Skip to main content
Verhalen uit de regio

Van man van de praktijk naar expert koudesystemen

Datum: 11 oktober 2021

Technische innovaties, aanscherpingen in wet- en regelgeving: de ontwikkelingen in de installatietechniek gaan zo snel dat ze zelfs voor ervaren installateurs amper zijn bij te benen. Irene Eektimmerman, P&O-adviseur en Edwin Seppenwoolde, teamleider projecten van Loohuis Installatiegroep vestiging Heeten, vertellen over die ontwikkelingen, het belang van scholing en de meerwaarde van Upgrade jezelf voor hun bedrijf.

Wat betekenen die ontwikkelingen in de praktijk?

Edwin Seppenwoolde: ‘Wij hebben de ambitie om het beste jongetje van de klas te zijn. Daarom is het voor ons essentieel dat we nauw samenwerken met elkaar, maar ook met onze leveranciers en andere partners. Je moet goed weten wat je doet. Daarom maken we scherpe keuzes. Ons vakgebied is zo breed dat je niet overal in gespecialiseerd kan zijn. We pakken alleen die werkzaamheden op waarvoor we geschoold en gecertificeerd zijn. Dat is al een heel breed scala binnen de installatietechniek. Toch stuiten we soms op situaties waarvan we nog geen kennis hebben. Dan kan dat een trigger zijn om ons eerst te verdiepen in de materie. Dat doen we altijd voordat we de kennis toepassen in de praktijk.’

Hoe is Loohuis Installatiegroep met Upgrade jezelf in contact gekomen?

Irene Eektimmerman: ‘Tijdens een netwerkbijeenkomst ben ik getipt op de mogelijkheid van cofinanciering. Scholing en bijscholing is een continu proces en dan is het prettig dat een deel van de investeringskosten wordt gesubsidieerd. Mijn eerste aanvraag was voor een werkvoorbereider die de cursus Sanitaire Installaties in Gebouwen gaat volgen. Een complexe studie bestaande uit vier modules over leidingwater, riolering, gas- en brandblusvoorzieningen. De aanvraag is in één keer in z’n geheel gehonoreerd en dat vond ik best bijzonder.’

Praat met je personeel en ontwikkel samen een visie op scholing

Wat is het belang van deze cursus voor je collega en de hele organisatie?

Edwin Seppenwoolde: ‘Deze collega heeft eerst een jaar meegelopen op de afdeling onder begeleiding van een supervisor. Met deze theoretische opleiding vergroot hij zijn inzichten en achtergrondkennis over ons vak. Daarmee kan hij straks zelfstandig dit werk uitvoeren.’

Upgrade jezelf heeft ook een tweede aanvraag goedgekeurd. Waaraan wordt dit bedrag besteed?

Irene Eektimmerman: ‘Eén van onze buitendienst-monteurs gaat de opleiding F-gassen Categorie 1 volgen. Dat gaat over de werking van koudesystemen, zoals airco’s en warmtepompen. Hij heeft zo’n vijf jaar geleden bij ons het vak in de praktijk geleerd van zijn leidinggevende. Als die binnenkort met pensioen gaat, is hij zijn beoogde opvolger. Daarvoor is het wel belangrijk dat hij dit diploma op zak heeft.’

Welke tip hebben jullie voor andere werkgevers?

Edwin Seppenwoolde: ‘Praat met je personeel en ontwikkel samen een visie op het scholingsbeleid. Het is tegenwoordig een kunst om mensen binnen te houden. Daarom is het essentieel dat je ze een mooi toekomstperspectief kan bieden. Op die manier bind je je personeel aan je bedrijf.’