Skip to main content

Criteria Ontwikkelfonds Regio Zwolle

Route 2 individuele werkgever

Goede mensen, die je bedrijf kennen en up-to-date zijn in hun vak. Ze zijn essentieel om te kunnen groeien. Maar waar vind je die? Misschien wel dichterbij dan je denkt. Upgrade jezelf helpt je om het beste in je werknemers naar boven te brengen. We werken samen aan een arbeidsmarkt met aandacht voor beschikbaarheid, wendbaar en inclusiviteit.

Waarom doen we dit?

Onze regio is één van de snelst groeiende van Nederland, maar loopt tegen grenzen aan. Het is van belang dat iedereen die kan en wil werken de kans krijgt om mee te doen en te groeien, zich binnen de eigen mogelijkheden en talenten ontwikkelt, productiever wordt en met meer plezier werkt. Bieden wij die mogelijkheden niet, dan dreigt een tekort aan arbeidskracht waardoor onze groei geremd wordt. Daarom komen we met een integrale aanpak waarin scholing en ontwikkeling, intensieve begeleiding en inspiratie samengaan.

Voor wie doen we dit?

We richten ons op werkgevers (en hun werknemers) & ZZP’ers. Groei zorgt ervoor dat ondernemers kunt beschikken over genoeg goed gekwalificeerde medewerkers om de ambities waar te maken. Groei zorgt er tegelijkertijd voor dat werknemers die een opleiding volgen, hun talenten (beter) kunnen benutten en met meer plezier langer aan het werk blijven. Hierdoor kunnen zij werk en privé beter in balans houden. Bent u mkb’er, werkgever of ZZP’er? Is uw bedrijf gevestigd in Regio Zwolle en wilt u extra investeren in de skills en knowhow van uw werknemers? Dan kunt u een beroep doen op dit fonds.

Route 2 – via individuele werkgevers

Als werkgever of ZZP’er gevestigd in Regio Zwolle kunt u direct uw plannen voor de ontwikkeling van werknemers indienen. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. Ook kunt u uw belangstelling kenbaar maken, neem hiervoor contact op met contact@upgradejezelfregiozwolle.nl

Hoogte van de subsidie

 • Aan de aanvrager kan maximaal € 2.500,- per werknemer en/of per eigenaar van een rechtsvorm subsidie worden verstrekt gedurende de looptijd van deze regeling.
 • Per kalenderjaar mag je als werkgever en/of eigenaar van een rechtsvorm maximaal € 20.000,- subsidie aanvragen.
 • De subsidieaanvraag mag bestaan uit meerdere vakgerelateerde scholingstrajecten.
 • De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.
 • Kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn directe scholingskosten, zoals boeken, cursus-, examen- en arrangementskosten. Arrangementskosten zijn de door de opleider verplicht gestelde kosten voor maaltijden, consumpties en overnachtingskosten.

Subsidiecriteria

 • De subsidieaanvraag heeft betrekking op vakinhoudelijke, functiegericht of op transitieopgaven gerichte om-, her- en bijscholing met als doel de arbeidsmarktpositie van degene waarvoor de subsidieaanvraag wordt gedaan, te versterken.
 • De gewenste scholing is een erkende opleiding en/of wordt gegeven door een erkende opleider of onderwijsinstelling.
  1. VAVO / MBO / HBO
  2. CEDEO
  3. NRTO
  4. CRKBO
 • De scholing mag geen betrekking hebben op wettelijke verplichtingen of op regulier bekostigd onderwijs.
 • Het scholingstraject waarvoor subsidie wordt aangevraagd mag nog niet zijn gestart, moet binnen zes maanden na de toekenning van de subsidie zijn gestart en moet binnen achttien maanden na de start van de opleiding zijn afgerond.

De informatie op deze website, inclusief downloads en formulieren, is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel het team achter Upgrade jezelf Regio Zwolle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Upgrade jezelf Regio Zwolle niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.