Skip to main content
Nieuws uit de regio

Koningin Máxima bezoekt Regio Zwolle over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Datum: 8 juni 2021

Hare Majesteit Koningin Máxima, lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap, heeft dinsdag 8 juni een werkbezoek gebracht aan Regio Zwolle. Het bezoek stond in het teken van de samenwerking in de regio om werknemers die hun baan verliezen snel weer aan werk te kunnen helpen en om werkgevers, getroffen door de crisis, te helpen bij de uitdagingen van vandaag, morgen en overmorgen via de ondernemersdienstverlening van de regio.

Koningin Máxima, Geert ten Dam, kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) en Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland, werden bij vakantiepark en familiecamping Beerze Bulten in Ommen ontvangen door René de Heer, voorzitter Human Capital Agenda Regio Zwolle en bestuurlijk trekker van de regionale crisis- en herstelaanpak. Het werkbezoek begon met een gesprek met de eigenaar van het vakantiepark en ondernemers uit de touringcar- en bouwsector. De drie ondernemers vertelden over de impact van de coronacrisis op hun bedrijven. Allen zagen een afname van werk voor hun personeel. Een aantal van hen werd (tijdelijk) ondergebracht in andere sectoren. Door het afschalen van de coronamaatregelen kunnen de bedrijven weer, een deel, van hun werkzaamheden hervatten, maar kampen nu met een personeelstekort. Koningin Máxima herkende de uitdagingen en liet blijken de doe-mentaliteit van de ondernemers bij de aanpak van de personele vraagstukken te waarderen.

Bij het tweede gesprek sloten regionale partners aan die ondernemers ondersteunen in het kader van de crisis- en herstelaanpak van Regio Zwolle. Sinds het begin van de coronacrisis zet de regio in op een combinatie van activiteiten voor het behoud en herstel van zowel de economie als de arbeidsmarkt, met het perspectief van ondernemers en inwoners voorop. Via publiek-private initiatieven als de Regio Zwolle Brigade en ‘Groei Vooruit’, onderdeel van de Human Capital Agenda Regio Zwolle, worden ondernemers door de crisis geholpen en worden zoveel mogelijk mensen geholpen aan nieuw werk en ontwikkelperspectief via scholingsvouchers of loopbaancoaching. De aanpak is een succes, meer dan 1,600 inwoners hebben zich reeds gemeld voor ondersteuning. Aan de hand van praktijksituaties werd besproken welke maatregelen en activiteiten goed en minder goed werken en wat de belangrijkste aandachtspunten zijn.

René de Heer: “In Regio Zwolle werken we al geruime tijd met verschillende regionale partners, gemeenten, provincies en het Rijk aan het versterken van de economie en het ondersteunen van mensen in hun ontwikkeling in een snel veranderende arbeidsmarkt. Vanuit dat stevige fundament hebben we een vraaggerichte crisis- en herstelaanpak ontwikkeld, met één loket waar inwoners en ondernemers terecht kunnen.

Onze aanpak is hands-on, zo hielden we een regionale belactie onder circa 2000 getroffen ondernemers. We weten hoe ondernemers er voor staan en welke gerichte acties nodig zijn en we staan ondernemers bij in vraagstukken rond solvabiliteit, liquiditeit en personeel.

René de Heer

Zowel Koningin Máxima als Geert ten Dam bevestigde het belang van snel handelen, één aanspreekpunt op het gebied van leren en ontwikkelen én het aandacht geven aan de kleinere ondernemingen met minder dan 9 medewerkers. We blijven ons hier onverkort en met alle partners in Regio Zwolle voor inzetten.”

Het werkbezoek werd afgesloten met een gesprek met bestuurders van partnerorganisaties van Regio Zwolle; Tijs de Bree, gedeputeerde Arbeidsmarkt van de provincie Overijssel, Laurens de Lange voorzitter VNO-NCW Regio Zwolle, Theo Rietkerk voorzitter Zwolse8 (de regionale samenwerking van mbo- en hbo-scholen) en Marjolijn ten Hoonte directeur MVO Randstad bespraken de samenwerking en de ontwikkelingen op de korte en lange termijn.

Het werk van mensen verandert voortdurend en dat zien we tijdens de coronacrisis natuurlijk ook. Daarom is het belangrijk om te blijven investeren in om-, her- en bijscholing. Het was waardevol om vandaag goede ervaringen uit te wisselen en wat er verbeterd kan worden.

Tijs de Bree

Koningin Máxima houdt samen met de SER regelmatig werkbezoeken om zicht te krijgen op wat er speelt bij mkb ondernemers rond personele uitdagingen en welke regionale initiatieven er zijn om werkgevers, werkenden en werkzoekenden te helpen.