Skip to main content
Nieuws uit de regio

Ondernemerspeiling Regio Zwolle

Datum: 23 april 2020

Eind april 2020 is de ondernemerspeiling voor de derde week op rij gehouden. Volgens Laurens de Lange, voorzitter van VNO-NCW Regio Zwolle en Overijssel, geven de uitkomsten een scherp beeld van de actualiteit. ‘Het is belangrijk dat we in deze onzekere tijden objectieve informatie verzamelen en hier een ordening in aanbrengen.’

De Lange vindt het belangrijk om de opgehaalde informatie uit de 3e ondernemerspeiling te delen met alle belanghebbenden in de regio. Als werkgeversvoorzitter voegt hij er graag zijn conclusies en aanbevelingen aan toe.

De Economic Board Regio Zwolle, VNO-NCW, MKB Regio Zwolle en de 22 verschillende gemeenten in deze regio willen inzicht krijgen in de actuele impact van de coronacrisis op ondernemingen. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de (lokale) overheid te informeren over de behoefte aan en optimalisering van hulpmaatregelen in het kader van de coronacrisis. De uitkomsten van dit onderzoek worden wekelijks gepubliceerd op samenuitdecrisisregiozwolle.nl.

Regelingen blijven nodig

‘Bijna een kwart van de ondernemers in onze regio geeft aan helemaal of grotendeels plat te liggen,’ stelt De Lange. Een kwart van de ondernemers zag de omzet met de helft afnemen. ‘Voor mij is het helder dat ondersteunende maatregelen keihard nodig blijven om deze ondernemers door deze crisis heen te helpen.’

Deel ondernemers onvoldoende ondersteund

Een aantal groepen ondernemers valt bij de huidige maatregelen tussen wal en schip, stelt De Lange. Bovendien lijkt de effectiviteit van de maatregelen tegen te vallen. Hij constateert dat de landelijke maatregelen makkelijker gevonden worden dan de gemeentelijke regelingen. ‘Wellicht is het goed daar nog een keer scherp naar te kijken.’ Hij stelt voor de verschillen tussen de gemeentelijke regelingen in kaart te brengen. ‘Door kennis en bevindingen te delen kunnen we veel van elkaar leren.’

Op basis van de peiling constateert hij dat de uitstelregeling voor de belastingafdracht onduidelijkheid schept. Ondernemers weten niet precies hoe ze moeten handelen. ‘Daar moet echt beter over gecommuniceerd worden.’ Ook de snelheid bij de instanties laat nog te wensen over. ‘Wat betreft de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers geeft bijna 30% van de zelfstandigen aan nog op de aangevraagde toekenningen te wachten.’

Op www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl/ondernemerspeiling zijn alle resultaten terug te vinden.

Het onderzoek is uitgevoerd door Right Marktonderzoek door middel van online en telefonisch onderzoek. Er wordt gedurende 10 weken een wekelijkse netto steekproef van minimaal 100 ondernemers gerealiseerd. De respons van de tweede week van onderzoek (week 16) is n=161.

Graag nodigen wij ondernemers in Regio Zwolle uit om de vragenlijst in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst neemt ongeveer 5 tot 10 minuten in beslag. Klik op www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl/ondernemerspeiling om de vragenlijst te starten.