Skip to main content
Nieuws uit de regio

Minister Conny Helder brengt werkbezoek aan Driezorg in Zwolle

Datum: 8 juni 2023

Op maandag 5 juni 2023 bracht minister Conny Helder samen met bestuurlijk aanjager Guusje ter Horst een werkbezoek aan Driezorg, locatie Rivierenhof in Zwolle. Aanleiding is het gesloten inclusiepact waarbij werkgevers, scholen en de Human Capital Agenda (HCA) in de arbeidsmarktregio Zwolle de handen ineenslaan om meer jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs uit te laten stromen naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt.

Tekst gaat verder onder de afbeelding


Zwolle voorloper inclusiepacten

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft vanuit het programma ‘Onbeperkt Meedoen’ vijf inclusiepacten benoemd waarin bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties bij elkaar worden gebracht. Het idee van een inclusiepact is dat er direct een merkbaar verschil gerealiseerd wordt in het dagelijks leven van mensen met een beperking. Het inclusiepact ‘Van onderwijs naar werk voor jongeren in het vso en pro Regio Zwolle’ is één van deze pacten. Sinds de ondertekening in december jl. is er niet stil gezeten in Regio Zwolle en zijn er al de mooie stappen gezet. Wethouder en arbeidsmarktregio Zwolle voorzitter Paul Guldemond: “We zijn trots op deze samenwerking, mede dankzij de korte lijnen tussen alle partners. Het is een voorbeeld van hoe we in deze regio samenwerken, met elkaar om gaan en binnen de lichte netwerkstructuur meebewegen met de opgaven die we hebben.” Alle aangehaakte partners zien heel duidelijk de toegevoegde waarde van deze samenwerking om de komende jaren meer jongeren aan het werk te krijgen en de personeelskrapte op te vullen.

In gesprek met de jongeren

Tijdens het werkbezoek gingen minister Conny Helder en Guusje ter Horst in gesprek met een aantal jongeren en hun begeleiders uit het praktijkonderwijs die succesvol uitgestroomd zijn van school naar werk in diverse sectoren. De sleutel om dit te laten slagen is de begeleiding van de jongere vanuit school, maar zeker ook op de werkvloer. Het valt of staat nu nog te veel bij gepassioneerde individuen en is niet structureel ingericht. Het is dus een must om de nazorg en begeleiding van jongeren in te bedden. Wie pakt welke verantwoordelijkheden als het gaat om de duurzame uitstroom naar een passende werkplek? Vertegenwoordigers vanuit de Human Capital Agenda, gemeente, bedrijven en scholen namen de minister en Guusje ter Horst ieder vanuit hun eigen perspectief mee waar het goed gaat en wat beter kan. De minister sloot af met de woorden: “Het is mooi om te zien dat jullie de kansen in de regio zien en benutten. Vanuit het ministerie kunnen wij dit niet alleen. Wij leren graag met jullie mee.” Het inclusiepact in Zwolle is een mooie opstap voor alle jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs om beter in beeld te komen in de regio maar zeker ook in Den Haag. Minister Helder bevestigt dat het belangrijk is dat er meer aandacht komt voor de positie van jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Meedoen door talent in te zetten

In de gesprekken met de sectortafel Zorg & Welzijn is Driezorg één van de zorgorganisaties gebleken die zich hard maakt om jongeren in te laten stromen. Hierbij wordt niet gedacht vanuit de beperkingen van deze jongeren, maar in talenten. Driezorg introduceerde vanuit deze overtuiging de functie assistent wonen & welzijn. In deze functie helpen jongeren met ondersteunende taken zoals het verzorgen van maaltijden, doen van een boodschap en andere (facilitaire) taken. Hierdoor kunnen ze meedoen in de maatschappij en krijgen ze de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. Door de inzet van assistenten is er voor de zorgmedewerkers meer ruimte om zich te richten op de zorg. En niet onbelangrijk, voor de cliënten meer aandacht.

Tekst gaat verder onder de afbeelding


Creëren van passende banen

Parallel aan de initiatieven in de sector Zorg & Welzijn worden ook de mogelijkheden onderzocht in de sectoren Vrijetijdseconomie en Techniek & Energietransitie. Ook hier liggen kansen voor jongeren maar blijken bedrijven de doelgroep vso/pro onvoldoende te kennen. In het project is één van de actielijnen om de jongeren letterlijk in beeld te brengen en vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Om daadwerkelijk banen te kunnen creëren, geven bedrijven tijdens de verkenningen aan ontzorgd te willen worden. Enerzijds op administratief gebied gezien het complexe veld van wet- en regelgeving en anderzijds door goede begeleiding van jongeren op de werkplek. De komende twee jaar worden de drie actielijnen van het inclusiepact uitgevoerd en het netwerk van gemeente, scholen en bedrijven in de regio verder verstevigd. In de hoop dat hiermee voor vele jongeren deuren open gaan om op een passende werkplek terecht te komen waar ze hun talenten in kunnen zetten en kunnen groeien.

Via het landelijke netwerk

Bij succes in de regio Zwolle zal deze aanpak verder uitgerold worden via het landelijk netwerk vso/pro door heel Nederland. Leren van elkaars ervaringen en kennis delen dat is de opdracht van de netwerkcoördinatoren vso/pro in de 35 arbeidsmarktregio’s.