Skip to main content
Nieuws uit de regio

Jaap Bolt draagt nu op andere manier bij aan technische arbeidsmarkt

Datum: 20 december 2021

Een perfect match is het. Jaap Bolt in de functie van netwerkregisseur van de Sectortafel Techniek & Energietransitie. Techniek en arbeid komen samen. Met een achtergrond in werktuigbouwkunde maakte Bolt in 1980 de switch naar technisch intercedent. Achttien jaar geleden begon hij zijn eigen bureau voor personeelsdiensten, veelal voor het mkb in de technische hoek. ‘Dat spel heb ik nu 40 jaar gedaan. In deze laatste fase van mijn actieve carrière, wil ik mijn expertise en vaardigheden vooral op een andere manier inzetten.’

Ruim een maand is Jaap Bolt onderweg als netwerkregisseur van de Sectortafel Techniek & Energietransitie, onderdeel van Upgrade jezelf Regio Zwolle. Samen met bestuursleden Luciën Perizonius (o.a. Verenigde Maakindustrie Oost), Laurens de Lange (VNO-NCW Regio Zwolle) en Bert Beun (Deltion College) trekt hij de kar. Er ligt een convenant waar al diverse onderwijsinstanties bij betrokken zijn, van vmbo tot hbo. En opleidings- en ontwikkelingsfondsen. De ambitie van de sectortafel: het aanbod aan initiatieven beter laten aansluiten bij de behoeften van de bedrijven, mét behoud van eigen identiteit.

De afgelopen maand is hij in gesprek gegaan met bedrijven en organisaties om nog meer steun te krijgen voor het convenant, maar hij wil vooral ‘minder lullen, meer doen’: bijeenkomsten organiseren, publicaties maken – wat bedrijven in de technische sector maar nodig hebben om de arbeidsmarkt op peil te brengen.

HR in techniek

Als netwerkregisseur stelt Bolt zich dienstbaar op naar de technieksector als ’t gaat om hun roep om personeel. In het bijzonder voor mkb’ers. ‘Bedrijven met zo’n vijf tot zeventig mensen in dienst ontberen vaak een eigen P&O-afdeling. HR is iets wat iemand ‘erbij doet’, terwijl dat vandaag de dag ontzettend complex is’, vertelt Bolt. ‘Het begint al met vacatures die je niet ingevuld krijgt. Ook wil je duurzaam omgaan met je personeel en uitvalrisico’s beperken. En dan moet je ook nog in staat zijn een carrièrelijn op te zetten voor de mensen die op juniorniveau binnenkomen. Om hen te blijven boeien en binden.’

Vaak zijn functies vanaf de onderkant makkelijker in te vullen. Leid die mensen op die al bij jou werken, maar nog niet hun volledige potentie benutten.

Jaap Bolt, netwerkregisseur sectortafel Techniek & Energietransitie

Jobcarving

De continue ontwikkeling in de techniek, maakt het HR-vak nog complexer. Bolt haalt een voorbeeld aan van een autogarage: ‘Binnen tien jaar rijden we vrijwel allemaal in een elektrische auto. Dat vergt het nodige van automonteurs. Zij moeten veel meer onderlegd raken op IT-gebied en modulaire elektronica. Een elektrische auto vergt minder onderhoud, maar natuurlijk blijven zaken als remmen, stuurinrichting en carrosserie aandacht vragen. De vraag is of een gespecialiseerde monteur dat moet doen. Daar ontstaat jobcarving: bestaand werk wordt anders ingedeeld. Ik verwacht dat de KwikFits van deze wereld een veel prominentere rol gaan spelen.’

Bolt: ‘De grootste vraag die bedrijven nu hebben is: Hoe kom ik aan nieuw personeel?’ De sectortafel wil ondernemers laten zien dat het belangrijk is om meerdere lijnen uit te zetten en te anticiperen op ‘een leven lang ontwikkelen’. ‘Vaak zijn functies vanaf de onderkant makkelijker in te vullen. Leid die mensen op die al bij jou werken, maar nog niet hun volledige potentie benutten.’
Werkgevers kunnen daarbij vaak gesubsidieerd gebruik maken van opleidingsprogramma’s. ‘Wij hebben de Upgrade jezelf-programma’s en samenwerkingsverbanden met de regionale opleiders. Maak daar gebruik van als ondernemer,’ benadrukt Bolt.

Voorbereid op de toekomst

De sectortafel richt zich ook op de individuele medewerker. Bolt: ‘Als jij 20, 25 jaar in de verspanende industrie zwaar werk hebt gedaan, is het heel waarschijnlijk dat je te maken krijgt met fysieke ongemakken. Dan is het goed om al vroegtijdig te ontdekken waar je bevlogenheid nog meer in zit. Wellicht kun je een opleiding volgen richting werkvoorbereiding of calculatie en daarmee op kantoor een rol spelen. Trek aan de bel voordat je uitvalt.’

Kinderen en techniek

Tot slot stimuleert de sectortafel ook dat kinderen kennismaken met techniek. Voor het telefonische interview heeft Jaap Bolt zich even teruggetrokken op de kinderkamer van zijn driejarige kleindochter. ‘Laatst zag ik een video die inzichtelijk maakt wat er gebeurt als techniek wegvalt. Hier zou direct het ledikantje in elkaar storten. De deur uit z’n sponning vallen en het licht uit gaan. Techniek speelt zo’n belangrijke rol in ons leven. Het is belangrijk dat we kinderen daarvan bewust maken.’ Daarom doet Bolt nog een oproep aan bedrijven. ‘Stel je bedrijf open voor snuffelstages en kijkdagen. Laat bij kinderen dat vonkje overspringen naar techniek. Be proud!’