Skip to main content
Verhalen uit de regio

Zó krijgt de zorg meer medewerkers

Datum: 29 januari 2020

De zorgsector kampt met een tekort aan personeel. Maar waar de nood hoog is, wordt men creatief. In Regio Zwolle zetten bestuurders allerlei acties op touw om beschikbaar personeel te benutten in de zorg. Lees, laat je inspireren en ontdek wat je kunt doen.

1. Minder drempels voor studenten


Initiatiefnemers: Onderwijsinstellingen in samenwerking met Zorgselect

Doel: Meer studenten zorg en welzijn door drempelloze instroom

Zo werkt het: Kijken we meer naar talenten in plaats van diploma’s, dan verruimen we de kaders voor het aannemen van nieuwe zorgstudenten en krijgen zij sneller toegang tot de opleiding die ze willen doen. Deze drempelloze instroom geeft iedereen met talent de kans om zich te scholen in de zorg. Of iemand zorgtalent heeft, blijkt eenvoudig uit zijn e-portfolio in Zorgselect. Iemand die een zorgopleiding wil doen en/of zoekt naar een leerwerkplek, maakt hier een profiel aan met daarin zijn deelkwalificaties en breidt dit uit naarmate hij meer cursussen afrondt, werkervaring opdoet en nieuwe interesses ontwikkelt. Handig voor hem, maar ook voor potentiële onderwijs- en zorginstellingen; die zien in één oogopslag de talenten van mensen, papiertje of niet.

2. Werven op basis van competenties

Initiatiefnemer: WGV Zorg en Welzijn

Doel: Competentiegericht werven dankzij e-portfolio’s

Zo werkt het: WGV Zorg en Welzijn ontwikkelde een regionaal portfolio waarin werknemers en werkzoekenden in een eigen dossier alle professionele en persoonlijke loopbaangegevens opslaan, die ze vervolgens kunnen delen met wie ze willen. Wil iemand de zorg in, maar weet hij nog niet precies op welk vlak, dan kan hij zich online laten testen. De resultaten komen in het dossier en leveren passende matches op vacatures op. Heel mooi: competenties staan voorop. Een potentiële werkgever kan via zijn ‘dashboard’ gemakkelijk zoeken op functie – én op rollen en competenties – en de openstaande profielen inzien. Hij ontdekt zo een schat aan talenten, expertises, interesses en ambities van mogelijk toekomstige medewerkers.

3. Potentiële medewerkers alle facetten van de zorg laten ervaren

Initiatiefnemers: Icare, Zorgtrainingscentrum en Landstede MBO

Doel: Via zorgrotonde potentiële medewerkers ervaring laten opdoen in uiteenlopende onderdelen van de zorg

Zo werkt het: Mensen die aan de slag willen in de zorg, worden geholpen door de Zorgrotonde. Dit is de werktitel van het initiatief dat bijdraagt aan een vloeiende switch van bedrijfsopleiding naar beroepsopleiding. Men zet in op het tegengaan van de krapte op de arbeidsmarkt én het goed opleiden van mensen. Toekomstig personeel gaat ‘de rotonde op’ om uiteenlopende facetten van de zorg te ontdekken en ervaren. Tijdens de BBL-opleiding neemt iemand meerdere afslagen en telkens wordt kennisgemaakt met een ander zorggebied. Mensen ‘proeven’ van bijvoorbeeld het werk in een ziekenhuis, een revalidatiecentrum, de thuiszorg en ouderenzorg of de geestelijke gezondheidszorg. Zorginstellingen geven sámen werk aan studenten, zodat zij tijdens hun opleiding wel bij drie of vier instellingen ervaring opdoen.

4. Zorgpersoneel uit het buitenland

Initiatiefnemer: Zorgspectrum Het ZandDoel: Krapte op de arbeidsmarkt verminderen door buitenlandse verpleegkundigen naar Nederland te halen

Zo werkt het: Zorgspectrum Het Zand in Zwolle en omgeving wierf via de organisatie EMTG tien verpleegkundigen uit Italië en Portugal en nam hen in dienst. Zij volgden een taalcursus van drie maanden en werken nu in tweetallen in de diverse zorgcentra. Eerst een jaar op basis van detachering, daarna mogelijk in vaste dienst. Heel slim: deze mensen komen al uit de zorg; ze hebben de nodige kennis en ervaring en kunnen hier dus zo worden ingezet. Bij aanvang als Verzorgende IG, daarna toetst men het niveau en of ze nog verder kunnen worden opgeleid.

5. Geen baangarantie, maar werkgarantie

Initiatiefnemer(s): Tien samenwerkende zorginstellingen

Doel: Middels een pilot meerdere functies bij elkaar voegen om tot volledige zorgbanen te komen

Zo werkt het: In tijden van personeelskrapte moeten kleinere dienstverbanden in de zorgsector eenvoudig kunnen worden uitgebreid als daar behoefte aan is. Als we meerdere functies bij elkaar voegen, komen we wél tot volledige zorgbanen. Stapelen dus, zoals bij een pilot in de zorg momenteel wordt gedaan. Gericht op mensen die dankzij extra uren uit een uitkeringssituatie kunnen komen én mensen die vanuit een andere sector de zorg in willen en gaan voor een ‘hele’ baan. Maar: het is moeilijk om in de zorg een volledig dienstverband te krijgen. Dit initiatief creëert daarom een omslag: van baan- naar werkgarantie. Instellingen hebben zo meer mensen om uren bij in te vullen en het ‘werken voor meerdere werkgevers’ trekt mogelijk nieuwe arbeidskrachten aan.

Heb jij ook een inspirerende aanpak in jouw organisatie?

Weet jij een geschikte manier om de juiste persoon op de juiste plek in de zorg te krijgen? Wij (en vele anderen met ons) horen jouw ideeën graag! Mail jouw suggestie(s) naar Sandra Duijn: sandra.duijn@upgradejezelfregiozwolle.nl