Skip to main content

Human Capital Agenda

Investeren in zittend en toekomstig personeel doen we door te werken naar één regionale agenda, ingevuld en uitgewerkt door partnerschap tussen onderwijs, overheid en werkgevers.

Met de Human Capital Agenda investeren we als regio in zittend en toekomstig personeel.

De Tafel van de Regio Zwolle

Deze agenda heeft een focus op de beschikbaarheid van personeel, de wendbaarheid van personeel en een inclusieve arbeidsmarkt. Meer grip op de dreigende tweedeling tussen hoogopgeleide kenniswerkers en lager opgeleide vakwerkers is een ambitie. Evenals het versoepelen van intersectorale arbeidsmobiliteit (werk naar werk), de overgang van onderwijs naar werk en van werkloosheid naar werk. Dit leidt tot (hoogwaardig) vakmanschap en een leven lang ontwikkelen. Het streven is dat iedereen meeprofiteert van economische groei. De ambitie van Regio Zwolle om te werken aan een sterke economie waarin zoveel mogelijk mensen de kans krijgen om in economisch opzicht mee te doen wordt hiermee behaald.

Slim samenwerken

Steeds meer worden het economisch, sociaal en onderwijsdomein als een samenhangend veld gezien. De partijen, netwerken en organisaties die binnen deze domeinen werken buigen zich dan ook steeds meer over dezelfde vraagstukken, zeker daar waar het gaat over het thema Human Capital. Slim samenwerken is daarom relevant. Het is belangrijk om eigenaarschap, verantwoordlijkheden en inhoud scherp in beeld te hebben. De Human Capital Agenda heeft hierop een focus!

Faciliteren van initiatieven

De kracht van de overkoepelende Human Capital Agenda ligt vooral in het faciliteren van alle lopende initiatieven:

  • Verbinden met behulp van de drie doelen: beschikbaar, inclusief en wendbaar;
  • Verbreden of vergroten van het volume door opname (HCA-aspecten) in een van de actielijnen van de Human Capital Agenda
  • Doorontwikkeling en innovatie stimuleren op basis van de actielijnen.

Ontdek de succesverhalen

Benieuwd wat Upgrade jezelf kan betekenen voor jouw organisatie lees dan de succesverhalen uit de verschillende sectoren.

Lees de verhalen