Skip to main content
Nieuws uit de regio

Op weg naar een sterke leercultuur binnen jouw organisatie

Datum: 6 oktober 2023

Wist je dat je met een goede leercultuur medewerkers kunt boeien én binden? Fijn voor jou en voor je medewerkers. Met een sterke leercultuur speel je namelijk in op nieuwe technieken, maatschappelijke ontwikkelingen en een veranderende arbeidsmarkt. Want dit vraagt om nieuwe skills. En je medewerkers blijven uitgedaagd en in ontwikkeling. Kortom, een leercultuur is nodig voor de productiviteit, innovatiekracht en continuïteit van bedrijven.

Het lectoraat Leven Lang Ontwikkelen van hogeschool Windesheim heeft onderzoek gedaan naar welke elementen cruciaal zijn voor een sterke leercultuur en deze geformuleerd in 6 bouwstenen. ‘Inhoud van het werk’ en ‘ruimte en veiligheid om te ontwikkelen’ zijn bijvoorbeeld enkele van deze bouwstenen. “We hebben binnen het lectoraat een leercultuurscan ontwikkeld zodat bedrijven, als eerste stap, inzicht kunnen krijgen in de leercultuur binnen de organisatie, vertelt Rosalie Korevaar van het lectoraat. “De leercultuur scan (online enquête) wordt online bij de werknemers van de organisatie afgenomen en vervolgens ontvangt de organisatie aan de hand van de 6 bouwstenen een analyse en ook adviezen om verder aan de slag te gaan.”

De Leercultuurscan

De sectortafel Bouw & Infra biedt ondernemingen binnen de sector de leercultuurscan aan om zo een Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren. Eén van de bedrijven die deze scan heeft uit gevoerd is waterbouwbedrijf Beens Groep. Gerard Cornelis Zeeman, HR adviseur binnen Beens Groep: “Via een workshop van de sectortafel ben ik er mee in aanraking gekomen en was meteen enthousiast om dit in te zetten binnen onze organisatie”. “De workshop was zelf al heel interessant ter lering wat een leercultuur inhoudt. Om in te spelen op een steeds sneller veranderende markt, is kennisontwikkeling belangrijk. De scan bracht ons nieuwe inzichten. Wat we naar aanleiding van de scan nu nog meer gaan doen is inzetten op (structureel) faciliteren van ontmoetingen of werkwijzen om onderling binnen de organisatie kennis uit te wisselen.

Leren van collega’s

Maaike Bruins, HR-manager bij Bouw- & ontwikkelbedrijf Heutink Groep, geeft aan dat dit ook een inzicht was binnen de Heutink-organisatie. Medewerkers hebben behoefte aan ‘vaste’ momenten waarop zij kunnen delen met collega’s wat zij hebben geleerd. De leercultuurscan gaf ook een bevestiging van het beeld dat we zelf al hadden. Om een concreet voorbeeld te noemen; er sprong uit dat men makkelijk kan leren van collega’s en collega’s zeer behulpzaam zijn naar elkaar. Binnen de organisatie gaan we de uitslag van de scan delen met onze medewerkers en in gesprek met elkaar welke acties in te zetten. Op deze manier betrekken we medewerkers bij de verbeteringen die we graag met elkaar willen bewerkstelligen.

Zeeman: “Naar aanleiding van inzichten uit de scan zijn wij ondertussen een ‘Beens-bekwaam’ omgeving op ons intranet aan het bouwen, waar we vakgericht opleidingsaanbod presenteren”. Ook gaan we het werken met een opleidingsjaarplan nu structureel inbedden in de organisatie. Het uitvoeren van deze leercultuurscan heeft ons waardevolle inzichten geleverd. Voor iedereen die wil investeren in de ontwikkeling van de organisatie en medewerkers is deze scan aan te bevelen!

Wat Bruins tot slot nog wil meegeven: “Het Lectoraat Leven Lang Ontwikkelen van Windesheim heeft ons super goed ondersteund in het hele proces. Vanaf de start, met bijvoorbeeld het aanleveren van voorbeeldteksten voor de uitnodiging en herinnering van de enquête. Tot aan het eind door het geven van een uitgebreide presentatie aan de directie. Je merkt echt dat ze graag helpen en dat extra stapje zetten om het maximale uit de leercultuurscan te halen!”

Ook interesse in de scan?

Ook interesse in uitvoer van een  leercultuurscan binnen je organisatie? Neem dan contact op met Bernita van Dijk, regisseur van de sectortafel Bouw & Infra. Er zijn nog enkele vouchers voor bouw- en infrabedrijven, welke gevestigd zijn in Regio Zwolle, beschikbaar. Het aanmelden voor de scan kan nog tot en met 20 oktober 2023.