Sluit menu
Menu

Het doel van de Tafel van de Regio Zwolle

Het afgelopen jaar is in Regio Zwolle veel werk verzet betreffende het verder ontwikkelen van de Human Capital Agenda. Menselijke kennis en kunde - het Human Capital - is een kritieke succesfactor voor de (economische) groei van Regio Zwolle. Met de Human Capital Agenda investeren we als regio in zittend en toekomstig personeel.

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?

 • Micro-onderzoek ondernemers Regio Zwolle: In opdracht van VNO-NCW Regio Zwolle en MKB Regio Zwolle en de gemeente Zwolle is inzicht verkregen in hoeverre vraagstukken over het thema Human Capital urgent zijn bij werkgevers in de regio Zwolle. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in hoe ondernemers aankijken tegen strategisch HR-beleid, leven lang ontwikkelen en de instrumenten die zij denken nodig te hebben.
 • Verkenning ‘Human Capital’ door Hans Corstjens en Ike Overdiep – uitvoeren van deskresearch (documentenanalyse) en interviews met bestuurders
 • Installeren bestuurlijke taskforce tafel. Lees hier de samenstelling
 • Gestart met aanjaagteams per sector: Met een blik op de uitvoering en de korte termijn worden ‘aanjaagteams’ samengesteld die een beweging creëren bij werkgevers en ondernemers richting sociaal werkgeverschap. De focus ligt hierin op het strategisch HR-beleid van ondernemers en op het matchen van vraag en aanbod.
 • Uitwerking HCA notitie
 • Uitwerking Ontwikkelfonds Regio Zwolle
 • Voorbereidingen/ indienen Regio Deal / Regio Enveloppe - Human Capital
 • Ontwikkelen digitale community: van, voor én door ondernemers Regio Zwolle
 • Uitbouwen aanjaagteams sectoren Regio Zwolle

Waar gaan we de komende periode mee aan de slag?

 • Uitrol HCA
 • Toekenningen Ontwikkelfonds Regio Zwolle
 • Digitale community: van, voor én door ondernemers Regio Zwolle
 • Faciliteren organisatiekracht sectoren Regio Zwolle

Kernboodschap

Het programma van de Human Capital Agenda heeft als doel om werkloosheid en tekorten op de arbeidsmarkt te minimaliseren. Omdat er maar één arbeidsmarkt is, zijn economische ontwikkelingen onlosmakelijk met dit thema verbonden en worden verbindingen gemaakt tussen veel verschillende partijen. Arbeidsmarktvraagstukken worden vervlochten met kansen in economische ontwikkelingen en er wordt gewerkt naar de verbinding van de Economic Board Regio Zwolle met de sociaal-economische agenda. Arbeidsinpassing van werkzoekenden wordt zo gerealiseerd door aan te sluiten bij economische groei én ontwikkeling van onderwijsprogramma's. Samenwerking tussen de 4 O's is hierin een rode draad en op veel gebieden al dagelijkse praktijk.

Omdat er maar één arbeidsmarkt is, zijn economische ontwikkelingen onlosmakelijk met dit thema verbonden en worden verbindingen gemaakt tussen veel verschillende partijen

De Tafel van de Regio Zwolle

De samenwerking tussen gemeenten en werkgevers werpt zijn eerste vruchten af. Werkgevers willen groeien en zijn bereid te investeren om zo de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. Onderwijspartners spelen daarbij een cruciale rol: een leven lang ontwikkelen wordt steeds meer een urgent thema voor werkenden en werkzoekenden. Daarnaast blijft de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt een thema, zeker gezien veranderingen op de arbeidsmarkt. Ontwikkelingen gaan zo snel dat dit veel vraagt van het adaptief vermogen van werkgevers, werkenden en werkzoekenden. Snel schakelen en flexibel (kunnen) handelen zijn dan ook belangrijke ‘voorwaarden’ voor goed werkgever- en goed werknemerschap.

Meer over de Tafel van de Regio Zwolle

Ontdek de succesverhalen

Benieuwd wat Upgrade jezelf kan betekenen voor jouw organisatie lees dan de succesverhalen uit de verschillende sectoren.

Lees de verhalen

Van stilstaan in de tijd
naar investeren in je mensen

Doe de gratis Upgrade scan en ontdek welke hulp er is voor jouw bedrijf

Doe de scan