Skip to main content
Nieuws uit de regio

Vrijetijdssector presenteert actieagenda Hospitality Pact Regio Zwolle met nieuwe focus op arbeidsmarktuitdagingen

Datum: 8 maart 2024

Op maandag 4 maart 2024 is in Lumen Hotel & Events de actieagenda van het Hospitality Pact Regio Zwolle ondertekend door vertegenwoordigers van de overheid, het beroepsonderwijs en ondernemersorganisaties actief in de vrijetijdssector. Hiermee zet Regio Zwolle opnieuw een belangrijke stap vooruit in het aanpakken van de arbeidsmarktuitdagingen binnen de sector.

Het Hospitality Pact, dat startte in 2023, bood een platform voor samenwerking tussen diverse belanghebbenden in de vrijetijdssector om de uitstroom te verminderen en de instroom te verhogen. Op 4 maart is de agenda voor de komende vier jaar gepresenteerd, met concrete ambities voor de 10 doelen uit het manifest. Ook is er in 2024 speciale aandacht voor het thema inclusie; zodoende staat de vraag “hoe kunnen we tot dusverre onbenut potentieel beter inzetten” centraal. Het Hospitality Pact richt zich hierbij met name op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en studenten van PROVSO-scholen.

Ondertekening

Tijdens de bijeenkomst werd het Hospitality Pact ondertekend door betrokkenen uit het vakgebied: Gerrit-Jan Hagedoorn, bestuurslid VNO-NCW namens ondernemers, Thea Koster, College van Bestuur van Deltion College namens onderwijs en Alwin Mussche, Wethouder van Hardenberg, Board Arbeidsmarkt Regio Zwolle.

Het Hospitality Pact voor en door Regio Zwolle

De vrijetijdssector, bestaande uit onder andere restaurants, hotels, cafés, campings, vakantieparken, attractieparken en meer, staat voor de uitdaging van ontgroening, vergrijzing en de naweeën van de coronapandemie. Deze factoren hebben de druk op de arbeidsmarkt verder vergroot. Volgens recente gegevens uit 2023 bedroeg de landelijke instroom slechts 16,1%, terwijl de uitstroom steeg tot 39,4%. Er is dringend behoefte aan gecoördineerde acties om deze trend te veranderen. De actieagenda van het Hospitality Pact Regio Zwolle legt de nadruk op het aantrekken en behouden van talent in de sector. Door gezamenlijke inspanningen willen de ondertekenende partijen de vrijetijdsbranche positioneren als een aantrekkelijke werkgever met diverse carrièremogelijkheden en een cultuur van flexibiliteit en groei.

Mochten er vragen zijn over het Hospitality Pact staat Henk van Voornveld voor u klaar.

Netwerkregisseur Vrijetijdseconomie, henkvanvoornveld@outlook.com, 06 – 53 80 81 42