Skip to main content

Over Upgrade jezelf

Een aantrekkelijke en sterke arbeidsmarkt. Met ruimte voor ieders talent. Daar werken we aan in Regio Zwolle en we zijn al ver gekomen. Samen kunnen we écht sprongen maken en dat is hard nodig.

We lopen namelijk tegen grenzen aan. Bedrijven hebben personeelstekorten, terwijl mensen werkloos thuis zitten. Jongeren trekken naar de Randstad, terwijl er volop uitdagende banen zijn in de regio.

Upgrade jezelf

Het is tijd voor een upgrade van onze regionale arbeidsmarkt. Daarvoor is Upgrade jezelf in het leven geroepen: een initiatief van 21 samenwerkende gemeenten onder de naam Regio Zwolle, ontstaan vanuit de Human Capital Agenda. Deze agenda richt zich op het investeren in mensen. Binnen dit initiatief zijn er negen sectortafels, waar afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers, onderwijs en het UWV. Om echt sprongen te maken, moeten we het samen doen.

Ieders talent benutten

Hoe? Door gezamenlijk te investeren in mensen en ieders talent optimaal te benutten. Om te kunnen groeien hebben we ál het talent nodig. Ongeacht opleidingsniveau, leeftijd, loopbaan en relatie tot de arbeidsmarkt. Alleen dan ontstaat er een krachtige en vitale arbeidsmarkt die tegen een stootje kan.

Upgraden

Daarom roepen wij werkgevers en werknemers op om in beweging te komen. Dit begint bij werkgevers, door te investeren in (toekomstige) werknemers en om hen te upgraden. Oftewel: nieuwe kennis opdoen en vaardigheden aanleren, bijvoorbeeld door her-, bij- of omscholing.

Inspiratie en tools

Wij helpen hierbij. Met een platform vol inspirerende verhalen, handige tools, een netwerk van specialisten en een financieel steuntje in de rug vanuit het Ontwikkelfonds Regio Zwolle.

Kom in beweging!

Werkgevers, mkb’ers, zzp’ers: kom dus in beweging! Steun dit initiatief. Gebruik onze tools, vertel ook je verhaal en inspireer anderen. Zo gaan we van praten naar dóén en groeien we naar een vitale en veerkrachtige arbeidsmarkt.

Weet je welke stap jouw organisatie moet zetten om bij te blijven in deze snel veranderende arbeidsmarkt?

Beantwoord 8 vragen, ontdek waar je nu staat en welke volgende stap je kunt zetten.

Doe de scan