Skip to main content
Verhalen uit de regio

Zo creëert ‘Samen buiten de oevers’ de arbeidsmarkt van morgen

Datum: 29 januari 2023

Het netwerk ‘Samen buiten de oevers’, verbonden aan de sectortafel Zorg en Welzijn, heeft een droom: een gezonde, vitale Regio Zwolle, waar mensen lang, gezond en gelukkig hun werk doen. Dat kan als ze hun talenten gebruiken en doen wat ze leuk vinden.

De bedrijven, instellingen en organisaties die deel uitmaken van ‘Samen buiten de oevers’ zetten in op meerdere sporen om deze verandering op de arbeidsmarkt teweeg te brengen:

1. Cultuurverandering

Om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen, zonder dat daar jaren van opleiding, sollicitatieprocedures en certificeringen voor nodig zijn, roept ‘Samen buiten de oevers’ op om anders te kijken naar talenten (van bevoegd naar bekwaam en van diploma’s naar competenties), organisaties open te stellen voor stagiairs, meelopers en trainees én een lerend netwerk van organisaties te vormen.

2. Gedachtegoed

‘Samen buiten de oevers’ deelt het gedachtegoed over een gezonde, vitale Regio Zwolle op meerdere manieren. Bijvoorbeeld middels bijeenkomsten, zoals die in Zwolle op donderdag 19 december 2019, maar ook door het uitgeven van de formule voor een gezonde, vitale en waardevolle Regio Zwolle.

3. Faciliteiten

Van praten naar doen, die beweging typeert ‘Samen buiten de oevers’. Vanaf 2020 kunnen werkgevers en werknemers in Regio Zwolle dan ook terecht bij ‘Gelukkig werkpunt Regio Zwolle’ (werktitel). Of het nu gaat om bijscholing, nascholing of omscholing of om simpelweg ontdekken wat je wil en waar je goed in bent: ‘Gelukkig werkpunt Regio Zwolle’ biedt alle faciliteiten om te groeien, te ontwikkelen en op de juiste plek aan het werk te gaan.

4. ‘Practice what you preach’

Mensen laten doen waar ze goed in zijn en waar ze gelukkig van worden. Dat kan soms snel en gemakkelijk. Een voorbeeld: Fenna Eefting, bestuurder Vogellanden en vertegenwoordiger Sectortafel Zorg en Welzijn, hoorde van een medewerker uit de zorg dat zij droomde van het vak van hovenier. Aangezien Vogellanden overwoog het tuinonderhoud in eigen beheer te gaan doen, bood Fenna de medewerker de kans om de opleiding tot hovenier te volgen en de helft van haar werkweek voortaan in de bedrijfstuin te besteden.