Skip to main content
Podcast

Meedoen op de arbeidsmarkt mét laaggeletterdheid

Datum: 21 december 2021

Laaggeletterdheid in Nederland komt meer voor dan je denkt. Bijna 1 op de 8 mensen zoveel moeite met lezen, schrijven of rekenen, dat ze daar in het dagelijks leven last van hebben. Wat wordt daar aan gedaan? En wat kun je als ondernemer doen als je merkt dat jouw medewerkers problemen ervaren op dit gebied?

In deze podcast spreken we met Geke van Velzen, directeur-bestuurder van Stichting Lezen en Schrijven. Een stichting die als doel heeft laaggeletterdheid te voorkomen en te verminderen. ‘Dat doen we al 15 jaar. Met maar één doel voor ogen, namelijk ervoor te zorgen dat iedereen mee moet kunnen doen in de Nederlandse samenleving. Ook als je moeite hebt met lezen, schrijven, rekenen of omgaan met een computer.’

En dat zijn er veel meer, dan de meeste mensen denken. Tweeëneenhalf miljoen om precies te zijn. ‘Het is een misvatting dat zoiets niet kan in een land als Nederland, met zo’n goed onderwijssysteem. Toch bijna 1 op de 8 mensen heeft echt zoveel moeite met lezen, schrijven of rekenen, dat ze daar dus in je dagelijkse leven last van hebben. Want dat is wat laaggeletterdheid is. Het is niet analfabeet zijn, het is niet helemaal niet kunnen lezen. Maar het is eigenlijk het missen van de basisvaardigheid die je nodig hebt om je gewoon in je dagelijks leven goed te kunnen redden.’

Taal is wel het centrale medium wat je nodig hebt om goed te kunnen mee doen. Op de arbeidsmarkt én in de samenleving

Geke praat specifiek over de vaardigheden die je nodig hebt om je te kunnen redden in de samenleving. ‘Twintig jaar geleden kon je je nog best wel redden zonder digitale vaardigheden. Tegenwoordig horen horen die gewoon bij je basisvaardigheden. De samenleving verwacht steeds meer vaardigheden van iedereen in Nederland om je goed te kunnen redden. En als je daar al moeite mee hebt, dan zijn er heel mensen die in de loop van tijd zoveel achterstand opbouwen dat ze eigenlijk heel veel moeite hebben om mee te kunnen blijven doen. Of een soort houding in het leven te hebben van ‘dat kan ik wel leren’. En daar gaat het heel erg om. Dat is ook waar de term ‘een leven lang ontwikkelen’ vandaan komt. Dat je de gedachten hebt dat je in staat bent om – ook als je volwassenen bent – nog nieuwe dingen je eigen kunt maken. En als die samenleving steeds ingewikkelder, complexer wordt. Dingen van je vraagt, taalvaardigheid vraagt, dan vereist dat wel wat. Taal is wel het centrale medium waarom heel veel draait, wat je nodig hebt om goed te kunnen mee doen. Op de arbeidsmarkt én in de samenleving.’

Benieuwd wat Geke verder vertelt over laaggeletterdheid, hoe je het kunt voorkomen en verminderen? Hoe laaggeletterdheid invloed heeft op de arbeidsmarkt in Regio Zwolle en hoe je hier als ondernemer werk van kunt maken? Beluister dan de gehele podcast.