Skip to main content
Verhalen uit de regio

Van generalist naar specialist in de bouw

Datum: 29 november 2021

Ondernemerschap is rentmeesterschap. Die visie van Groothuis Bouwgroep uit Genemuiden gaat verder dan alleen duurzaam bouwen. Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van het personeel is volgens HR-manager Ingrid Dekker een groot goed. ‘Het aanbieden van scholing komt rechtstreeks voort uit onze visie op goed rentmeesterschap.’

Waarom is scholing zo belangrijk?

‘De bouwmarkt is ‘booming’. Overal wordt gebouwd en daardoor is er meer vraag naar dan aanbod van personeel. Deze krapte op de arbeidsmarkt geldt voor de hele bouwsector. Het is lastig aan gekwalificeerde vakkrachten te komen. Daarom hebben we besloten ons vooral te focussen op de ontwikkeling van ons huidig personeel en dit te verankeren in ons beleid. Wij hebben bijna honderd werknemers in dienst, maar door vergrijzing op de arbeidsmarkt verwachten we de komende jaren ook bij ons een geleidelijke uitstroom. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn én blijven. Met scholing binden we ons personeel en blijven we vooroplopen met de ontwikkelingen binnen de bouwsector. Daarnaast is het ook noodzakelijk voor het behoud van onze certificeringen.’

Om verder te kunnen kijken, moeten we beschikken over actuele kennis van zaken


Jullie besloten met cofinanciering van Ontwikkelfonds Regio Zwolle te investeren in scholing. Welke scholing volgen jullie medewerkers?

‘De investering gebruiken wij om mensen in onze organisatie verder te specialiseren binnen hun vakgebied. In 2020 zijn negen aanvragen gehonoreerd door Upgrade jezelf. Twee collega’s hebben van dit budget een opleiding gevolgd bij beroepsopleider BOB-KOB. Eén heeft zich ontwikkeld tot projectleider. De andere collega werkt bij ons op de afdeling calculatie en heeft zich gespecialiseerd tot kostendeskundige.’

Hoe draagt deze kennis bij aan de ontwikkelingen in de bouw?

‘We zijn aanbieder van vastgoedoplossingen. Tegenwoordig zitten we steeds vaker rechtstreeks, en al in een heel vroeg stadium, met de klant om tafel. Meedenken met de klant begint vaak met het onderzoeken van de klantbehoefte en het vertalen van deze behoefte naar de juiste vastgoedoplossing. Dit vereist andere vaardigheden. Daarnaast gaan de ontwikkelingen in de bouw hard. Denk aan circulair bouwen en technologische ontwikkelingen als ‘BIM modellering’ en ‘virtual reality’. Om verder te kunnen kijken, denken en zijn, moeten we beschikken over de juiste, actuele kennis van zaken.’

Jullie ontvingen voor de scholing cofinanciering van Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Hoe verliep de aanvraag via Upgrade jezelf?

‘Dat ging vrij simpel. We hoefden maar een aantal gegevens aan te leveren en daarnaast een offerte van de opleider en een korte motivatie van onszelf. Via Upgrade jezelf kregen we een vaste contactpersoon toegewezen. Erg prettig, want dat maakte het heel laagdrempelig om te sparren over de aanvragen. Wij zijn blij met deze subsidiemogelijkheid. Het maakt het makkelijker om te investeren in ons personeel. Ook het komend jaar willen we weer aanvragen doen bij Ontwikkelfonds Regio Zwolle.’


Welke tip heb je voor andere werkgevers?

‘Investeer in je medewerkers. Dat is in deze tijd essentieel om personeel te binden. Scholing aanbieden is misschien voor kleine bedrijven lastig, maak daarom gebruik van de mogelijkheden van Upgrade jezelf. Neem contact met ze op en kijk wat er mogelijk is. Vaak is dat meer dan je denkt.’