Skip to main content
Verhalen uit de regio

‘Pas als je werknemers groeien en bloeien, groeit ook je organisatie’

Datum: 7 januari 2020

Wie als werkzoekende of werknemer toe is aan een nieuwe kans of frisse uitdaging, kan binnenkort terecht bij Gelukkig werkpunt Regio Zwolle. Dit is de voorlopige werktitel van het initiatief dat een flow op gang moet brengen van ‘de juiste mensen op de juiste plek’. Mensen die dat willen, moeten de kans krijgen om eens in de keuken van een (ander) bedrijf te kijken. Werkgevers die hiervoor hun organisatie willen openstellen, creëren zo samen een loopbaancirkel in Regio Zwolle. Een interview met René de Vent, projectleider van dit vooruitstrevende initiatief.

Op tafel ligt een ambitieuze visie die de komende weken wordt uitgewerkt tot een plan. ‘Hierbij kijken we ook naar wat er al is op dit gebied; naar bestaande initiatieven en projecten die ons kunnen helpen. Daar gaan we de verbinding mee zoeken’, zegt de Vent. ‘Vervolgens brengen we vanaf februari mensen die iets extra’s of anders willen in hun loopbaan in contact met bedrijven die hen de ruimte willen geven om te kijken, te experimenteren en te oriënteren. Die hen willen laten ontdekken of de gewenste nieuwe uitdaging ook echt bij hen past.’

Bewustwording via expertmeetings

Als vertrekpunt van Gelukkig werkpunt Regio Zwolle werd een label vastgesteld, dat kort en krachtig weergeeft waar het naartoe moet. ‘We willen werkgevers allereerst stimuleren vooral te kijken naar talenten en competenties en niet alleen naar diploma’s. Dus meer met het oog op duurzame inzetbaarheid en meer van bevoegd naar bekwaam’, aldus De Vent.

Er staat niemand meer aan de kant

René de Vent

Die andere blik vraagt om een bewustwordingsproces, dat men in gang wil zetten door trainingen en expertmeetings te organiseren. Hebben werkgevers voldoende zicht op talenten in hun eigen bedrijf? Dát ontdekken ze in een expertmeeting, waarbij ze onder leiding van een deskundige worden getraind om op een andere manier te kijken naar talentontwikkeling in hun eigen onderneming. ‘Zijn werkgevers overtuigd en willen ze meedoen met Gelukkig werkpunt? Dan stellen ze hun bedrijf open voor stagiairs, meelopers, trainees; iedereen die bij hen in de organisatie wil kijken. Omgekeerd kunnen deze bedrijven hun eigen medewerkers bij andere bedrijven en in andere branches laten meelopen’, legt De Vent uit.

Deuren openzetten

Als bedrijven gezamenlijk hun deuren openzetten – voor elkaar, voor andere werknemers en voor werkzoekenden – komt er een flow op gang die bijdraagt aan ieders werkgeluk. ‘Stel: iemand wil van de techniek richting de zorg of van het bedrijfsleven naar het onderwijs. Dan moet diegene de ruimte krijgen om zich hier verder in te verdiepen. Dit vraagt van werkgevers dat zij hun werknemers hiertoe de kans geven en vertrouwen bieden. Juist daarvoor is die andere mindset nodig, waar de bodem voor wordt gelegd tijdens de expertmeetings. In onze ogen is er niet een tekort aan medewerkers, maar worden talenten onvoldoende benut. We hebben het moeilijk gemaakt voor mensen om hun talent te ontdekken en in te kunnen zetten. Er moet bijvoorbeeld maandelijks huur of hypotheek betaald worden en dat maakt mensen afhankelijk en voorzichtig’, schetst De Vent.

Onbenut potentieel ontdekken

Gelukkig werkpunt Regio Zwolle helpt werkgevers die zien dat hun mensen wel iets meer kunnen en willen. ‘Soms kun je dit bieden in je eigen organisatie, soms ook niet. Dan is het belangrijk dat je je schaart achter dit initiatief en medewerkers ruimte geeft om zich buiten de deur te oriënteren, want op enig moment gaan mensen toch bewegen. Het initiatief is ook een manier voor jou als werkgever om te ontdekken welke talenten jouw medewerkers nog méér hebben. Onbenut potentieel ontdek je door anders naar mensen te kijken. En je kunt er een deel van je eventuele tekort, van je schaarste, mee oplossen.’

Het is geven en nemen, én vertrouwen

René de Vent

Van vertrouwen naar flow

Een werkgever denkt misschien: iemand is aangenomen voor dit werk en moet dit gewoon doen. Of: ik heb geen plek, ruimte, financiën of faciliteiten om diegene iets anders of een opleiding te laten doen. ‘Dan heb je kans dat je werknemer vertrekt en jij daarmee nog onontdekt potentieel kwijtraakt’, merkt De Vent op. ‘Kijk, je moet je ook kwetsbaar durven opstellen. Als deuren opengaan, gaan mensen bewegen. Misschien vertrekt er dan iemand waarvan je zegt: die was ik liever niet kwijt geweest. Het is geven en nemen, én vertrouwen. Als je mensen kwijtraakt, krijg je, als die flow er is, het juiste potentieel ook wel weer terug. We hebben dan een echte loopbaancirkel, met een continue doorstroom en voor iedereen – er staat niemand meer aan de kant – voldoende uitdaging en werkgeluk. Je zult zien dat we dan ook veel minder maatschappelijke kosten hebben in de zin van zorgkosten, uitkeringen, toeslagen en alles wat daarbij hoort. En dat we het menselijk kapitaal in de regio behouden. Allemaal doordat het welbevinden van mensen stijgt.’

Aan de slag met gelukkig werken

Werkgevers die het label van Gelukkig werkpunt Regio Zwolle onderschrijven en/of er meer informatie over willen, kunnen contact opnemen met René de Vent via rene@tafelvanderegiozwolle.nl.