Skip to main content
Verhalen uit de regio

Steun voor ondernemers in nood

Datum: 28 maart 2023

Ondernemers die door de bomen het bos niet meer zien, bij wie het water aan de lippen staat of die door betalingsproblemen van hun klanten zélf kopje onder dreigen te gaan. Deze situaties komen veel vaker voor dan we denken. Alleen, bijna niemand durft erover te praten, laat staan dat ze om hulp vragen. Francine Meijerink is onafhankelijk ‘ondernemersadviseur met specialisatie schuldhulpverleningsproblematiek’ in Regio Zwolle. Zij doorbreekt dit taboe én helpt ondernemers in nood weer vooruit.

De hulp op maat vloeit voort uit de crisisherstelaanpak waarmee Regio Zwolle in en na de coronacrisis landelijke bekendheid kreeg. De Regio Zwolle Brigade werd opgericht, met als doel ondernemers door de crisis te loodsen. De brigade initieerde onder meer belacties: ondernemers en andere professionals belden ondernemers met de ogenschijnlijk simpele vraag: hoe gaat het met jou en met je bedrijf? De gesprekken, een luisterend oor en soms daaropvolgende praktische hulp bleken een schot in de roos. Deze unieke lokale aanpak krijgt nu een extra verdiepingsslag, met de inzet van Meijerink in de 22 gemeenten van Regio Zwolle.

Onafhankelijk en kosteloos

‘Vier op de tien huishoudens komt financieel niet rond en één op de vijf mensen heeft schulden’, steekt Meijerink van wal. ‘Dat probleem komt ook voor onder ondernemers. Ik werk nu al dertig jaar in de schuldenproblematiek en nog altijd spelen geldzorgen. Ik geloof ook niet dat dit één, twee, drie verandert. Maar we kunnen de mensen in zulke situaties wel beter helpen’, luidt haar pleidooi.

Zij maakt zich hard voor ondernemers die hun situatie niet meer overzien en kampen met allerlei problemen, waaronder geldzorgen. ‘Achter de voordeur speelt vaak veel meer dan alleen een openstaande vordering. Problemen waar een ander geen weet van heeft. Namens Regio Zwolle mag ik ondernemers ondersteunen en weer op weg helpen. Ik ben voor alle partijen onafhankelijk. Voor ondernemers in de Regio Zwolle – van zzp’er tot grotere ondernemers – is deze hulp kosteloos.’

Ervaringsdeskundige

Meijerink is zelf twintig jaar lang deurwaarder geweest. Ironisch genoeg werd haar bedrijf door de economische gevolgen van de coronacrisis zélf geraakt. Ik werd in coronatijd gebeld vanuit de Regio Zwolle Brigade met de vragen: “Hoe gaat het met je? en kan de Regio Zwolle iets voor je betekenen?” Dat telefoontje was voor mij op dat moment de steun die ik nodig had. Ik had het gevoel dat ik er niet meer alleen voor stond en dat ik iemand kon bellen wanneer ik daar behoefte aan had. Alleen dát gaf mij al nieuwe energie. Afgelopen jaar kwam er weer ruimte voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Tijdens dat traject ontdekte ik, dat mijn vak niet meer mijn passie bleek te zijn en dat het na twintig jaar tijd werd voor een carrièreswitch. Deze nieuwe rol binnen Regio Zwolle past beter bij mij.

Oplossingen

Hoewel de rol van Meijerink binnen Regio Zwolle pas in 2023 een officiële titel kreeg, ‘ondernemersadviseur met specialisatie schuldhulpverleningsproblematiek’, loste ze in 2022 al meerdere situaties op. ‘In één van die situaties hielden de geldproblemen van de ene ondernemer, de problemen van de andere ondernemer in stand. Bij beide partijen ontstonden schulden. Dan kunnen partijen geld gaan eisen, maar dat lost niks op. Door samen met de gemeente met beide ondernemers afzonderlijk in gesprek te gaan en samen met de gemeente naar een voor beide ondernemers passende oplossing te kijken, zijn beide ondernemers nu schuldenvrij. Dat geeft me ontzettend veel voldoening’, vertelt Meijerink. ‘Zo stond ik ook in mijn vak als gerechtsdeurwaarder; ik dacht altijd al oplossingsgericht.’

Ruimte voor hulpvragen

Momenteel staat Meijerink een aantal ondernemers bij en daarnaast is er ruimte voor nieuwe hulpvragen. Wie bij bijvoorbeeld de gemeente, het WerkgeversServicepunt, regionale ondernemersdienstverlening (waaronder de hulp van Meijerink valt) of Kennispoort Regio Zwolle aangeeft de hulp van Meijerink nodig te hebben, krijgt zo gauw mogelijk een gesprek. ‘Vaak ontstaat er na dat eerste gesprek al perspectief. Mensen slapen weer’, zegt Meijerink. ‘In dat eerste gesprek inventariseer ik wat er allemaal speelt en hoe hoog de openstaande vorderingen zijn. Ik kijk vooral naar het totaal plaatje en ben voorstander van structurele en duurzame oplossingen. Daarna is de eerste prioriteit rust creëren. Ik ga in gesprek met de gemeente, vraag bijvoorbeeld uitstel van betaling aan bij deurwaarders of andere schuldeisers. Dan hoeft de betreffende ondernemer niet meer bang te zijn dat of zijn auto verkocht wordt of dat er een deurwaarder voor de deur staat. Vervolgens kijk ik samen met de gemeente hoe de ondernemer de schulden kan aflossen en welke regelingen er mogelijk zijn. Ik ken zulke situaties door en door, vanwege mijn jarenlange werk als deurwaarder. Door snel schakelen, de samenwerking met de lokale gemeenten, door gebruik te maken van de mooie initiatieven binnen Regio Zwolle of mijn eigen netwerk kan ik dit werk doen en de ondernemer weer op weg helpen.’

Nieuwe weg inslaan

Meijerink kijkt naar het totale plaatje en onderzoekt samen met de ondernemer wat die in de toekomst wil. ‘Is dit wat je wil doen, de rest van je loopbaan?’ vraag ik iedere ondernemer met wie ik om tafel ga. ‘Ik denk dat het geen toeval is dat alle ondernemers die ik tot nu toe heb geholpen vanuit deze rol, na het oplossen van hun problemen een nieuwe weg zijn ingeslagen. Eén van hen gaat nu de opleiding afronden waaraan hij jaren geleden al was begonnen, een ander heeft een nieuwe baan in loondienst.’
Meijerink benadrukt dat de ondernemer vaak zelf de oplossing al weet. ‘Ik stuur hen absoluut niet en ik oordeel ook niet. Ik luister naar hun verhaal en laat keuzes uit henzelf komen. Het mooie is dat ze vaak al weten hoe het verder moet, maar eerst iemand nodig hebben die hen onafhankelijk en onvoorwaardelijk steunt en helpt om rust en overzicht te creëren, vóórdat ze een nieuwe weg kunnen inslaan. Die persoon ben ik voor hen.’

Mogelijkheden voor ondernemers

Meijerink kan ondernemers ook verwijzen naar de mogelijkheden die er in Regio Zwolle zijn. Ontwikkelfonds Regio Zwolle bijvoorbeeld, met cofinanciering voor het om-, her- en bijscholen van werkgevers en werknemers. Of Groei Vooruit, met subsidie voor individuen die een opleiding willen volgen. Ook kan Meijerink ondernemers koppelen aan professionals met specifieke expertise, uit één van de negen sectortafels van Regio Zwolle.

Positief voor de hele regio

De rol van Meijerink is volgens haar nieuw in Regio Zwolle en uniek in het land. Op de vraag waarom nou juist Regio Zwolle besloot een ‘ondernemersadviseur met specialisatie schuldhulpverleningsproblematiek’ te benoemen, antwoordt Meijerink resoluut: ‘Regio Zwolle is ambitieus en heeft onder andere brede welvaart als belangrijk speerpunt benoemd. Dat blijkt niet alleen uit plannen op papier, maar ook uit het hándelen van Regio Zwolle. En dit is daar een voorbeeld van’, zegt Meijerink. ‘Brede welvaart betekent dat het goed gaat met alle of althans zoveel mogelijk inwoners en ondernemers. En gaat het goed met de mensen, dan gaat het ook goed met de economie. Dat is positief voor heel Regio Zwolle, in alle opzichten.’

Meer informatie

www.regiozwolle.info/ondernemen

Contactgegevens Francine Meijerink

E-mail: fmeijerink@fmconnect.nl

Mobiel: 06 – 579 44 899