Skip to main content
Verhalen uit de regio

Creatief en cognitief flexibel blijven

Datum: 2 maart 2020

Lisa Heethaar is expert van Sectortafel Creatieve Industrie, onderdeel van Upgrade Jezelf Regio Zwolle. De term ‘expert’ zet ze echter liever niet achter haar naam: ‘Ik gebruik het woord ‘aanjager’. De mensen in de sector zelf, dat zijn de experts. Ik jaag de onderlinge samenwerking aan om de actieagenda in de uitvoeringsstand te krijgen.’ Ze vertelt over branchevereniging in oprichting ‘Creative Works’, de acties om mensen te upgraden en het aandeel van creativiteit in de economie van Regio Zwolle.

Lisa Heethaar, expert van Sectortafel Creatieve Industrie

‘Ik geloof dat onze economie straks om twee dingen draait: creativiteit en aandacht geven aan mensen. Werknemers moeten gedurende hun loopbaan periodiek bijgeschoold worden en zich blijven ontwikkelen met nieuwe kennis, houding en gedrag’, quote Heethaar Jacco Vonhof, voorzitter MKB Nederland. ‘Een prachtige uitspraak vind ik dat, want het geeft het belang aan van creativiteit én cognitief flexibel blijven’, zegt Heethaar.

Werknemers moeten gedurende hun loopbaan periodiek bijgeschoold worden en zich blijven ontwikkelen met nieuwe kennis, houding en gedrag

Lisa Heethaar

‘Het is goed om te merken dat het belang van creativiteit steeds meer wordt benoemd. Laatst sprak ik een dame die werkt als fotograaf. Ze heeft altijd het gevoel gehad dat ze minder was dan anderen in het bedrijfsleven. Nu we in Regio Zwolle bezig zijn met onder meer het opzetten van een branchevereniging voor creatieven, Creative Works, voelt zij dat als een ontzettende erkenning en waardering voor haar werk.’

Creative Works

De afgelopen jaren is flink gebouwd aan de creatieve sector en nu komt alles samen in onder meer het initiatief Creative Works. ‘Nu de branche verenigd is, gaan we de zichtbaarheid van alle creatieve professionals vergroten, en de gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten en samenwerking te bevorderen. Ook zetten we in op verrijking van de kennis en kunde en de bijdrage van professionals aan de uitdagingen van het mkb.’ ‘Bij het ophalen van de scholingsbehoefte gaat de sector uit van eigen inbreng. We organiseren onder meer de Tour de Creative’, zegt Heethaar. ‘Dat zijn meet-ups op verschillende plaatsen in Regio Zwolle. De etappes gaan van Raalte tot Westerveld en van Dronten tot Hardenberg. Daar horen we graag wat de behoefte is. Vanuit de vraagarticulatie gaan we naar RegioOpleiders, zodat zij een passend aanbod kunnen maken. Een skillssessie kan een uitkomst zijn’, beschrijft Heethaar. ‘Ook kunnen medewerkers met ‘badges’ hun kennis en kunde in vakmanschap vergroten.’

Regionaal samenwerken

In het kader van cultureel ondernemerschap, één van de tien projecten van de actieagenda, komen de zaaldirecteuren van de tien professioneel bemande schouwburgen en theaters in Regio Zwolle bij elkaar. ‘Er is veel winst te behalen door informatie, kennis en ervaring uit te wisselen. Bijvoorbeeld tussen de marketingmedewerkers en programmeurs van de verschillende theaters. Die zitten nu samen om tafel. Ook komt een groep technische mensen samen om van elkaar te leren.’

Acties waar andere sectoren direct baat bij hebben, zijn bijvoorbeeld de ontwikkeling van hubs waar creatieve professionals samenkomen en het mkb met hen in contact kan komen. ‘En met programma’s voor cross-overs nodigen we andere sectoren uit tot samenwerking en verbinding. Bijvoorbeeld een cross-over met agro & food’, geeft Heethaar een voorbeeld.

Economie

In het rapport ‘The Future of Jobs’ van het World Economic Forum wordt gesteld dat creativiteit in 2020 één van de urgentste competenties voor werknemers wordt. ‘En uit de Monitor Creatieve Industrie 2019, die Media Perspectives in januari 2020 presenteerde, blijkt dat de creatieve industrie en ICT de aanjagers van de economische groei zijn. Het aantal banen in de creatieve industrie groeide in de periode 2015-2018 met 3,4 procent per jaar. Dat is twee keer de gemiddelde jaarlijkse groei van de gehele economie. Ook uit onderzoek van de provincie Overijssel blijkt dat cultuur een van de opvallendste groeiers in de regionale economie is’, zegt Heethaar.

Vanuit vereniging en ontwikkeling naar een ‘next level’ groeien

Lisa Heethaar

Creatieve industrie

Het aantal werkenden in de creatieve beroepen in Regio Zwolle wordt geschat op ruim 40.000. Dat zijn bijvoorbeeld beeldend kunstenaars, zangers, evenementenmanagers, instrumentenbouwers, architecten en fotografen én de ‘verborgen groep’ creatieven. ‘Creativiteit is anders kijken en anders denken én dus een andere manier van werken. Denk dus ook aan innovatie, research & development en mensen op een marketing- en communicatieafdeling van een mkb-bedrijf’, zegt Heethaar. ‘Grofweg onderscheidt de creatieve sector vier clusters: cultureel erfgoed, kunsten, media & entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening. Die vier verbinden de topsectoren economie en cultuur.’

Ambitie

‘Creative Works heeft inmiddels 350 creatieve professionals in het netwerk. Het doel is om eind 2020 het netwerk te hebben uitgebouwd naar 5.000 creatieve professionals, zodat we vanuit het verenigen van de sector en het ophalen van de ontwikkelvraagstukken als sector zijnde naar een ‘next level’ kunnen groeien’, spreekt Heethaar de ambitie uit van de creatieve sector in Regio Zwolle.