Skip to main content
Verhalen uit de regio

Van bankier naar aanjager van de sectortafel Transport en Logistiek

Datum: 21 april 2020

In zijn eerste week als aanjager van de sectortafel Transport en Logistiek, krijgt het coronavirus Nederland in zijn greep. Paul Veld (51) laat zich er niet door uit het veld slaan. ‘De essentie van deze functie is zorgen dat je zichtbaar bent, veel praten met ondernemers, hun wensen inventariseren en netwerken aan elkaar knopen. Dat kan gewoon, al is het telefonisch of op anderhalve meter afstand’, zegt de gemotiveerde Veld.

Paul Veld, aanjager sectortafel Transport en Logistiek

Transport en logistiek rode draad

Officieel start Paul Veld per 1 april. Zo’n 20 uur van zijn tijd steekt hij in zijn nieuwe functie als aanjager. Een half jaar geleden begon Veld als zelfstandig ondernemer. Tot die tijd speelde zijn carrière zich af binnen het bankwezen. Altijd was er een parallel met transport en logistiek. Na zijn studie ging hij bij ABN AMRO aan de slag. ‘Als accountmanager had ik onder meer de portefeuille binnenvaart en adviseerde ik rederijen en binnenvaartondernemingen.’

De overname van de Deutsche Bank gaf Veld de kans internationaal ervaring op te doen. Vanuit zijn scheepvaartportefeuille reisde hij onder meer geregeld naar het Zwarte Zee-gebied. Een periode bij Rabobank volgde en Veld sloot zijn carrière in de financiële sector af als directeur Transport en Logistiek bij ING Grootzakelijk voor Noord-Oost Nederland.

Geen woorden maar daden

Het sterk veranderde bankwezen deed Veld besluiten de sector vaarwel te zeggen. ‘De afgelopen jaren zat ik toch vooral aan de lijn van toezichthouders.’ Het druist in tegens Velds natuur. ‘Geen woorden maar daden, is mijn credo. Ik vraag liever vergeving achteraf dan toestemming vooraf.’ Met die houding stapt hij ook in de functie van aanjager. Zijn bureau staat bij Port of Zwolle.

Als aanjager stelt Paul Veld een ontwikkelplan op met kwantitatieve doelen en concrete activiteiten om de sector te upgraden. Daarnaast zorgt de aanjager ervoor dat alle ondernemers binnen de sector aanhaken en meedoen. Veld vertelt daarover: ‘De transport en logistiek blinkt niet uit in strakke samenwerkingen. Maar veel bedrijven lopen tegen dezelfde opgaven aan. Zonder het allemaal te willen institutionaliseren, is veel winst te behalen in regionale samenwerkingen.’

Wendbaar, dat is deze sector. Transport- en logistiekbedrijven zijn gewend te schakelen

Paul Veld, aanjager sectortafel Transport en Logistiek

Capaciteitsproblemen

Een van die opgaven betreft capaciteitsproblemen. ‘Wanneer alle ‘voor de hand liggende mensen’ werk hebben, moeten we verder kijken’, vindt ook Jeroen van den Ende managing director Port of Zwolle. ‘Dat doen we door met onderwijsinstellingen na te denken hoe we studenten kunnen motiveren om te kiezen voor een baan in de logistiek en hoe we ze behouden voor de regio. Daarnaast zijn er veel sectoren waar functies overbodig worden door ontwikkelingen als robotisering en automatisering. Hoe trek je die mensen richting de transport en logistiek?’

‘Een derde bron zijn mensen in een uitkeringssituatie’, gaat Van den Ende verder. ‘Hoe motiveer je hen om in te stromen in deze sector en hoe stoom je ze klaar? En tot slot denken we na over acties gericht op de duurzame inzetbaarheid van bestaand personeel.’

Bereikbaarheid

Ook bereikbaarheid behoort tot de opgaves. Paul Veld zegt daarover: ‘Dat thema reikt van de havens in Rotterdam, via de A28 tot aan de hubs vanwaar onder meer fietskoeriers zorgen voor vervoer tot diep in de stad. Uiteindelijk willen we tot acties komen die heel concreet en agile zijn. Wendbaar, dat is deze sector. Het zijn bedrijven die gewend zijn op dagelijkse basis te schakelen.’

Collectieve intelligentie

Veld is enthousiast over de bereidheid van betrokken partijen. ‘Er is een samenwerking vanuit POLO. Deltion, Landstede, Windesheim, UWV, VNO-NCW, Logistiek Netwerk Regio Zwolle enzovoort, iedereen is enorm betrokken. Ik heb ook Port of Twente benaderd om te sparren. Zo maken we gebruik van de collectieve intelligentie van de hele regio.’ Waar Veld altijd aan de corporate kant heeft gewerkt, heeft hij als aanjager nu ook nauw contact met onderwijsinstellingen en instanties als het Werkgeversservicepunt. ‘Voor mij heel inspirerend en leerzaam. Deze instanties benaderen vraagstukken op een andere manier. En zo verrijken we elkaar.’

Neem contact op

Bent u ondernemer in de transport of logistiek? Laat Paul Veld uw wensen weten, of het nu gaat om uitdagingen op de korte of op de lange termijn.

Paul Veld
06-20274117
p.veld@portofzwolle.nl

*In dit artikel wordt geschreven over onderwerpen als het opleiden en ontwikkelen van mensen en samen werken aan een sterke arbeidsmarkt in Regio Zwolle. Veel van die acties worden nu in aangepaste vorm voortgezet of worden uitgesteld, aansluitend op de coronamaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan online opleiden in plaats van klassikaal of aan het verplaatsen van een evenement. Ondertussen gaat het werk van Upgrade Jezelf Regio Zwolle en het bijbehorende Ontwikkelfonds Regio Zwolle door via telefoon en internet. Juist nu is het van groot belang dat we samen werken aan een krachtige arbeidsmarkt, die klaar is voor de toekomst.