Skip to main content

Disclaimer

De informatie op deze website, inclusief downloads en formulieren, is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel het team achter Upgrade jezelf Regio Zwolle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Upgrade jezelf Regio Zwolle niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Upgrade jezelf garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Upgrade jezelf wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Upgrade jezelf Regio Zwolle behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.