Skip to main content
Verhalen uit de regio

Van Rabo naar Pabo

Datum: 11 juni 2019

Robotisering, automatisering en technologisering hebben invloed op de arbeidsmarkt. Functies veranderen en banen verdwijnen. Zo ook in het bank- en verzekeringswezen. Rabobank geeft medewerkers samen met de Pabo een nieuwe uitdaging, in het onderwijs. Sigrid Loos werkte tien jaar als adviseur dagelijkse bankzaken in de bankhal bij Rabobank Flevoland. In de zomer van 2019 studeert ze af als Pedagogisch Professional Kind en Educatie.

Sigrid Loos

‘Het werk bij de bank verandert. Veel werkzaamheden worden gevirtualiseerd of gedigitaliseerd. Ik werk in de bankhal en help de klanten die binnenlopen met vragen. ‘Doordat klanten steeds meer online kunnen opzoeken en oplossen, wordt mijn werk meer service en minder advies. Dat biedt mij te weinig uitdaging’, vertelt Loos.

Hoewel ze bij de bank werd gestimuleerd om door te groeien naar een andere functie, oriënteerde ze zich op een andere branche. ‘Wat ik ook zou gaan doen bij de bank, de digitalisering is niet meer weg te denken. Bovendien dacht ik, ik ben halverwege de dertig, als ik iets anders wil, is dit het moment.’

De uitdaging die ik kwijt was, vind ik nu in het onderwijs

Sigrid Loos

‘Iets met kinderen’, dat speelde bij Loos altijd al door de gedachten. ‘Kinderen zijn puur, hebben geen oordeel. En je kunt ze wat leren, verder brengen in de maatschappij. Dus toen Rabobank kwam met het traject ‘Van Rabo naar Pabo’, sprak dat me aan. Het is een samenwerking van Rabobank met de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) en Scholengroep Katholiek Onderwijs (SKO). Rabobank zou de opleiding aan de KPZ betalen en bij SKO kreeg ik met het behalen van mijn diploma baangarantie. De opleiding die mij aansprak, was die tot Pedagogisch Professional Kind en Educatie (PPKE). Dat past precies bij wat ik wil: kinderen verder helpen in hun ontwikkeling, met allerlei activiteiten.’
De opleiding is een associate degree, duurt twee jaar en heeft een praktijkgerichte opzet. Qua niveau zit dit tussen het mbo en een hbo-bachelor in. De student wordt opgeleid voor functies binnen het onderwijs, kinderopvang, welzijn en jeugdhulp.

Sigrid Loos

Stage

‘Mijn stage doe ik nu bij St. Franciscus, een basisschool in Nunspeet. Ik werk als pedagogisch professional in opleiding. Ik begeleid kinderen in kleine groepjes als ze extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld om beter te leren rekenen. Daarnaast ben ik eventmanager; de organisatie van vieringen en feesten neem ik op me. En als het gaat om thema’s, ben ik een verbinder, om de juiste mensen binnen te halen. We hadden laatst bijvoorbeeld een project over talentontwikkeling. Daar wilden we een kunstenaar bij betrekken. Die regel ik dan. Ook begeleid ik de Plusklas, een groep voor hoogbegaafde kinderen die extra uitdaging kunnen gebruiken.’

Hard werken wordt beloond

Sigrid Loos

Onderzoek

Het afstudeeronderzoek van Loos richt zich op een project van de basisschool waar ze stageloopt, het Jenalab. Het is een werkplaats voor verschillende kinderen die ieder op hun eigen niveau uitdaging nodig hebben. ‘Enerzijds is er het Doelab. Anderzijds is er het Speurlab. Het Doelab is voor de praktisch ingestelde kinderen, het Speurlab voor de meer- en hoogbegaafde kinderen. Ik onderzoek hoe het lab kan bijdragen aan de motivatie van meer- en hoogbegaafde kinderen.’

Toekomst

De ultieme functie is voor Sigrid een rol waarin ze de ontwikkeling van het kind langere tijd kan zien en begeleiden. ‘Dat kan onder meer bij een kindcentrum, waar school en kinderopvang onder een dak zitten. Remedial teacher is ook zo’n vak waarin ik kinderen langere tijd kan ondersteunen. Je stelt dan samen met de leerkracht een begeleidingsplan op voor kinderen die vanwege leer- of gedragsproblemen extra begeleiding nodig hebben op een bepaald gebied. Dit lijkt me leuk omdat ik dan echt aandacht kan geven aan een kind. Die uitdaging was ik in het werk bij de bank kwijt en vind ik nu terug in het onderwijs.’