en infra sector.

 2. Voldoende gekwalificeerd personeel

  We willen werken in de bouw en infra aantrekkelijker maken. Onder andere door het imago te versterken en mogelijkheden om parttime te werken, flexibele roosters en doorgroeimogelijkheden te stimuleren. En daarmee expertise en talent vanuit andere branches ook aantrekken.

 3. Inclusiviteit voor mensen die onnodig aan de kant staan

  Alle talenten tellen. We willen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk bieden en bekijken hoe we toekomstig werklozen via van werk-naar-werk-trajecten opleiden voor de bouw en infra.

 4. Leven lang ontwikkelen

  We willen de leercultuur van de sector versterken. Zowel door een leven lang leren tot aandachtspunt te maken bij bedrijven, als door het stimuleren van werknemers om de regie te nemen over de volgende stap in het eigen arbeidsleven.

Bekijk de actielijnen van 2023

De sector bouw in cijfers

Uit: Factsheet Regio Zwolle augustus 2020

99,3%
van de werkenden kan of wil niet méér uren werken
2023
Prognose: groei blijft doorzetten tot 2023
14.000
vacatures in Q1 2020

Feiten & Cijfers

Download de sectormonitor

Wij gaan graag met je om de tafel! Om je voor die tijd een nóg beter beeld te geven van onze sector, download je hier onze sectormonitor. Met daarin de belangrijkste arbeidsmarktcijfers van de sectortafel. Kortom; dé informatie die je wilt weten en nodig hebt om samen een sterkere arbeidsmarkt te kunnen realiseren.

Aanvraag indienen bij het Ontwikkelfonds?

Ben je actief in de sector Bouw en wil je investeren in de ontwikkeling van (toekomstige) werknemers? Een financiële ondersteuning vanuit het Ontwikkelfonds Regio Zwolle kan hierbij helpen. Dien een individuele aanvraag in, of vanuit een samenwerkingsverband voor cofinanciering voor vakinhoudelijke scholing.

Mijn aanvraag indienen

Handige downloads

Infographic Bouw

Heb je een vraag?

Bekijk eens de antwoorden op de meest gestelde vragen óf bespreek je specifieke vraag met sectorexpert Bernita van Dijk.

Neem contact op