Sluit menu
Menu
Nieuws uit de regio

Zwolse Bouwtafel start met succesvolle HR-bijeenkomst

Datum: 20 april 2020

Bouwend Nederland regio Oost organiseerde begin maart met de Bouwtafel Zwolle hun eerste gezamenlijke HR-bijeenkomst. Ruim 40 HR-medewerkers van bouw- en infrabedrijven uit de regio, lieten zich tijdens deze ‘HR-Groep bijeenkomst’ bijpraten over specifieke HR-onderwerpen voor de Bouw & Infra. “Het hoofddoel van deze bijeenkomsten is kennisoverdracht”, vertelt Mayra Schoolen, adviseur sociale zaken bij Bouwend Nederland regio Oost. “Maar kennismaken met andere HR-medewerkers uit de bouw is natuurlijk net zo waardevol.”

Eerste gezamenlijke HR-bijeenkomst Bouwtafel Zwolle

Met de Bouwtafel Zwolle wil de gemeente Zwolle samen met bouw- en infrabedrijven uit de regio de instroom in de sector bevorderen en het brancheniveau naar een hoger niveau tillen. Eén van de initiatieven was het opzetten van een HR-netwerk om kennis uit te wisselen en daar is de samenwerking met Bouwend Nederland uit voortgekomen. Schoolen: “Wij organiseren al HR-groep bijeenkomsten voor onze leden in Almelo en Oosterbeek, maar dit deel van de regio ontbrak nog. Ideaal dus om samen met de Bouwtafel Zwolle hierin op te trekken.”

Bouwtafel Zwolle

De Bouwtafel Zwolle is onderdeel van de ‘Human Capital Agenda’. Deze agenda is in 2019 opgesteld door werkgevers, werknemers, overheden en onderwijsinstellingen en heeft als doel om de arbeidsmarkt in de Regio Zwolle, die 21 gemeenten telt, te verbeteren. Bouwend Nederland is samen met MKB Nederland Regio Zwolle, FNV en onderwijsinstellingen met de Bouwtafel Zwolle gestart waarmee wordt gewerkt aan concrete activiteiten op het gebied van zij-instroomtrajecten, innovatie en het stimuleren van goed werkgever- en werknemerschap in de sector. Deze HR-Groep bijeenkomst is het eerste initiatief dat nu is uitgerold en zal twee keer per jaar plaatsvinden.

RegioDeal

Om dit alles te bekostigen, wordt er door diverse partijen flink geïnvesteerd met als doel de Regio Zwolle toekomstbestendig te maken. Naast het Rijk, dat met de RegioDeal 22,5 miljoen euro inlegt, steken het bedrijfsleven, de provincie en de gemeenten zo’n 145 miljoen euro in de regionale economie. Dat geld wordt geïnvesteerd in vier pijlers: klimaatadaptatie, verandering van de economie, een flexibele arbeidsmarkt en een kwalitatief goede stad en regio. Zoals de Zwolse wethouder René de Heer al in een interview met RTV Oost aangaf: "Met duizend ondernemers gaan we bijvoorbeeld kijken of we het businessmodel circulair kunnen maken. Kun je de manier van geld verdienen veranderen zodat je minder grondstoffen nodig hebt. En we gaan kijken of mensen die bij zo'n bedrijf werken, wel geschikt zijn. Die gaan we opleiden.”

Het hoofddoel van deze bijeenkomsten is kennisoverdracht. Maar kennismaken met andere HR-medewerkers uit de bouw is natuurlijk net zo waardevol.

Mayra Schoolen, adviseur sociale zaken bij Bouwend Nederland regio Oost

Divers programma

Tijdens de eerste bijeenkomst was het ook aan deze Zwolse wethouder om de bijeenkomst te openen en kort de Bouwtafel Zwolle toe te lichten. Het UWV gaf vervolgens informatie over de transitievergoeding en compensatieregeling waarna een advocate hier nog wat juridische tips aan toevoegde, zodat je als bedrijf altijd aan de eisen van het UWV voldoet. BpfBOUW besprak het pensioenakkoord en het aflopen van de 55min-regeling en Schoolen gaf zelf een presentatie over de stand van zaken wat betreft de cao-onderhandelingen.

Specifieke groep

De reacties van de aanwezigen na afloop waren positief en dat heeft volgens Schoolen te maken met het feit dat men nu tot een heel specifieke groep behoort: “Er zijn al genoeg netwerkborrels, maar deze bijeenkomst focust op hele specifieke HR-onderwerpen die juist voor de Bouw en Infra gelden.” Om meer HR-personeel van bouw- en infrabedrijven te bereiken, is ook de samenwerking met de Bouwtafel Zwolle – en daarmee hun netwerk - voor Schoolen heel fijn. “De HR-medewerkers van onze lidbedrijven zijn niet altijd bekend bij ons’, legt zij uit. “Met onze nieuwe ledenportal hopen we nu een beter beeld te krijgen van de diverse medewerkers bij onze lidbedrijven, zodat we HR-medewerkers persoonlijk kunnen aanschrijven.” Verder is Schoolen bezig met het opzetten van een HR-platform waarop zij tussentijds updates kan plaatsen over zaken als cao-ontwikkelingen en andere HR-gerelateerde onderwerpen.

Vergroot je HR-netwerk en -kennis!

Ben jij HR-medewerker in de Bouw & Infra in regio Oost? Sluit je dan nu aan bij de Bouwend Nederland HR-Groep en mis niets over de nieuwste ontwikkelingen op HR-gebied. Kom ook zeker naar de HR-Groep bijeenkomst in het Van der Valk Hotel in Zwolle op donderdag 24 september. Eén van de sprekers is het kennis- en adviescentrum Volandis dat over duurzame inzetbaarheid zal spreken. Meer informatie over het programma volgt.

Meer informatie of aanmelden? Neem contact op met Mayra Schoolen – m.schoolen@bouwendnederland.nl

Van stilstaan in de tijd
naar investeren in je mensen

Doe de gratis Upgrade scan en ontdek welke hulp er is voor jouw bedrijf

Doe de scan