Sluit menu
Menu
Verhalen uit de regio

Verordening ontwikkelfonds gewijzigd

Met de Human Capital Agenda (HCA) werken we in Regio Zwolle elke dag aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt. De financiële bijdragen vanuit het Ontwikkelfonds geven inwoners en ondernemers een steuntje in de rug voor om-, her- en bijscholing. Om het Ontwikkelfonds optimaal te laten werken, sluiten we aan bij actuele ontwikkelingen, zoals de Regio Deal Regio Zwolle en de coronacrisis. Samen met het stijgende aantal aanvragen en de vele andere financieringsregelingen die zijn ontstaan op het gebied van om-, her- en bijscholing, zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de verordening van het Ontwikkelfonds.

Dit zijn de belangrijkste:

  • In de eerste plaats hebben we de aanvraagroutes gestroomlijnd en verduidelijkt door te gaan werken met 5 routes. Sectortafels vallen nu in een eigen route. Samenwerkende bedrijven van andere aard hoeven niet langs dezelfde route. Dat versnelt de doorlooptijd van aanvragen. Samenwerkende werkgevers (niet zijnde sectortafels) kunnen samen maximaal 40.000 euro aanvragen.
  • Om meer inwoners en ondernemers beter en sneller te bedienen met het Ontwikkelfonds hebben we een aantal criteria opgenomen: inwoners kunnen maximaal eenmaal per jaar een aanvraag gehonoreerd krijgen en voor ondernemers geldt een maximumbedrag per jaar. Daarnaast moeten opleiders tot de door het ministerie van OCW erkende opleiders behoren. Bovendien zijn de subsidiabele kosten verduidelijkt, om vragen te beperken.
  • Het Ontwikkelfonds is inmiddels zo omvangrijk geworden, dat het niet meer mogelijk is om op alle aanvragen maatwerk toe te passen. Een meer gestroomlijnde beoordeling, vraagt erom terug te gaan naar de basis: sluit de aanvraag aan bij het doel van het fonds: het ontwikkelen van vaardigheden en het verhogen van de wendbaarheid op de arbeidsmarkt? Het gaat daarbij om vakinhoudelijke scholing en niet om het vergroten van zelfinzicht. Daarnaast is het fonds ook niet bedoeld om her- en bijscholingstrajecten te financieren die onder bedrijfsvoering vallen, zoals wettelijk verplichte certificering en Arbo-gerelateerde zaken.
  • De verordening is passend gemaakt bij het groeiende online opleidingsaanbod, door de hoogte van de minimale te subsidiëren bedragen naar beneden bij te stellen.

Zoals de formele route vereist, heeft de gemeenteraad van Zwolle eind mei de bijgestelde verordening goedgekeurd. Deze is gepubliceerd in het Gemeenteblad en met terugwerkende kracht per 1 mei 2021 in werking getreden. We leveren tot 10 november 2021 maatwerk voor de aanvragen die zijn ingediend , gezien de overgangsperiode in de werking van de verordening.

Van stilstaan in de tijd
naar investeren in je mensen

Doe de gratis Upgrade scan en ontdek welke hulp er is voor jouw bedrijf

Doe de scan