Skip to main content
Nieuws uit de regio

Speciaal voor bouw- en infrabedrijven, laat een leercultuurscan uitvoeren binnen je organisatie!

Datum: 26 mei 2023

Wist jij dat je met een goede leercultuur binnen jouw organisatie, medewerkers kunt boeien én binden? Fijn voor jou én voor die medewerker die op zoek is naar een uitdaging. Ideaal: je speelt hiermee tegelijkertijd in op nieuwe technieken, maatschappelijke ontwikkelingen en een veranderende arbeidsmarkt. Want dit alles vraagt om nieuwe skills. Kortom, een leercultuur is nodig voor de productiviteit, innovatiekracht en continuïteit van bedrijven.

Maar hoe bouw je aan een proactieve leercultuur binnen je organisatie? Hoe zorg je ervoor dat medewerkers in ontwikkeling blijven? En hoe kun je de organisatie inrichten zodat leren en ontwikkelen een vast onderdeel van het dagelijkse werk wordt? Uit onderzoek blijkt immers dat een goede leercultuur essentieel is voor de productiviteit, innovatiekracht en continuïteit van een bedrijf.

Gratis leercultuurscan

Het lectoraat Leven Lang Ontwikkelen van hogeschool Windesheim heeft daarvoor een leercultuurscan ontwikkeld. Met deze scan kun je inzicht krijgen in de leercultuur van jouw organisatie. Jouw medewerkers beantwoorden online een aantal vragen, waarna jij aan de hand van zes bouwstenen inzicht krijgt in de huidige leercultuur van je organisatie. Vervolgens ontvang je een persoonlijke toelichting op deze uitkomsten door een medewerker van het lectoraat. Ook ontvang je enkele praktische tools om mee aan de slag te gaan.

Hoe werkt de leercultuurscan?

  • Je ontvangt via Windesheim een weblink die toegang geeft tot de leercultuurvragenlijst.
  • Ook ontvang je dan een verdere toelichting en opzet voor communicatie onder jouw medewerkers.
  • Verspreid deze onder jouw medewerkers.
  • Invultijd 10-15 minuten.
  • De ervaring leert dat het laten invullen van de scan in een organisatie vaak minimaal 2 weken bedraagt.
  • Windesheim informeert je tussentijds over de respons.

Hoe ontvang ik de uitkomsten?

  • Bij voldoende respons (ondergrens = 10) verwerkt Windesheim de data tot een anonieme rapportage.
  • Alleen de onderzoekers hebben toegang tot de antwoorden van je medewerkers.
  • Je ontvangt de rapportage via e-mail, optioneel met een kosteloos adviesgesprek.

Meer weten? Kijk op: www.windesheim.nl/leercultuurscan

Masterclass leercultuur 13 juni a.s.

Tijdens de Regionale Techniek Bedrijvendag op 13 juni bij techniekcentrum LUX038 vindt door het lectoraat van hogeschool Windesheim een masterclass over leercultuur plaats. Inschrijven hiervoor kan via bijgaande link.

Interesse in de leercultuurscan?

Eén van de pijlers van de sectortafel Bouw&Infra is om bedrijven in de sector in de regio te stimuleren in het ontwikkelen van een leercultuur om wendbaar te blijven als organisatie. Vouchers zijn beschikbaar voor de uitvoering van een (kostenloze) leercultuurscan door het lectoraat Leven Lang Ontwikkelen van Windesheim. Maximaal tien bedrijven kunnen zich hiervoor aanmelden.

Heb je interesse om de leercultuurscan in te zetten? Maak dit voor 1 juli a.s. kenbaar bij Bernita van Dijk, netwerkregisseur sectortafel Bouw & Infra via bernita.van.dijk@upgradejezelfregiozwolle.nl of 06 – 14 48 05 78.