Skip to main content
Nieuws uit de regio

Netwerkregisseur sectortafel Kind en Educatie verbindt en denkt in oplossingen

Datum: 10 oktober 2021

Krachten bundelen, van elkaar leren en openheid. Daar worden we allemaal beter van

Sinds mei dit jaar is ze netwerkregisseur van de Sectortafel Kind & Educatie Regio Zwolle. Verbinding is het sleutelwoord dat Anne-Marie Knottnerus in die rol graag hanteert. Want mensen en initiatieven bij elkaar brengen, dat is haar grote kracht. Een eigenschap die van groot belang is in het doel dat de sectortafel Kind & Educatie nastreeft. ‘We willen ervoor zorgen dat we nu en in de toekomst voldoende personeel hebben om de sector gezond te houden’, vertelt Knottnerus enthousiast.

Knottnerus werkt al ruim twintig jaar in het onderwijs. Als projectleider en docent bij Deltion College is ze dan ook een bekend gezicht in de regio. De rol van netwerkregisseur is haar op het lijf geschreven. ‘Ik ben een doener. Ik vind het dan ook leuk om mensen en initiatieven bij elkaar te brengen. Om op een creatieve en praktische manier oplossingen te bedenken en mogelijkheden te zien’, zegt ze. En, niet onbelangrijk: ‘Ik wil graag laten zien hoe mooi het is om in het onderwijs te werken’.

Verbreding

De Sectortafel Kind & Educatie is één van de negen sectortafels die Regio Zwolle kent. Voorheen heette die nog Sectortafel Onderwijs, nu dus Kind & Educatie. ‘Want wat je eigenlijk ziet, is dat in aanpalende branches rondom onderwijs, ook steeds meer personeelstekort ontstaat. Tegelijkertijd zie je meer interprofessionele samenwerking tussen branches en domeinen. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld de kinderopvang, welzijn en jeugdzorg’, legt Knottnerus uit. ‘Daarom hebben we besloten de sectortafel te verbreden en samen op te trekken.’

De afgelopen jaren zijn door de sectortafel al veel initiatieven uitgerold. ‘De Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) viel al binnen de Sectortafel Onderwijs. Daaruit zijn projecten ontstaan die zich niet alleen richten op onderwijs, maar ook op kind en educatie. Bijvoorbeeld op het werven van personeel, het anders inzetten van personeel of het anders opleiden van personeel.’ Een voorbeeld van zo’n initiatief is Hatseklas.nl. ‘Samenwerkende opleidingsinstellingen en schoolbesturen werken daarin samen om het toenemende personeelstekort aan te pakken. Een ander voorbeeld is de Instroommakelaar van Hatseklas.nl, die carrière-switchers die het onderwijs in willen begeleidt’, vertelt Knottnerus.

Ook Innovatiecluster Kind en Educatie, project van het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) en Campus Kind en Educatie werden de afgelopen jaren geïnitieerd. Het Innovatiecluster Kind en Educatie is een interprofessioneel samenwerkingsverband tussen werkgevers en beroepsopleidingen van onder andere Hogeschool Windesheim en Deltion College op het gebied van primair onderwijs, kinderopvang, sociaal werk en jeugdzorg. Op Campus Kind en Educatie zijn twee interprofessionele masters en een associate degree ontwikkeld. Binnen de campus werken Hogeschool Viaa, Hogeschool KPZ, Landstede mbo, Menso Alting Zwolle en Prokino samen.

Ik laat graag zien hoe mooi werken in het onderwijs is

Blinde vlekken

De naamswijziging van de sectortafel was ook het startpunt van haar rol als netwerkregisseur. Knottnerus wil eerst op een rij zetten wat er al goed gaat. Door de bestaande initiatieven met elkaar te verbinden en door het in kaart brengen en uitbreiden van het netwerk. ‘We willen als sectortafel vooral regionaal verbinding maken. We kiezen er bewust voor om geen project op te zetten als er al ergens een soortgelijk project loopt. Daar haken we dan liever bij aan.’

Als eenmaal helder is welke projecten en initiatieven er al zijn, is zichtbaarheid de volgende stap. ‘Daarvoor willen we de website van Upgrade Jezelf inzetten, zodat mensen in de regio kunnen zien hoe en op welke manier onderwijsinstellingen bijvoorbeeld al samenwerken en welke mogelijkheden er voor hen zijn. Vervolgens willen we kijken naar blinde vlekken: op welke stukjes van de arbeidsmarkt gebeurt er nog niks? Zodat we daar actief projecten op in kunnen zetten’, vertelt ze. ‘Ook gaan we vier netwerkbijeenkomsten per jaar organiseren, waar we gezamenlijk oplossingen bedenken voor de krapte op de arbeidsmarkt.’

Regie

In de ideale situatie is het volgens Knottnerus straks zo dat het netwerk zo op elkaar ingespeeld is dat scholen, instellingen of personen meteen de goede kant op worden gewezen bij een bepaalde opleidings- of beroepswens. ‘Het zou mooi zijn als iemand zich bijvoorbeeld meldt bij een van de pabo’s of, nog beter, bij Hatseklas.nl met een vraag, dat hij of zij dan meteen als antwoord krijgt: ‘daarvoor is dat initiatief of dat project en daar moet je zijn’. Dat dat vanuit regie gebeurt en niet vanuit toeval’, zegt ze.

De Human Capital Agenda is belangrijk voor Regio Zwolle, vindt Knottnerus. ‘Voor mensen die het onderwijs in willen, zijn er verschillende subsidies en opleidingsregelingen. Werkgevers mogen wat mij betreft hun personeel actiever attent maken op die mogelijkheden. Verwijs hen naar de website van Upgrade Jezelf.’ Tenslotte nodigt Knottnerus opleiders, werkgevers en (potentiële) werknemers uit om aan te haken bij de sectortafel. ‘Voel je vrij om met een goed idee te komen’, zegt ze. ‘Want door krachten te bundelen, van elkaar te leren en openheid worden we allemaal beter.’