Skip to main content
Evenement

‘Het calculatieproces in de bouwsector efficiënter maken’

Event datum en tijdstip
Wanneer: woensdag
31 januari 2024
14:30 - 17:00
Event locatie
Waar: BREINN in Zwolle
Event is verlopen

Als groep initiatiefnemers zijn we begin dit jaar samen met de sectortafel Bouw & Infra Regio Zwolle gestart met de werkgroep ‘calculatieproces in de bouwsector efficiënter maken’. We zijn nu zover dat er een integrale methodiek ontwikkeld is die het calculatieproces efficiënter maakt.

Schaarste bouwkostendeskundigen

We horen je denken, ‘waarom is dit voor mij van belang’? We zijn dit initiatief gestart vanuit de probleemstelling dat we in de nabije toekomst een groot tekort aan bouwkostendeskundigen verwachten. Daarmee de vraagstelling; hoe kunnen we slimmer werken en meer doen met minder mensen?

Voor meer efficiency is zowel optimalisering als digitalisering van het calculatieproces van belang. Een belangrijk effect hiervan is dat de snelheid van kostprijsbepaling direct zal toenemen. Wat meer ‘just in time’ begrotingen mogelijk maakt.

Klankborden integrale werkwijze

Een efficiëntere manier van calculeren is een vraagstuk dat we niet alleen kunnen oplossen. Dit vraagt om samenwerking. Een gemeenschappelijke aanpak van het ontwerpproces door opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers. De juiste informatie in de ontwerpfase al in een 3d-model. Niet te veel en niet te weinig.

Graag presenteren we de ontwikkelde methodiek en willen we klankborden met branchegenoten uit de gehele sector. Betrokkenheid en input van alle ketenpartners, als ontwikkelaars, corporaties, architecten, adviseurs en bouwbedrijven, is van belang. Op deze wijze kunnen we gezamenlijk verdere stappen zetten.

We nodigen je van harte uit om bij deze klankbordbijeenkomst aanwezig te zijn.

‘Het calculatieproces in de bouwsector efficiënter maken’

  • Woensdag 31 januari 2024
    15:00 – 17:00 uur (inloop vanaf 14:30 uur)
    Locatie: BREINN te Zwolle

 

Aanmelden

Om een inschatting te maken van het aantal personen, vragen we je aan te melden via bijgaande link. Verdere informatie zal volgen. Heb je nu al vragen of opmerkingen? Neem gerust met één van ons contact op.

We hopen je op 31 januari te ontmoeten! 

In samenwerking met: Weever Bouw – Huls Adviseurs B.V. – Van den Berg Groep – Bouwbedrijf Gebr.Meijer – Dantuma-Wegkamp B.V. – BIMpress

Meld je aan