Skip to main content
Verhalen uit de regio

Het Werkcafé is het toetje van alle veranderingen

Datum: 13 december 2021

Van het kastje naar de muur. Dat komt op de Kamper arbeidsmarkt niet meer voor. De gemeente Kampen en Werkbedrijf Impact werkten al langere tijd aan het op één locatie samenbrengen van alles rondom het begeleiden van mensen naar werk. En nu is er het Werkcafé, een laagdrempelige plek waar werkzoekenden en mensen met vragen over werk gewoon binnen kunnen lopen. ‘Hier staan het kastje en de muur in één ruimte’, zegt Jan Peter van der Sluis, wethouder bij de gemeente Kampen.

‘Wil je ondersteuning op het gebied van werk? Dan ga je naar het Werkcafé aan Gildestraat 1 in Kampen. Of het nu gaat om ander werk zoeken, re-integreren, vanuit een uitkering aan het werk gaan of een leven lang leren’, zegt Luuk de Boer, kwartiermaker van het Werkcafé.

Het Werkcafé is ‘het toetje’ van alle inspanningen die Impact en gemeente Kampen de afgelopen vier jaar hebben geleverd. Hier draait het om synergie, om wat alle partijen samen voor inwoners die een duwtje of steuntje in de rug kunnen gebruiken, kunnen betekenen. Een voormalige productiehal is omgetoverd tot ‘café’.

De laagdrempeligheid is de eerste sleutel naar succes, die Kampen en Impact hopen te boeken met het Werkcafé. ‘Het is hier heel anders binnenkomen dan bij een stadhuis of sociale werkvoorziening. Het Werkcafé heeft reuring en gezelligheid. Je kunt er een kop koffie krijgen en je wordt vlot geholpen. Of je nu advies voor je loopbaan nodig hebt, een sollicitatietraining, hulp wil bij de Nederlandse taal, of een vrijwilligers- of betaalde baan zoekt. Werken gaat over meer dan alleen een betaalde baan hebben. Om te kunnen werken moet je fit zijn en weten wat je kunt. Voor al dat soort zaken kun je ook in het Werkcafé terecht’, zegt Rikmanspoel. ‘We hopen met deze vorm een voorbeeld voor de arbeidsmarkt van Regio Zwolle te zijn.’

Werkcafé als hét voorbeeld van slimmer werken binnen de arbeidsmarkt’

Rob Rikmanspoel

Onder één dak

Wie zich in het Werkcafé meldt, zal merken dat het allemaal een stuk vlotter verloopt dan eerder. ‘Als voorheen iemand zich bij de gemeente meldde voor een uitkering, ging er een heel proces van start. Allemaal administratie, terwijl dat het minst interessante van alles is. Het interessante is natuurlijk dat mensen worden geholpen in hun behoefte. Nu gaan we bij het Werkcafé direct kijken wat iemand nodig heeft. Fitter worden, een opleiding volgen, gekoppeld worden aan een werkgever of vrijwilligersorganisatie, noem maar op’, zegt Jan Peter van der Sluis, wethouder arbeidsparticipatie bij gemeente Kampen en voorzitter van bestuur bij Impact. ‘Al die dingen deden we wel in Kampen, maar dat kan ook sneller en met kortere lijnen. Onder één dak dus. En dat hebben we nu gerealiseerd in het Werkcafé.’
Alle disciplines rond werk en re-integratie komen er samen. De werkconsulenten van de gemeente, de jobcoaches en loopbaanbegeleiders van Impact en de adviseurs van het regionale Werkgeversservicepunt. ‘Bovendien verwijzen we naar ketenpartners die ook iets kunnen betekenen in de ondersteuning van inwoners. Financiën op Koers bijvoorbeeld en aanbieders van trainingen op het gebied van leefstijl en empowerment. Ook zijn er computers waarmee mensen kunnen solliciteren en e-learnings kunnen volgen. Bijvoorbeeld omdat ze daar thuis de middelen of de rust niet voor hebben’, zegt Rikmanspoel.

Bij het Werkcafé kijken we direct wat iemand nodig heeft

Luuk de Boer


De gemeente en Impact zijn al langere tijd bezig om van het gebouw van Impact aan de Gildestraat 1 een centrale vindplaats voor arbeidsparticipatie te maken. Zo zitten er al diverse werkgevers, re-integratieaanbieders en een uitzendbureau gehuisvest. Andere partijen binnen het brede sociaal domein van Kampen en in de regio weten de plek ook al te vinden, bijvoorbeeld voor de regionale Human Capital Agenda en het regionale Ontwikkelfonds. Het Werkcafé versnelt de verbinding van deze regionale activiteiten en de lokale sociale basis in Kampen zelf. Het is de bedoeling dat iedereen een passend aanbod krijgt, zodat iedereen kan meedoen in de samenleving. Dat kan óf richting arbeidsinschakeling óf het werkfit maken óf het actief mee kunnen doen.

Groot verschil

De Boer verwacht dat dit een groot verschil gaat maken voor inwoners van Kampen. Bijvoorbeeld voor hen die zich melden en om ondersteuning vragen. ‘De kortere lijntjes maken een verschuiving mogelijk: van helpen met een uitkering naar helpen om zelf verder te kunnen. Mensen komen voor ondersteuning omdat ze zich niet goed redden. Voorheen keken we vooral naar het recht op uitkering en voerden we later pas een gesprek om te zien waarmee we nog meer konden helpen. Nu gebeurt dat veel sneller. Hoe eerder we kunnen helpen, hoe groter de kans dat er een passende oplossing komt. En door het open karakter van het Werkcafé ontdekken mensen ook dat ze niet de enige zijn die eventjes worstelen met hun leven of hun werk. We zijn ook bezig met het opzetten van groepsbegeleiding. Deelnemers ontmoeten mensen die in dezelfde situatie zitten en helpen elkaar.’

Ten slotte spreekt de wethouder de hoop uit dat werkgevers ook kijken of zij via het Werkcafé iets kunnen betekenen, bijvoorbeeld door het aanbieden van passende werkplekken. ‘Op hun beurt kunnen zij ook gebruik maken van onze trainingsruimtes. Er zijn in Kampen en omgeving veel werkgevers met het hart op de juiste plek. Ze zijn van harte welkom.’