Skip to main content
Nieuws uit de regio

Ondernemer, ga aan de slag met digitalisering

Datum: 27 september 2021

Ondernemers die ook in de toekomst relevant willen zijn, moeten aan de slag met digitalisering. Dat zeggen Trudy Huisman en Janko Lolkema van de Economic Board Regio Zwolle. En dat gaat verder dan het automatiseren van bedrijfsprocessen. ‘Ondernemers moeten weten wat ze te doen staat voor de wereld van overmorgen, waarin fysiek werk grotendeels wordt vervangen door robotisering en het denkwerk door machine learning.’

Waar hebben we het over als we spreken over digitalisering van de samenleving?

Trudy Huisman: ‘Op korte termijn verandert digitalisering bedrijfsprocessen en businessmodellen. Nu al kunnen bijvoorbeeld veel patiënten zich thuis prikken, waarna de arts in het ziekenhuis meekijkt en een diagnose stelt. Een garage kan op afstand een update van een elektrische auto doorvoeren en gemeentes kunnen door digitaal crowdmanagement toeristenstromen beïnvloeden, zodat het niet te druk wordt op een bepaalde plek. Dat zijn ontwikkelingen die vandaag en morgen spelen. In de wereld van overmorgen zorgt digitalisering ervoor dat fysiek werk grotendeels wordt vervangen door robotisering en denkwerk door machine learning.’

Dat klinkt alsof er straks geen arbeidskrachten meer nodig zijn.

Trudy Huisman: ‘Het is moeilijk te voorspellen hoe de wereld er op de lange termijn uitziet. Maar ik kan me voorstellen dat fulltime werken niet langer de norm is. En dat een zinvol bestaan niet meer alleen gerelateerd is aan het hebben van werk, maar ook aan zaken waarvoor je dan meer tijd hebt, zoals vrijwilligerswerk of hobby’s.’

Waarom is het zo belangrijk dat bedrijven (versneld) aan de slag gaan met digitalisering?

Trudy Huisman: ‘De wereld verandert snel, mede door digitalisering. Kunstmatige intelligentie neemt het werk van mensen nu al deels over, bijvoorbeeld bij het stellen van diagnoses, en vaak gebeurt dat ook nog sneller. Ook heeft kunstmatige intelligentie een continu lerend vermogen. Dat betekent niet dat mensen helemaal overbodig worden, maar wel dat het werk inhoudelijk verandert. Medewerkers moeten daarom op zowel de korte als de lange termijn kunnen omgaan met digitale technieken die van belang zijn voor verschillende beroepen. Ondernemers en medewerkers moeten zich hiervan bewust worden. En Upgrade jezelf kan hierbij helpen.’

Onbekendheid, koudwatervrees en gebrek aan tijd zijn hobbels voor digitalisering

Janko Lolkema

Wat zijn bijvoorbeeld die belangrijke thema’s voor de lange termijn?

Janko Lolkema: ‘Dan gaat het om onderwerpen als robotisering, internet of things, 3D-printing, kunstmatige intelligentie, industry platforms, blockchain en smart sustainable. De Economic Board Regio Zwolle heeft een onderzoek laten uitvoeren: ‘het Perspectief op digitalisering voor de Regio Zwolle’. Daaruit blijkt dat de koplopers per sector hier al wel degelijk mee bezig zijn, maar het grootste deel van de mkb-bedrijven nog niet.’

Hoe komt het dat digitalisering minder leeft onder mkb-bedrijven?

Janko Lolkema: ‘Onbekendheid, te weinig bewustzijn, koudwatervrees, gebrek aan tijd en de waan van de dag zijn vaak de hobbels. Dat is begrijpelijk, maar je zou er ook als collectief of groep van ondernemers mee aan de slag kunnen. Daarmee inspireer je elkaar en leer je van elkaar en kom je verder. Zo zie je op gemeentelijk, intergemeentelijk of regionaal niveau vele clusters of samenwerkingen van bedrijven ontstaan, zoals enkele jaren geleden het Topcentrum E-commerce in de Regio Zwolle.’

Wat zijn kansen en bedreigingen van digitalisering voor de regionale arbeidsmarkt?

Trudy Huisman: ‘De kansen zitten vooral in het benutten van digitale mogelijkheden om het werk van mensen slimmer en efficiënter te organiseren. Hiermee kan ook deels het tekort aan mensen worden opgelost. Het overnemen van werk door machines of robotsering kan als bedreiging worden gezien, maar diezelfde mensen kun je ook om- en bijscholen om in te zetten op een ander onderdeel binnen je bedrijf. Daarmee houd je mensen aan het werk en geef je perspectief op werk voor de langere termijn.’

Mensen worden niet overbodig, maar het werk verandert wel

Trudy Huisman

Regio Zwolle biedt tal van mogelijkheden om de digitalisering van bedrijven te ondersteunen, welke bijvoorbeeld?

Trudy Huisman: ‘Perron038 is een aanjager, verbinder en facilitator voor kennis- en innovatieontwikkeling. Veel voorlopers in de maakindustrie maken hier gebruik van. Net als van de diensten van BOOST. Dat helpt bij het versnellen naar slimme en schone industrie. Kennispoort Regio Zwolle ondersteunt ondernemers op meerdere vlakken met kennis, hun netwerk en workshops en neemt ook deel in de digitale werkplaats Regio Zwolle MoveDigi.’

Waar zou het mkb nu vooral bij gebaat zijn?

Trudy Huisman: ‘Zoals ook uit het onderzoek blijkt, zijn er al heel veel initiatieven die ondersteunen bij digitalisering. Het is nu vooral van belang om deze zichtbaar en toegankelijk te maken. Daarnaast is scholing heel belangrijk. Wanneer medewerkers van bedrijven hun digitale skills vergroten, profiteren bedrijven daarvan. En bestuurders en leiders van verschillende organisaties weten wat ze te doen staat voor de wereld van overmorgen. In beide gevallen kan Upgrade jezelf een rol spelen. Zowel werkgevers als werknemers kunnen daar bijvoorbeeld loopbaancoaching krijgen en financiering ontvangen voor scholing.’