Skip to main content
Nieuws uit de regio

Sandra Duijn nieuwe netwerkregisseur sectortafel Zorg & Welzijn

Datum: 17 december 2021

Toekomstbestendigheid. Wanneer je alle activiteiten van Sandra Duijn naast elkaar legt, dan staat dat thema duidelijk centraal. Naast meerdere projecten rondom de circulaire economie, is ze sinds 1 oktober 2021 projectmanager van ‘Maak werk van je droombaan’ en ging ze van start als netwerkregisseur van de sectortafel Zorg & Welzijn. ‘De uitdagingen in de arbeidsmarkt spelen een cruciale rol in de toekomst van deze sector.’

De eerste stappen die Sandra Duijn als netwerkregisseur zet, zijn gericht op het opbouwen van een netwerk in de zorg. ‘Ik kom zelf niet uit de zorg en welzijnssector’, vertelt ze. ‘Dat kun je als nadeel zien, maar het heeft zeker ook voordelen. Zo bekijk ik zaken ongetwijfeld op een andere manier vanuit mijn commerciële achtergrond.’ Sandra werkte jaren in de advocatuur als commercieel adviseur en heeft een marketing en communicatie-achtergrond. Sinds 2018 ondersteunt ze als zelfstandig ondernemer onder meer de Circular Economy Challenge voor Rabobank. Ook zet ze voor VNO-NCW een leerlijn op over circulaire economie en is ze adviseur van DORZ, Stichting Duurzaam Ondernemend Regio Zwolle.

Duijns kracht schuilt erin dat ze snel wat kan neerzetten. Iets wat ze nu ook nastreeft voor de sectortafel. Iets wat de geboren netwerker niet alleen hoeft te doen. ‘Bestuurlijke kartrekkers Fenna Eefting (De Vogellanden) en Theo Rietkerk (Landstede Groep) hebben al een stevige basis neergezet. Daarnaast heb ik een ontzettend fijne samenwerking met Caroline Molendijk, regio-coördinator van de werkgeversvereniging Zorg en Welzijn.’

Andere branches nodig

In haar eigen projecten, maar ook voor anderen streeft Duijn werkgeluk na. ‘Geluk is toch waar het om draait in het leven? Ik geloof dat er voor iedereen een werkplek is waar je gezien wordt en van betekenis bent.’ Ze was dan ook direct razend enthousiast toen Fenna Eefting een aantal jaren geleden vertelde over ‘Maak werk van je droombaan’.

Inmiddels is ze projectleider van de actielijn die als uitgangspunt heeft om werkgevers te stimuleren in goed werkgeverschap. Duijn: ‘Als je het idee hebt dat je niet meer op je plek zit, dan is het fijn als je dat kan uitspreken bij je werkgever. Wij willen medewerkers de gelegenheid geven werkervaring op te doen in een andere organisatie. Zonder dat je wordt gekort op je inkomen en met de garantie op een veilige terugkeer.’

Het mes snijdt aan twee kanten, vervolgt Duijn: ‘Wanneer medewerkers optimaal op hun talent worden ingezet en gelukkig zijn in hun werk, is er minder ziekteverzuim en wordt er efficiënter gewerkt. Erg welkom in deze tijd van arbeidskrapte. Aan de andere kant worden bedrijven er toekomstbestendiger van. Mensen werken immers graag bij een werkgever waar je je veilig voelt en kansen krijgt.’

Het initiatief wordt intersectoraal opgepakt, legt de netwerkregisseur uit: ‘Vanuit het tekort aan arbeidskrachten in zorg en welzijn, willen we niet te veel aan elkaars zorgpersoneel plukken. We hebben hier andere branches bij nodig.’ En dus is Duijn nu een groep koplopers aan het formeren. ‘Zo heb ik contact met de HR-adviseur van een technisch bedrijf die de droom ondersteunt dat iedereen moet doen waar ‘ie goed in is. Zij heeft waarschijnlijk mensen voor de zorg, maar zij wil ook medewerkers uit de zorg een kans in haar bedrijf geven als dat passend is.’

Duurzaam inclusief

En de sectortafel doet meer om voldoende mensen te krijgen in de zorg. Duijn: ‘We willen meer leer- en werkplekken creëren, potentieel beter benutten en nieuwe innovatieve, technologische oplossingen onderzoeken die bijdragen aan een gezondere sector. In 2022 gaan we daarnaast aan de slag met een vijfde actielijn die gericht is op preventie.’

Ook heeft de sectortafel aandacht voor inclusiviteit. ‘Maar wel op een duurzame manier’, benadrukt Sandra: ‘Nu gebeurt het nog wel eens dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met subsidie in de zorg aan het werk gaan, maar weer op straat komen te staan zodra de subsidie vervalt. Natuurlijk wordt er dan weer naar nieuwe kansen gezocht, maar die situatie is voor niemand goed. Niet voor de organisaties, maar zeker niet voor de moraal van die mensen.’

Pilots met leerwerkloket

Duijn is enthousiast over de pilots die zijn geïnitieerd met het leerwerkloket Regio Zwolle in het kader van een leven lang ontwikkelen. Daarmee wordt onderzocht welke stappen nodig zijn om mensen naar de zorg te begeleiden of ze te behouden voor de zorg. Duijn vertelt: ‘Er loopt bijvoorbeeld een pilot rondom een mevrouw die nu als vrijwilliger werkt in een zorginstelling. Zij heeft het erg naar haar zin in de zorg en haar werkgever is blij met haar. Om door te stromen naar een betaalde baan in de zorg, zou ze een opleiding van meerdere jaren moeten volgen. Vanuit onze samenwerking met de valideringskamer onderzoeken we of ze op basis van haar ervaring en skills al certificaten kan verkrijgen. Op die manier zou ze met een kortere opleiding gekwalificeerd kunnen raken voor de zorg.’

Krachten bundelen

In de korte tijd dat ze netwerkregisseur is, valt het Duijn op hoeveel initiatieven er al zijn. ‘Er zijn zo ontzettend veel bestuurders betrokken en mensen actief op dit vlak dat het probleem rondom de arbeidsmarkt toch opgelost moet kunnen worden.’ Voor haarzelf ziet ze vooral een rol als verbinder weggelegd. ‘Door alle krachten te bundelen, moeten we toch in staat zijn alle obstakels voorgoed weg te nemen.’

Ik geloof dat er voor iedereen een werkplek is waar je gezien wordt en van betekenis bent

Sandra Duijn, netwerkregisseur Sectortafel Zorg & Welzijn