Skip to main content
Verhalen uit de regio

Van tentenbouwer naar chauffeur

Datum: 15 september 2020

Normaal gesproken komen ze handen tekort in de zomer, nu hebben ze op sommige dagen niks te doen. Het vierkoppige team van Tentzetter.nl uit Zuidwolde weet als geen ander hoe de coronamaatregelen het bedrijfsleven beïnvloeden. Ze zagen hun omzet deze zomer halveren. Maar stilzitten is geen optie, vertelt mede-eigenaar Anja Benjamins. ‘We pakken de kansen die deze crisis biedt en leiden onze mensen verder op.’

Jullie bouwen vooral tenten op festivals en evenementen. Wat doen jullie nu, in deze periode waarin grootschalige samenkomsten verboden zijn?

‘April tot en met oktober is normaal gesproken ons seizoen. Dan bouwen we tenten op festivals, zoals Bevrijdingsfestival Groningen en Zwolle. Ook bouwen we tenten voor zakelijke bijeenkomsten zoals bedrijfsfeesten en openingen. Nu dat allemaal niet doorgaat, krijgen we gelukkig wel aanvragen voor andere soorten evenementen. Denk aan kleine zakelijke bijeenkomsten, bruiloften bij mensen thuis en diploma-uitreikingen op scholen. Ook krijgen we steeds meer vragen van restaurants die hun terras willen overkappen en sportverenigingen die middels een tent hun kantinecapaciteit willen uitbreiden. En voor de ziekenhuizen in Hoogeveen en Emmen staan onze tenten als triageruimten. We zijn blij met deze klussen, maar al met al is onze omzet gehalveerd. We hebben twee medewerkers in vaste dienst. Daarnaast werken mijn man en ik in het bedrijf. Normaal hebben we naast ons vieren scholieren en zzp’ers die ons in drukke tijden helpen, maar nu kunnen we het zelf.’

Wat doet Tentzetter.nl om de schade van de coronacrisis te beperken?

‘Laat ik vooropstellen dat mijn man en ik positieve mensen zijn en we nog geen nacht wakker hebben gelegen van de coronacrisis. Het is wat het is. We blijven het werk dat we hebben goed doen en we blijven vooruitkijken. We maken gebruik van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). We zijn blij met die steun van de overheid. Zo hopen we de winter door te komen. In de tussentijd proberen we de kansen die deze crisis biedt te pakken. We hebben besloten onze twee medewerkers, verder op te leiden.’

Dankzij het Ontwikkelfonds investeren we nu toch in opleiding

Anja Benjamins, mede-eigenaar

Wat gaan jullie medewerkers leren?

‘Mijn man was de enige binnen ons bedrijf met een vrachtwagenrijbewijs en aanhangerrijbewijs. Nu gaat een van de jongens op les voor zijn vrachtwagenrijbewijs en aanhangerrijbewijs en de ander voor alleen zijn aanhangerrijbewijs. Dan kunnen alle drie de mannen straks rijden met een aanhanger en twee van de drie met de vrachtwagen.’

Waarom kozen jullie ervoor ze een extra rijbewijs te laten halen?

‘Allereerst maakt het ons eigen werk makkelijker; we kunnen de werkzaamheden beter spreiden over ons team. Ten tweede biedt het de jongens meer kansen op de arbeidsmarkt. We hopen dat het niet nodig is, maar stel dat ons werk verder terug blijft lopen komend jaar, dan hebben zij een streepje voor bij een mogelijke nieuwe werkgever.’

Het Ontwikkelfonds draagt bij in de vorm van cofinanciering. Wat betekent dat voor jullie?

‘De kosten voor de opleidingen zijn in totaal 5.000 euro. De helft daarvan krijgen we vergoed. Hadden we het helemaal zelf moeten betalen, dan hadden we het nu niet gedaan. Niet in deze tijd van onzekerheden en minder werk. Dankzij de bijdrage van het Ontwikkelfonds doen we het nu toch.’