Sluit menu
Menu
Nieuws uit de regio

Ondernemerspeiling geeft actueel beeld over ondernemen in coronatijd

Datum: 01-11-2020

Bijna twaalfhonderd ondernemers in Regio Zwolle deden de afgelopen acht weken mee aan een ondernemerspeiling over de gevolgen van de Coronacrisis. De peiling laat zien dat de impact van de coronacrisis op ondernemers in de regio groot is. Zo geeft 60% van de ondernemers aan dat de omzet door de crisis daalt. Verder laat het onderzoek zien dat ondernemers de laatste maatregelen van het kabinet waarderen.

De ondernemerspeiling is onderdeel van het initiatief van Regio Zwolle in samenwerking met de Economic Board, VNO NCW Midden, MKB Regio Zwolle onder de noemer van ‘samenuitdecrisisregiozwolle.nl'.

Jelle Weever, voorzitter van MKB Regio Zwolle reageert op de peiling: "De kracht van de peiling is dat we snel kunnen zien wat de effecten van bepaalde maatregelen zijn. Zo zien we dat de verlenging en verbetering van het noodpakket van vorige week een licht positief effect opleveren. Toch zijn de problemen nog lang niet voorbij. Er is op korte termijn meer bedrijvigheid mogelijk en de compensatiemaatregelen van de rijksoverheid hebben effect", zegt Weever. "Dat lenigt voor velen de acute nood, maar specifieke sectoren en bedrijven roepen juist om meer maatwerk." Juist daar liggen volgens de MKB-voorzitter kansen.

Jelle Weever
Jelle Weever
Voorzitter MKB Regio Zwolle

Vaste lasten lopen door

"De centrale overheid is snel geweest met compensatiemaatregelen", stelt hij. "Daar zijn ondernemers blij mee en dat zien we terug in de peiling. Ondernemers waarderen de brede compensatie en zien hun overlevingskansen daardoor toenemen. Met de verlenging en de extra vergoeding voor vaste lasten kunnen we naar verwachting extra bedrijven en hun mensen helpen om door deze zware tijd te komen. Het is goed dat er met een ruime verdubbeling van de TVL-vergoeding nu meer lucht komt voor een grotere groep ondernemers. Dat is winst voor heel veel MKB bedrijven. Hiermee is alleen nog niet iedereen geholpen. Daarom is het goed dat het kabinet onderzoekt hoe het ondernemingen in kapitaalintensieve sectoren die forse omzetdervingen blijven doormaken kan ondersteunen richting een toekomstbestendig verdienmodel."

"Dat is hard nodig. Ik zie dat doorlopende vaste lasten bij veel ondernemers hoog zijn. Het gaat al gauw om een dekkingsgraad van 10 tot 20%. In sommige sectoren zelfs nog hoger. Ondernemers geven aan dat de afgesproken verdubbeling van de vergoeding voor de vaste lasten daar niet altijd voldoende tegenop weegt."

Daar komt bij dat uitstelregelingen, bijvoorbeeld voor de belastingafdracht, de problemen alleen maar vooruitschuiven. "Het is de vraag of er dan voldoende buffer is opgebouwd om die klap op te vangen. Zeker als de inkomsten straks nog niet op peil zijn, kunnen de uitstelregelingen als een boemerang terugkomen."

De centrale overheid is snel geweest met compensatiemaatregelen

Jelle Weever, voorzitter MKB Regio Zwolle

Armslag voor banken en gemeenten

"De centrale overheid heeft terecht een aantal regels versoepeld om snel en adequaat te reageren." Naar aanleiding van de financiële crisis van ruim tien jaar geleden zijn de financieringsmogelijkheden van banken aan strenge regels gebonden. "Dat wreekt zich nu", stelt Weever. "Banken willen wel de helpende hand uitsteken, maar hun mogelijkheden daartoe zijn ingeperkt. Ze zijn aan strenge regels gebonden."

Hetzelfde geldt voor decentrale overheden. "Die staan dicht bij de getroffen bedrijven, kennen de ondernemers en kunnen dus prima maatwerk leveren, maar missen de bevoegdheid om te ondersteunen en te compenseren. De centrale overheid zou op dat punt de gemeenten, provincies en banken meer armslag kunnen geven."

Zorgen om medewerkers

Ondernemers maken zich in toenemende mate zorgen om hun medewerkers, blijkt uit de peiling. "Sommigen voorzien dat in hun sector minder mensen nodig zijn", stelt Weever. "Anderen verwachten dat ze straks iedereen, vast en flex, weer volop nodig hebben." Volgens hem is het daarom zaak dat medewerkers zich blijven ontwikkelen, zodat ze wendbaar blijven en ook straks weer inzetbaar zijn. "Ik verwacht verschuivingen in werkgelegenheid tussen de verschillende sectoren. Dat is een scenario dat nog weinig aandacht krijgt. De voorwaarden van de NOW-regeling houden werknemers nu nog op hun vaste plek en houden de herstructurering van de bedrijven tegen. We zullen samen – werkgevers, werknemers én overheid – in beweging moeten komen."

We zullen samen – werkgevers, werknemers én overheid – in beweging moeten komen

Jelle Weever, voorzitter MKB Regio Zwolle

De ondernemerspeiling

De Economic Board Regio Zwolle, VNO-NCW, MKB Regio Zwolle en de 22 regiogemeenten willen inzicht krijgen in de actuele impact van de Coronacrisis op ondernemingen. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de (lokale) overheid te informeren over de behoefte aan en optimalisering van hulpmaatregelen in het kader van de Coronacrisis.

In week 15 is begonnen met een peiling onder ondernemers in Regio Zwolle over de economische hulpmaatregelen met betrekking tot de Coronacrisis. Het onderzoek is uitgevoerd door Right Marktonderzoek door middel van online en telefonisch onderzoek. Er wordt gedurende tien weken een wekelijkse netto steekproef van minimaal honderd ondernemers gerealiseerd. In totaal deden in de afgelopen acht weken bijna twaalfhonderd ondernemers uit onze regio deel aan het onderzoek. De actuele peiling is wekelijks te vinden op samenuitdecrisisregiozwolle.nl/actueel.