Skip to main content
Verhalen uit de regio

Werk als stabiele factor in het leven

Datum: 10 december 2021

Auberge ’t Asje in Dalfsen is een restaurant, maar voor de medewerkers is het zo veel meer dan dat. In samenwerking met de gemeente Dalfsen biedt de horecagelegenheid ook werkplekken voor mensen die in eerste instantie een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Die afstand wordt opgeheven door hen alle tijd en ruimte te geven om te wennen aan het werk, de collega’s en de taken. En dan blijkt voor iedereen van grote waarde.

‘Ik voel me hier thuis. Ik werk samen met fijne mensen, in de keuken draaien we leuke muziek. En ik kijk nu al uit naar het personeelsfeest.’ Aan het woord is Daniël Soepboer (27 jaar). Zijn werk bij Auberge ‘t Asje geeft hem de stabiliteit die hij naar eigen zeggen nodig heeft. ‘Ik heb meerdere opnames achter de rug. Bennie (werkgever en ondernemer van Auberge ’t Asje) helpt mij met allerlei dagelijkse dingen die goed zijn voor mijn gezondheid, maar waar ik zelf niet altijd aan denk. Ook op mijn vrije dagen. Ben ik er niet op tijd, dan appt of belt Bennie me. Ik ben heel dankbaar voor het werk en de hulp die ik krijg. Ik waardeer het zeer. Ik help hem met allerlei ICT-vraagstukken, want daar blijk ik goed in te zijn.’

Zijn collega Danny Sloots (23 jaar) deelt ook zijn persoonlijke verhaal. ‘Ik heb geen fijne jeugd gehad en ben op mijn 15e uit huis geplaatst. Ik begon bij Bennie met vrijwilligerswerk. Als het niet lekker ging, kon ik weer naar huis gaan, want ik was er als extra medewerker. Bennie heeft geduld. Inmiddels ben ik helemaal gewend en heb ik een contract. Het is mijn droom om bij het leger te werken. Hier leer ik al de juiste mindset: met elkaar samenwerken, snel schakelen, ’s ochtends binnenkomen en meteen aan de slag gaan.’

Rol in de samenleving

Over de inzet van deze jonge mannen is werkgever Bennie Buitenhuis stellig: ‘Ik wil stimuleren dat zij een rol houden in de samenleving. Ze voegen wat toe. Daarnaast ben ik van mening dat je je moet openstellen voor iedereen. Iedereen doet mee.’ Zo kreeg ook Kamila Ali Buta een baan bij Auberge ’t Asje. Zij is samen met haar man en kind vanuit Ethiopië naar Nederland gekomen. Haar tweede kind is hier geboren. In haar geboorteland werkte ze als lerares op een basisschool en in Nederland heeft ze haar inburgering en taalstage voltooid. Maar omdat Nederlands een moeilijke taal is, spreekt ze dit nog niet vloeiend en is het vinden van een baan een uitdaging. ‘Maar schoonmaken lukt zonder perfect Nederlands te praten en werk draagt juist bij aan het leren van de taal. We nemen de tijd om naar haar te luisteren en haar dingen uit te leggen’, zegt Buitenhuis.

Waardevol

Barbara Lammertink, adviseur Werkgeversdienstverlening en netwerker bij de gemeente Dalfsen: ‘Alle medewerkers draaien hier volwaardig mee. Wij kunnen als gemeente een mooi beleidsplan maken, maar het gaat om de uitvoering. Een werkplek zoals hier bij Auberge ’t Asje is heel waardevol. We moeten samen met werkgevers randvoorwaarden creëren waardoor mensen hun werk kunnen doen.’

Ook binnen de gemeente zijn die randvoorwaarden geborgd. ‘We hebben de afgelopen jaren sterk ingezet op verbetering van het proces, zegt Anneke Dollen, beleidsadviseur sociaal domein bij gemeente Dalfsen. We hebben een team van consulenten werk en inkomen die intakes met kandidaten doen en trajecten opstarten, loopbaanbegeleiders die kandidaten begeleiden naar werk, een netwerker die vraag en aanbod tussen werkgevers en kandidaten matcht en een kwaliteitsmedewerker die de kwaliteit van de uitvoering borgt. We hebben wekelijks de ‘weekdate’, waarin we nieuwe aanmeldingen bespreken, ervaringen met elkaar uitwisselen, lastige zaken aan elkaar voorleggen, kijken wat we kunnen verbeteren en de nieuwe vacatures bespreken.’ Het resultaat van deze praktische aanpak mag er zijn. ‘We hebben in vergelijking met andere gemeenten een lage bijstandsdichtheid en een lage verblijfsduur: mensen stromen sneller uit de uitkeringssituatie naar werk. Tijd en energie in alle doelgroepen steken, loont echt.’

Op de werkvloer wordt de zorg en aandacht voor de kandidaten gedeeld tussen de werkgever en de jobcoach. Ernest van Voorst is de jobcoach van Daniël en Danny. Hij ziet dat hun baan veel bijdraagt aan hun gemoedstoestand. ‘Ik ken Daniël al uit de tijd dat ik op De Ambelt (school voor speciaal onderwijs, MvH) werkte en ik zie dat hij steeds stabieler wordt. Als jobcoach ga ik ook bij Danny en Daniël thuis langs. Daar zie en hoor ik net even meer dan hier op het werk. Het mooie van het hele verhaal is dat ze hier bij Auberge ’t Asje zichzelf kunnen zijn. En dat doet hen goed.’

Unieke werkwijze

‘Het gaat er inderdaad om dat we mensen op de plek krijgen waar ze zich senang voelen’, beaamt Ruud van Leeuwen, wethouder gemeente Dalfsen. Het succes van Daniël, Danny, Kamila en vele anderen die met een vergelijkbaar verhaal aan werk zijn geholpen, is verankerd in een door gemeente Dalfsen ontwikkelde werkwijze. De wethouder deelt de drie belangrijkste punten uit die aanpak: ‘Onze visie is dat iedereen mee moet kunnen doen. We maken geen onderscheid in doelgroepen of de mate van afstand tot de arbeidsmarkt. We streven naar het maximaal haalbare: werk of anders maatschappelijke participatie. Ten tweede zetten we sterk in op verbinding met de uitvoering. We zijn doeners. We hebben de weekdate geïntroduceerd, kwaliteitsmedewerkers aangesteld, leerlijnen ingericht, ingezet op toetsing, werkafspraken geüniformeerd, processen aangepast, focus in rollen doorgevoerd et cetera’, schetst de wethouder. ‘Barbara Lammertink is daarbij de schakel tussen de werkgevers en de loopbaanbegeleiders en consulenten werk en inkomen.’

Dollen vult aan: ‘Ten derde hebben we ingezet op het verkrijgen van sturingsinformatie. Door deelname aan de benchmark Werk en Inkomen van Divosa kunnen we onze resultaten vergelijken met andere gemeenten en daar lering uit trekken. Ook hebben we onze interne registraties verbeterd. Met de pilot EVA van de VNG brengen we ons trajectenaanbod in beeld. Door EVA en de verbeterde registraties, zullen we in de toekomst dus beter methodisch werken en al vroegtijdig anticiperen op een eventueel tekort in trajecten en plekken voor bepaalde doelgroepen.’ Lammertink: ‘We hebben ook afstemming met andere gemeenten vanuit de Arbeidsmarktregio Zwolle en zetten daarbinnen ook met nadruk in op samenwerking binnen de subregio met Hardenberg, Ommen en Raalte. Hoe sterker het netwerk, hoe meer succes voor werkgevers en kandidaten.’