Skip to main content
Verhalen uit de regio

SROI als ingang naar talentvolle werknemers

Datum: 12 november 2021

Al tijden was ze op zoek naar een baan, stage- of werkervaringsplek. Maar steeds kreeg de uit Palestina afkomstige Nisreen Aldasooqi – afgestudeerd bedrijfskundige – hetzelfde antwoord: ‘We zoeken iemand die vloeiend Nederlands spreekt’. Maar van opgeven heeft ze nog nooit gehoord. Via het Expertisecentrum SROI arbeidsmarktregio Zwolle kwam ze in contact met Bibianne Bielschowskij, SROI-coördinator van BMC en Yacht, onderdelen van Randstad Groep. Zij omarmde het doorzettingsvermogen van Aldasooqi en besloot haar te helpen. Met als resultaat: een stageplaats bij Randstad.

Sinds 2016 woont Aldasooqi met haar gezin in Zwolle. Vanwege de oorlogssituatie in haar geboorteland Palestina verruilden ze Ramallah voor een veilig bestaan in Nederland. In Palestina voltooide Aldasooqi de studie Bedrijfskunde en werkte ze tien jaar lang in verschillende functies. In Nederland voldoet ze aan alle eisen: ze behaalt haar inburgeringsexamen, krijgt de Nederlandse nationaliteit, volgt een schakeljaar aan de Radboud Universiteit en spreekt en schrijft Nederlands op C1-niveau. ‘Ik wil heel graag werken’, zegt ze. ‘Maar bedrijven willen iemand die vloeiend Nederlands spreekt en schrijft.’

SROI

Speciaal voor mensen als Aldasooqi is Social Return On Investment (SROI) in het leven geroepen, een instrument om maatschappelijke waarde te creëren via inkoop. Simpel gezegd: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen kansen, als onderdeel van een aanbesteding. Het Expertisepunt Social Return (ESR) werkt regionaal: in opdracht van 14 gemeenten in de Arbeidsmarktregio Zwolle, het waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel. Het ESR adviseert en faciliteert opdrachtgevers en opdrachtnemers bij de invulling van SROI.


Aldasooqi krijgt de kans bij Randstad, waar ze in oktober 2021 kon starten als stagiaire. ‘Voor de master Bedrijfskunde die ik ga volgen, moet ik 20 uur per week stagelopen. Daarover had ik al contact met Gemeente Zwolle, die mij geweldig heeft ondersteund. Mijn contactpersoon gunde mij de kans om te gaan studeren met behoud van uitkering en bracht me in contact met Bibianne’, vertelt ze.

Bibianne Bielschowskij, SROI-coördinator van BMC en Yacht.

In kannen en kruiken

Bielschowskij vult aan: ‘Ik werd benaderd door Hélène Peters van Expertisecentrum SROI arbeidsmarktregio Zwolle (ESR) met de vraag of wij Nisreen konden helpen. Haar cv moest verbeterd worden en Nisreen was nog niet heel concreet over haar stage. Tijdens het gesprek hebben we haar aan het denken gezet. Wat geeft je energie? Wat is belangrijk voor je?’ Het werd een fijn gesprek. ‘Ik wilde meer voor Nisreen betekenen dan dat ene gesprek en verbeterde cv, dus ben ik met haar vernieuwde cv onder de arm op zoek gegaan naar een passende stageplek, vooral binnen Randstad. Bij ‘Randstad Online Uitzenden’ waren ze direct enthousiast. Na het eerste sollicitatiegesprek kan ze aan de slag als stagiaire klantbeleving.’

Kans

In haar rol als SROI (Social Return on Investment)coördinator is Bielschowskij medeverantwoordelijk voor de Social Return van BMC en Yacht. Ze bedenkt en ontwikkelt beleid waardoor het voor de eigen organisaties en hun klanten makkelijker wordt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. ‘SROI wordt vaak als een verplichting gezien, maar het is ook een kans. Er kunnen juist mooie dingen uit komen. Zo is het tegenwoordig erg moeilijk om talent te vinden en biedt SROI juist een extra ingang naar talent.’

Provincie

Aldasooqi heeft veel zin om te beginnen aan haar stage, die begin oktober zou starten. Zou inderdaad, want intussen wacht Aldasooqi op een telefoontje van Provincie Overijssel, waar ze onlangs een sollicitatiegesprek voerde. ‘De provincie heeft per 1 november 2021 vier plekken vrij voor statushouders. Dan heb je een betaalde baan in je vakgebied, HR in mijn geval, en volg je tegelijkertijd een intensief programma voor taal, schrijven en lezen. Het is een pilot en een ideale kans voor mij. Mocht dat niet doorgaan, dan begin ik aan mijn stage bij Randstad’, zegt ze.

Maatschappelijke impact

Tenslotte wil Aldasooqi graag nog wat zeggen tegen werkgevers: ‘Geef kansen aan nieuwkomers, doe iets met hun talenten. We hebben van Nederland kansen gekregen en willen graag iets terugdoen.’ Bielschowskij voegt toe: ‘SROI is er om het verschil te maken voor mensen. Werk is essentieel in iemands geluk. Kijk eens verder dan naar het klip-en-klare profiel. SROI is een goede motivator om mensen middelen te geven om de arbeidsmarkt te betreden. Voor BMC is dit onlosmakelijk verbonden aan onze missie om maatschappelijke impact te realiseren.’

Vervolg

De mooie ervaring van Nisreen met BMC krijgt een vervolg in de gemeente Zwolle: Taalontwikkeling en jobmarketing voor hoogopgeleide anderstaligen ter bevordering van hun arbeidsmarktkansen. Dit doet het ESR samen met de afdeling Educatie van de gemeente Zwolle. De geboden support door de opdrachtnemers (zoals mentorschap, CV-check, LinkedIn, netwerkopbouw, sollicitatiebrief et cetera) telt uiteraard mee voor SROI.