Skip to main content
Nieuws uit de regio

De grootste uitdaging in deze regio is de beschikbaarheid van passend geschoolde mensen.

Datum: 3 mei 2021

Ondernemers die hun medewerkers willen laten om-, her-, of bijscholen kunnen daarvoor cofinanciering krijgen van Upgrade jezelf Regio Zwolle. Een aanvraag indienen is eenvoudig en snel geregeld. Te mooi om waar te zijn? ‘Nee hoor’, zegt voorzitter van MKB-Nederland Regio Zwolle Jelle Weever. ‘Het klinkt precies zoals het zou móeten zijn. Simpel en laagdrempelig.’

Weever is vanuit zijn voorzitterschap van MKB-Nederland Regio Zwolle betrokken bij Upgrade jezelf, een onderdeel van de Human Capital Agenda. Upgrade jezelf betaalt mee aan de scholingskosten van ondernemers, zodat medewerkers arbeidsfit blijven. Het uiteindelijke doel is een aantrekkelijke en sterke arbeidsmarkt in Regio Zwolle.

Helft scholingskosten vergoed

Weever: ‘De grootste uitdaging in deze regio is de beschikbaarheid van passend geschoolde mensen. Tegelijkertijd verdwijnen er banen en moeten medewerkers zich blijven ontwikkelen om in een andere sector te kunnen instromen. Met onder meer een rijkssubsidie hebben we hiervoor Upgrade jezelf opgetuigd.’ Werkgevers kunnen de helft van een opleiding voor hun medewerker vergoed krijgen, met een maximum van € 2500,- per medewerker. Per jaar kan één werkgever maximaal € 20.000,- aan subsidies ontvangen.

Simpel en laagdrempelig

De aanvraag werkt eenvoudig, weet de eigenaar van Weever Bouw. ‘Het is een kwestie van een aanvraag indienen via de website, dan volgt eventueel nog een gesprek met iemand van Upgrade jezelf en als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet, wordt de opleiding vergoed. Dat is niet te mooi om waar te zijn, dat is zoals het zou móeten zijn. Veel subsidietrajecten zijn zo ingewikkeld dat ondernemers er niet eens aan beginnen. Ik heb er bewust op aangestuurd dat het zo simpel en laagdrempelig mogelijk is.’ Over voorbeelden hoeft Weever niet lang na te denken. ‘Een recent voorbeeld is dat van een timmerman die graag calculator wil worden. Daarvoor moet hij een aantal opleidingen volgen. Het is een waardevolle investering: timmerman is een fysiek zwaar beroep, het beroep van calculator kan hij tot zijn pensioen uitvoeren. Ik kan het iedereen aanraden om er gebruik van te maken.’

Upgrade Jezelf

Upgrade Jezelf Regio Zwolle is een initiatief van een brede samenwerking van 20 regiogemeenten, 4 provincies, Rijk, werknemers- en werkgeversorganisaties, vakbonden, onderwijs en het UWV Werkbedrijf. Het ontwikkelfonds kent meerdere routes, onder andere voor inwoners van de deelnemende regiogemeenten, voor werkgevers en zzp’ers, en een sectorale aanpak. Inmiddels zijn ruim 300 aanvragen toegekend.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Kirsten Derksen op telefoonnummer 06-2516 4832. Kijk voor meer informatie op de website(externe link). Hier staan ook voorwaarden, inspirerende voorbeelden en een Upgrade scan.