Skip to main content
Nieuws uit de regio

Extra middelen voor arbeidsmarktregio Zwolle vanuit REACT-EU ESF herstelfonds

Datum: 25 november 2021

De arbeidsmarktregio Zwolle krijgt een financiële bijdrage van € 2,8 miljoen vanuit het subsidieprogramma REACT-EU ESF. De subsidie wordt ingezet voor werkzoekenden en kwetsbare werkenden om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

De impact van de coronacrisis is ook in de arbeidsmarktregio Zwolle merkbaar. In verband met de bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid extra geld vrijgemaakt in de vorm van de subsidieregeling REACT-EU ESF.

Met een bijdrage van € 2,8 miljoen uit het REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) kan de arbeidsmarktregio Zwolle werkzoekenden en kwetsbare werkenden ondersteunen bij het vinden en behouden van werk. En daar waar werk nog niet direct aan de orde is, worden inwoners ondersteund op het gebied van maatschappelijke participatie, als opstap naar regulier werk.

De gemeente Zwolle is centrumgemeente en heeft de aanvraag verzorgd voor dit ESF-project.

“De impact van de coronacrisis is ook hier voelbaar. Dat geldt zeker voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Zij lopen meer risico op langdurige werkloosheid en financiële problemen. Voor deze groep staan de kansen om tijdens of na de crisis snel werk te vinden onder druk. Met deze bijdrage kunnen wij deze groep extra ondersteunen en begeleiden.”

René de Heer, wethouder in Zwolle en voorzitter van de arbeidsmarktregio