Sluit menu
Menu
Verhalen uit de regio

De Human Capital Agenda loopt hopelijk langer dan corona

We zitten in een tijd waarin sommige mensen thuiszitten en anderen juist boven zichzelf moeten uitstijgen, omdat ze een cruciale rol spelen in het bestrijden van het coronavirus. De Human Capital Agenda van Regio Zwolle was al gericht op het wendbaar, flexibel en inclusief maken en houden van de arbeidsmarkt en dat is in deze coronacrisis dubbel zo waardevol. Een gesprek met kartrekkers van de Regio Zwolle-sectortafels ‘Transport en Logistiek’ en ‘Zorg en Welzijn’, tevens ervaringsdeskundigen.

Vóór de coronacrisis ging het over de krapte op de arbeidsmarkt, nu over de oplopende werkloosheid. Zitten we nog op het goede spoor, met de Human Capital Agenda?

Bert Weever: ‘de Human Capital Agenda loopt hopelijk langer dan corona; we gaan voor de lange termijn. Neem de logistiek. Daar kampten we met een personeelstekort. Tijdens de intelligente lockdown werd nog eens extra bewezen hoe hard we mensen nodig hebben; de logistiek draaide op volle toeren. Nu zitten we in een dal, want de Nederlandse export is ingezakt. Zodra de economie aantrekt, is er weer veel behoefte aan werknemers.’

Inge Grimm: ‘voor sommige sectoren biedt het mogelijkheden dat nu meer mensen een baan zoeken, maar laten we in de gaten houden of mensen zich niet beschikbaar stellen vanuit nood. Wie nu aanklopt bij de logistiek, of bij een andere sector met personeelstekorten, moet de vraag ‘wil je dit echt’ krijgen.’

Karin Leferink: ‘van de andere kant, als mensen toch uit nood aan het werk gaan, vinden of behouden ze in ieder geval werkritme. Woonzorgconcern IJsselheem overlegt met de gemeente Kampen of statushouders bij ons aan de slag kunnen.’

Wie zich nu laat om- of bijscholen, krijgt maatwerk

Zijn werkgevers in coronatijd bereid om te investeren in het upgraden van mensen?

Inge Grimm: ‘we willen werkgevers bewust maken van het grotere belang van upgraden. En het moet ook duidelijk zijn hoe een opleiding in dit kader eruitziet. Want de tijd van alleen maar klassikale lessen ligt achter ons. Wie zich nu laat om- of bijscholen krijgt maatwerk: losse modules die rekening houden met jouw werkervaring en makkelijk te combineren zijn met werk.’

Bert Weever: ‘bovendien is er cofinanciering voor het upgraden van mensen. Bij het Ontwikkelfonds kunnen werkgevers de helft van hun investering vergoed krijgen.’

Welke acties gaan er van de sectortafels uit om de regionale arbeidsmarkt een upgrade te geven?

Theo Rietkerk: ‘in de sector Zorg en Welzijn starten Fenna Eefting (mede-kartrekker sectortafel Zorg en Welzijn, red.) en ik onder meer met het initiatief ‘Maak werk van je droombaan’. In de zorg is dertig procent van de medewerkers niet tevreden met hun werk. Ze voelen zich niet gelukkig in hun baan of missen zingeving. We gaan met vijftig mensen uit die groep én vijftig mensen uit de zogenoemde ‘kaartenbak’ aan de slag.’

Inge Grimm: ‘sectortafel Bouw heeft een ‘hr-web’ opgericht, dat hr-professionals en werknemers die hr naast een andere functie ‘erbij doen’ met elkaar verbindt. Ze kunnen kennis uitwisselen en elkaar versterken. Ook op het gebied van het upgraden van mensen. Zo’n hr-web richten we nu ook op voor Transport en Logistiek. Bovendien starten we een ‘young professionals network’, voor mensen in de transport en logistiek met een leeftijd tot 40 jaar. Dat zal nieuwe aanwas opleveren.’

Inge Grimm
Inge Grimm Kartrekker sectortafel Transport en Logistiek
Lid college van bestuur Hogeschool Windesheim en lid Economic Board Regio Zwolle
Theo Rietkerk
Theo Rietkerk Kartrekker sectortafel Zorg en Welzijn
Voorzitter college van bestuur Landstede Groep en vertegenwoordiger De Zwolse 8
Karin Leferink
Karin Leferink Raad van bestuur woonzorgconcern IJsselheem
-
Bert Weever
Bert Weever Kartrekker sectortafel Transport en Logistiek
Directeur-eigenaar van Graansloot en adviseur MKB-Nederland Regio Zwolle

Van stilstaan in de tijd
naar investeren in je mensen

Doe de gratis Upgrade scan en ontdek welke hulp er is voor jouw bedrijf

Doe de scan