Skip to main content
Nieuws uit de regio

Zwols mbo en hbo: samenwerken aan de veranderende vraag van morgen

Datum: 27 mei 2021

Talent is schaars, daarom moeten we Regio Zwolle aantrekkelijk maken

Hoe zorg je ervoor dat professionals zich blijven bekwamen? En hoe behoud je talent voor Regio Zwolle? Vragen waar Bert Beun, bestuursvoorzitter van Deltion College, en Henk Hagoort, voorzitter College van Bestuur van Hogeschool Windesheim, zich dagelijks mee bezighouden. Want het onderwijs speelt in de antwoorden een belangrijke rol. Om klaar te zijn voor de nabije en verre toekomst trekken de Zwolse onderwijsinstellingen samen op.

De arbeidsmarkt verandert doorlopend en dat zal altijd zo blijven. ‘Banen verdwijnen en verschijnen. Dus moeten mensen zich blijven bekwamen in hun vak of in een aanvullend vak’, legt Hagoort uit. ‘Mensen moeten voorbereid worden op een leven waarin ze van werk naar werk gaan. Bij-, her- of omscholing zijn daarbij essentieel en belangrijk voor een gezonde arbeidsmarkt. Wij leiden op terwijl we de ogen openhouden voor de veranderde wereld.’

Zwolse 8

De acht Zwolse mbo- en hbo-scholen trekken samen op, verenigd in de Zwolse 8. ‘Daardoor kijk je als onderwijsinstelling verder dan je eigen bubbel’, zegt Beun. ‘Die samenwerking is tekenend voor Regio Zwolle. We zitten qua opleidingsniveau op het grensvlak tussen hbo en mbo. Dat is onze kracht, we voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor de 58.000 studenten die dagelijks in Zwolle een studie volgen. We versterken elkaar in plaats van dat we elkaar in de weg zitten.’
Een mooi voorbeeld daarvan is de coronateststraat die de Zwolse 8 in oktober 2020 gestart is op de Landstede-locatie aan de Ossenkamp in Zwolle. Studenten van onder meer Windesheim, Landstede en Deltion College draaien daar volop mee. ‘We hebben er een leerbedrijf van gemaakt, waar studenten van verschillende opleidingen samenwerken. Studenten van de opleiding doktersassistent nemen bijvoorbeeld testen af en studenten beveiliging houden de veiligheid in de gaten’, vertelt Beun.
Beun: ‘En sinds half april bemensen derde- en vierdejaarsstudenten van Deltion en Landstede twee eigen priklijnen in de vaccinatielocatie in de IJsselhalen. Zij staan net als de overige medewerkers onder supervisie van een arts en geven dan zelf ook vaccinaties. Daar krijgen de studenten studiepunten voor en tegelijkertijd leggen ze een basis voor het werk dat ze straks gaan doen. Dat is een win-winsituatie.’

Digitalisering

Bij die samenwerkingen tussen Zwolse onderwijsonderstellingen blijft het niet. Er zijn tal van voorbeelden te noemen, vertellen de gedreven onderwijsbestuurders. Zo werken hbo- en mbo-studenten samen op het gebied van e-commerce. ‘Dat doen we in het Topcentrum E-commerce aan het Hanzeplein. Door cross-overs toe te passen, volgen honderden studenten een mix van logistiek, online marketing en economische vakken. Zo worden ze heel breed opgeleid.’ Ook biedt het Topcentrum bestaande professionals een kans zich bij te scholen en zij-instromers de mogelijkheid om zich te ontwikkelen op het gebied van ict of e-commerce. Een voorbeeld van een leven lang ontwikkelen, waarmee de Zwolse 8 talent wil behouden voor Regio Zwolle.
Een andere manier die ervoor moet zorgen dat talent in Regio Zwolle blijft, is de samenwerking die de Zwolse hbo-en mbo-instellingen is aangegaan met het bedrijfsleven. ‘Een van de taken van het onderwijs is dat studenten en bedrijven elkaar vinden’, vertelt Beun. ‘Talent is in de toekomst schaars, daarom moeten we het voor hen zo aantrekkelijk mogelijk maken in Regio Zwolle.

‘Het moet straks zo zijn dat studenten na hun studie niet richting andere delen van Nederland trekken, maar dat talenten vanuit heel het land juist kiezen voor Regio Zwolle. In coronatijd hebben we zorgen om mensen die hun baan verliezen, maar straks is het zo dat we mede door de digitalisering moeten strijden om talent. Want nu is er al een gebrek aan ict-talent en dat zal alleen maar toenemen. Alle beroepen veranderen en digitalisering neemt daarin alleen maar een hogere vlucht. Daar zijn we dus allemaal mee bezig’, vertelt Hagoort.

Associate degree

Sinds een aantal jaren biedt Hogeschool Windesheim verschillende Associate degree (AD)-opleidingen aan. Niet alleen bedoeld voor studenten, ook voor zij-instromers of mbo-professionals die hun kennis willen bijspijkeren. ‘Inmiddels hebben we al bijna 2.000 studenten die zo’n tweejarige hbo-opleiding op niveau 5 doen, zowel voltijd als deeltijd. Het voordeel van deeltijd is dat studenten kunnen leren op een werkplek en een dagdeel per week naar school gaan. Daarin zijn we heel flexibel’, vertelt Hagoort. ‘We hebben hierover ook afspraken gemaakt met werkgevers in de regio. Deze route krijgt steeds meer bekendheid in Regio Zwolle. Een voorbeeld daarvan is dat Windesheim nu de landelijke opleider is van Buurtzorg.’
Volgens Beun kan uit deze nieuwe opleidingsvorm nog meer winst gehaald worden door werkgevers. ‘Eigenlijk is het een naschoolse opleiding. Je bent aan het leren op je werkplek en je gaat af en toe naar school. Deze manier is binnen veel bedrijven toepasbaar’, zegt Beun. ‘We moeten ons dan ook meer gaan richten op deze manier van carrièregericht werken. De Ad-opleidingen kunnen dan ook echt een unique selling point zijn voor Regio Zwolle. Daarmee kunnen we namelijk voor elkaar krijgen wat we willen: het behouden en aantrekken van talent en dat werkenden zich blijven ontwikkelen.’