Skip to main content
Verhalen uit de regio

Noodzaak voor ontwikkelen groter dan ooit

Datum: 8 februari 2021

‘De urgentie om te ontwikkelen hebben we zelden zo sterk gevoeld als nu in de coronacrisis’, vertelt Wicher Nieborg, teamleider industriële diensten van de NoordWestGroep uit Steenwijk. ‘De kennis en inzichten die onze medewerkers opdoen in een persoonlijk leertraject, zijn hard nodig om hun (kwetsbare) collega’s te ondersteunen in deze moeilijke tijd.’

Wat was de aanleiding voor dit ontwikkeltraject?

‘De NoordWestGroep is in 2018 gestart met de transformatie van sw-bedrijf naar arbeidsontwikkelbedrijf. Ook mensen uit de bijstand en andere doelgroepen met enige afstand tot de arbeidsmarkt gaat de NoordWestGroep helpen in de zoektocht naar een baan. Nieuwe doelgroepen vragen om een andere aanpak en benadering. Daarom zijn eind 2019 elf collega’s die werken als meewerkend voorman of eerste medewerker gestart met een opleidingstraject, afgestemd op hun individuele ontwikkelbehoefte. Dit jaartraject is tot stand gekomen dankzij cofinanciering van het Ontwikkelfonds. De opleidingen draaien om persoonlijke ontwikkeling, zoals het aanleren van gesprekstechnieken en het vergroten van het zelfreflecterend vermogen.’

Waarom scholing in tijden van corona?

‘De cursus is gestart in december 2019 en moest in de coronacrisis even worden stilgezet. We hebben de deuren in maart een week moeten sluiten. In de periode daarna zijn onze werkzaamheden gefaseerd weer opgestart. In juni draaiden we op ongeveer tachtig procent van onze totale capaciteit. Dat was het moment om ook de opleiding weer op te starten. Onze cursisten wilden graag en de situatie vroeg er om. We werken met een kwetsbare doelgroep. Sommige collega’s die vallen onder de risicogroep werken al sinds de eerste lockdown thuis. Dat doet iets met mensen. Er is angst voor corona en angst om op het werk of onder de mensen te komen. Met deze training leren de cursisten zich te verplaatsen in de situatie van anderen. Ze vergroten hun empathisch vermogen en dat helpt om hun collega’s beter te begeleiden in deze crisistijd.’

De opgedane inzichten betalen zich nu al uit

Raadt u collegabedrijven in Steenwijkerland aan om te investeren in personele ontwikkeling?

‘Jazeker, want de opgedane inzichten betalen zich nu al uit. Ik krijg namelijk moeilijkere vragen gemaild. Die vormen voor mij de bevestiging dat de mailer beter over de vraag heeft nagedacht. Lastige vragen waren er voorheen natuurlijk ook, maar kwamen niet altijd bij de juiste persoon terecht of werden niet op de juiste manier gesteld. Nu gaat dat steeds vaker goed. Ook merk ik dat cursisten sterker in hun schoenen staan. Ze durven makkelijker mensen aan te spreken of te corrigeren als dat nodig is. Ik merk dat deze scholing hen sterkt in hun zelfvertrouwen en hun wereldbeeld vergroot. Ze zijn ook heel gemotiveerd om mee te doen en zichzelf te ontwikkelen.’