Skip to main content
Nieuws uit de regio

Staatssecretaris Mona Keijzer in gesprek met veerkrachtig Regio Zwolle

Datum: 16 juni 2020

Bij Perron038 in Zwolle en tapijtfabrikant Betap in Genemuiden was maandag 15 juni staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) te gast. Op beide locaties lag het accent op de impact van de coronacrisis op de bedrijven in Regio Zwolle en de wijze hoe hiermee wordt omgegaan in de regio.

De staatssecretaris liet zich informeren over Regio Zwolle als ‘experimenteerregio van economische verandering’ en het feit dat Regio Zwolle als economische topregio het voortouw wil nemen in het herstel na de coronacrisis.

Mona Keijzer: “Deze inspirerende middag in Regio Zwolle bevestigde het beeld wat ik van de regio had. Veerkrachtig, vitaal met volop kansen om economisch sterk te blijven. De kracht van samenwerken in de regio is me echt opgevallen.”

Tijdens het bezoek aan Perron038 ging Mona Keijzer in gesprek met verschillende organisaties waaronder Van Gelder, Tricas en Hogeschool Windesheim. Het belang van een leven lang ontwikkelen, juist in deze tijd, werd uitvoerig besproken en bevestigd door de staatssecretaris.

Van Gelder een aannemer die boven- en ondergrondse infrastructuur realiseert, heeft er voor gekozen om ondanks deze onzekere periode te investeren in menselijk kapitaal.

Zij starten met een opleidingstraject monteurs laagspanning voor Verkeerstechniek en Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken. Samen met het Werkgeversservicepunt Regio Zwolle is de werving hiervoor gestart. Met ondersteuning van de Human Capital Agenda – sectortafel bouw –en een financiële ondersteuning vanuit Upgrade jezelf (Ontwikkelfonds) Regio Zwolle gaat Van Gelder voor een opleidingsklas met minimaal 10 leerlingen, die rechtstreeks in dienst komen.

Een leven lang ontwikkelen, juist nu

Ook kreeg de staatssecretaris een toelichting van René de Heer, wethouder Zwolle en betrokken bij het regionale initiatief: ‘samenuitdecrisisregiozwolle.nl’. De Heer: “Aanvullend op de maatregelen van het Rijk en de reguliere hulploketten is door partners in Regio Zwolle razendsnel gedaan waar we sterk in zijn: een gezamenlijk aanpak van overheden, onderwijs en ondernemers voor onze opgaven. We willen ondernemers nu bijstaan in de crisis en straks in de fase naar herstel, met aandacht voor het economisch perspectief na de crisis.

Uit een regionale ondernemerspeiling bleek dat 40% van de ondernemers aandacht heeft voor scholing van medewerkers. Dit percentage moet omhoog om als regio als geheel veerkrachtig te zijn. De tijdige om- en bijscholing van medewerkers ondersteunen we daarom als regio met een human capital agenda. En laten we samen, Rijk én regio, ook vooral kijken naar aanvullend maatwerk op bijvoorbeeld het gebied van scholing voor de specifieke sectoren van Regio Zwolle.”

Laurens de Lange, voorzitter VNO-NCW Regio Zwolle benadrukte tot slot dat de coronacrisis de digitalisering ook in Regio Zwolle in een stroomversnelling heeft gebracht: “Door nood geboren vraagt het ondernemen andere vaardigheden. We hebben de staatssecretaris opgeroepen om deze ervaringen mee te nemen in de concretisering van de digitaliseringsstrategie en hierover in gesprek te blijven.”