Skip to main content
Nieuws uit de regio

Bernita van Dijk slaat op de trom voor Bouw & Infra

Datum: 17 december 2021

‘Ik geniet ervan de passie voor het vakgebied uit te dragen. Om bedrijven enthousiast te maken om werkervaringsplekken beschikbaar te stellen en ze te wijzen op opleidingsmogelijkheden. Ik fungeer graag als de verbindende schakel tussen verschillende initiatieven en wil de beweging op gang brengen naar een leven lang ontwikkelen.’ Dat zegt Bernita van Dijk in haar nieuwe functie als netwerkregisseur van de sectortafel Bouw & Infra. De hobby-slagwerker slaat met plezier op de grote trom voor de sector. ‘Mensen zeggen wel eens, je loopt voor de muziek uit. En dat is precies wat ik kan en wil in deze rol.’

‘Het mooie van de Bouw & Infra vind ik dat mensen trots zijn op wat ze maken’, steekt Van Dijk van wal. ‘Dat ervaar je van de kraanmachinist tot aan de directeur en van de timmerman tot aan de BIM-modelleur. Trots op wat ze sámen maken.’ Die bereidheid om samen te werken, ervaart Van Dijk ook in de eerste gesprekken die ze voerde tijdens haar eerste maand als netwerkregisseur.

‘In deze sector ben je bezig met het realiseren van woon- en bedrijfsomgevingen. Met bereikbaarheid over weg en water. Daar is vakmanschap voor nodig, maar de arbeidsmarkt is krap. De bouw- en infrabedrijven die ik tot nu toe heb gesproken, weten dat je dat probleem niet alleen oplost. En dus kijken ze verder dan hun eigen bedrijf. ‘We doen het voor de branche’, zeggen ze.’

Ik ben graag de schakel tussen initiatieven en wil een leven lang ontwikkelen op gang brengen

Bernita van Dijk, netwerkregisseur sectortafel Bouw & Infra

Bouw en infra als rode draad

Bernita van Dijk werkte na haar opleiding HTS Bouwkunde tien jaar bij verschillende bouw- en ontwikkelbedrijven. Daarna maakte ze de switch naar manager HR en marketing bij een waterbouwbedrijf. Sinds 1 november 2021 combineert ze haar kennis en ervaring in de functie van netwerkregisseur van de sectortafel Bouw & Infra. Binnen de sectortafels van Regio Zwolle werken ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen actiegericht samen aan de toekomstige arbeidsmarkt. Dit als onderdeel van de Human Capital Agenda.

Verbinding

Binnen de functie van netwerkregisseur is Van Dijk de spin in het web in de contacten met werkgevers en andere sectortafels. Ze haalt collectieve vragen bij bedrijven op en zorgt voor de verbinding tussen verschillende initiatieven. Daarbij voelt ze zich beslist niet alleen. ‘Het is erg prettig om samen op te trekken met de bestuurlijke kartrekkers Bert Beun (bestuurder Deltion College) en Luc Lenferink (ondernemer Uw Onderhoudspartner).’ Voor de sectortafel is bovendien een stuurgroep met bestuurders van Deltion College, Hogeschool Windesheim, Vrienden van de Bouw, Bouwend Nederland en diverse bouw- en infra bedrijven gevormd.
Er zijn al tal van initiatieven ontplooid sinds 2019. Samen met Bouwend Nederland is een HR-netwerkgroep opgezet om kennis en ervaring te delen tussen bouworganisaties. De Innovatiehub Salland is een samenwerking tussen vier bouwtechnische bedrijven om studenten aan zich te binden. En dan is er ook nog werkleerbedrijf Dynamisch op Weg, een initiatief van Sallandse Wegenbouw, ROC van Twente en Stichting de Kern waarbij jongeren aan de slag gaan in de sector onder begeleiding van een jobcoach.

Actie-agenda met kansen

Wat hoopt Van Dijk toe te voegen aan de sectortafel? ‘Op dit moment zijn we bezig met de ontwikkeling van een nieuwe actie-agenda. In de gesprekken die ik voer met bedrijven ervaar ik de behoefte om bestaande goede initiatieven breder weg te zetten in de regio.’ En Van Dijk ziet nog veel meer kansen om de beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit in de sector op een hoger plan te brengen. Onder meer door de opleidingsmogelijkheden voor zij-instromers te vergroten.

Samen met de sectortafels voor Transport & Logistiek en Techniek & Energietransitie worden op dit moment de mogelijkheden verkend voor een oriëntatiefase. Van Dijk: ‘Het idee is dat mensen die geen werk hebben, kennismaken met alle drie de sectoren. Daarna kunnen ze een BBL-opleiding volgen in de richting van de sector van hun keuze.’ De uitvoering van dit project zit nog in de planvormingsfase, maar meerdere bedrijven in de regio hebben dit initiatief al omarmd en het commitment gegeven om een werkervaringsplek beschikbaar te stellen.

Bewustwording

Van Dijk vindt het belangrijk om te werken aan meer bewustwording rondom een leven lang ontwikkelen. ‘Wist je dat maar liefst 88 procent van de medewerkers in bouw en infra aangeeft geen cursus of opleiding te volgen?’ Ze heeft met verbazing kennisgenomen van de resultaten van het onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt in Regio Zwolle. ‘Dat percentage ligt erg hoog ten opzichte van andere sectoren.’

Oproep

Tot slot roept Van Dijk werkgevers in de Bouw & Infra op om te laten weten hoe de sectortafel kan bijdragen aan de toekomstige arbeidsmarkt. ‘In ieder geval kunnen bedrijven nu al een beroep doen op het Ontwikkelfonds Regio Zwolle van Upgrade Jezelf, gericht op het opleiden op vakinhoudelijk gebied. Werkgevers kunnen hier gezamenlijk of individueel gebruik van maken, waarbij het fonds tot maximaal vijftig procent bijdraagt. En er zijn ongetwijfeld meer kansen te ontdekken. Daarover ga ik graag het gesprek aan met ondernemers.’