Skip to main content
Nieuws uit de regio

MKB interview Concrelit

Datum: 17 november 2020

Henk Jan Röfekamp is directeur van BV Concrelit, de Steenwijker producent en leverancier van betonproducten voor de bedrijfsmerken Concrelit Stalvloeren en Leicon Verkeersgeleiding. De BV kreeg cofinanciering uit het Regio Zwolle Ontwikkelfonds “Upgrade Jezelf”, voor het opleiden van personeel.

De situatie

‘Het kan spreekwoordelijk vriezen of dooien in onze business. De productie is dan ook sterk afhankelijk van de economische omstandigheden. Neem die hele discussie rondom stikstof en PFAS; ons bedrijf heeft zeer veel last van alle beperkende maatregelen waardoor veel bouwactiviteiten – soms van de ene op de andere dag – kwamen stil te liggen. Voor de levering van beton hebben we ook te maken met seizoensinvloeden, bovendien bereiden we ons terdege voor op de te verwachten gevolgen van de coronacrisis.

Maar dat betekent ook dat we wel gewend zijn om op- en af te schalen als het om personele bezetting gaat. We zijn altijd op zoek naar (tijdelijke) productiemedewerkers om de soms hoge pieken en diepe dalen op te vangen. Daarbij maken we gebruik van uitzendkrachten en daar zitten soms pareltjes tussen die we maar wat graag binnen de deur willen houden. Zo was er recent iemand die erg goed beviel en binnen ons bedrijf graag een andere functie wilde. Daarvoor had hij de juiste papieren nodig en zodoende boden wij hem een passende opleiding aan.’

De samenwerking

‘Wij doen mee aan het Regio Zwolle Ontwikkelfonds “Upgrade Jezelf”. Het kwam bij toeval op ons pad. Ik hoorde over deze subsidiemogelijkheid tijdens een ledenvergadering van de Business Club Steenwijkerland en dacht: dat is een mooie meevaller!

Steenwijkerland betaalt ook mee aan dit programma en is partner van Regio Zwolle. Het is een fonds dat bedrijven co-financiert in het om-, her- en bijscholen van (nieuw) personeel. Belangrijk, zeker in coronatijd, nu veel mensen hun werk kwijtraken en zich moeten omscholen. Denk aan mensen uit de horeca die de stap zetten naar werk in de zorg.

De overheid maakt het werkgevers met een fonds als dit gemakkelijker om bij te dragen aan een flexibeler arbeidsmarkt. Die houding past bij Concrelit; we investeren altijd in mensen en dat blijven we doen, ook in crisistijd. Zo hebben we al jaren tenminste één werkervaringsplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die kans biedt op een vaste baan. We hebben professionals in huis die deze mensen begeleiden.’

De slotsom

‘Het fonds “Upgrade Jezelf” is zeker een stimulans voor het opleiden van (nieuw) personeel. Concrelit is er niet afhankelijk van en investeert sowieso al in scholing, maar we maken er wél graag gebruik van. Juist nu.

Ik zie corona bedrijfsmatig niet als probleem, maar een uitdaging voor onze toekomst: wij zijn gewend aan onzekere tijden, het gaat economisch altijd op en af en deze crisis dwingt ons te kijken naar nieuwe mogelijkheden. Kunnen we nog andere betonstromen naar ons toetrekken? Dat is de vraag. Voor ons is de agrarische markt vanwege de stikstofdiscussie helemaal ingezakt en als gevolg van corona worden ook de aanbestedingen voor wegenbouw uitgesteld of ze lopen veel vertraging op. Misschien moeten wij ons vizier dan meer richten op de woningbouw in plaats van de wegenbouw? Of juist onze scope verleggen naar het buitenland? Nee, daar gaan we niet gebukt onder, dat houdt ons scherp. Daar ben je ondernemer voor.’

Welke gemeente is de MKB-vriendelijkste van Nederland? Met deze tweejaarlijkse verkiezing vraagt MKB-Nederland aandacht voor een sterk lokaal ondernemersklimaat. Gemeenten worden gestimuleerd hun dienstverlening aan ondernemers te blijven ontwikkelen, met nieuw en ondersteunend beleid. Dat is natuurlijk extra belangrijk in tijden van crisis. Hoe doet Steenwijkerland het? En wat vinden ondernemers er zelf van? U leest het wekelijks op deze plek.

Vul het MKB-onderzoek in. Dat kan t/m 26 november.