Skip to main content
Nieuws uit de regio

Dat doet de deal’ zet projecten Regio Deal Regio Zwolle op de kaart

Datum: 11 januari 2023

Willemien Vreugdenhil is een impactmaker in hart en nieren. Van jongs af aan bedenkt ze oplossingen voor een beter milieu of een gelukkigere samenleving. Als ‘dealmaker’ is zij de ‘brug’ tussen Regio Zwolle en het Rijk, om de achttien projecten van Regio Deal Regio Zwolle optimaal uit te laten pakken. Ze vertelt hoe zij Regio Zwolle ziet schitteren én terrein ziet winnen in Den Haag. En dat gebeurt volgens haar mede door de website www.datdoetdedeal.nl, waarmee Regio Zwolle een landelijke primeur heeft. ‘Het is de eerste regio die haar Regio Deal-projecten op deze manier uitvent.’

‘Als mens zijn we afhankelijk van de opbrengsten van de aarde. Het is dus noodzakelijk dat we die aarde goed behandelen. En dat we dus nadenken over wat we doen en gebruiken. Welke verzorgingsproducten kies je, welke kleding draag je? Iedereen kan, welke rol die ook bekleedt, zoeken naar een manier om impact te maken. Of je nou koffie schenkt of een organisatie met duizenden medewerkers bestuurt.

Ook de overheid heeft een – belangrijke – rol en verantwoordelijkheid. Een van de manieren om bij te dragen aan een positieve impact op de wereld en op onze maatschappij, is de Regio Deal. Het mooie van dit instrument is dat het niet sectoraal is, maar sectoroverstijgend. En de Regio Deal richt zich op een hele regio. Bedrijven, gemeenten en instellingen werken samen om de diverse projecten die binnen de deal vallen, waar te maken.’

Ik ben de ‘brug’ tussen regio en Rijk

Brede welvaart

‘Zo wordt er nu in Regio Zwolle volop gewerkt aan de brede welvaart. De Regio Deal Regio Zwolle bedraagt 22,5 euro vanuit het Rijk en de totale investering 90 miljoen. Als ‘dealmaker’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ben ik de gesprekspartner voor Regio Zwolle. Ik help de regio om de projecten zo goed mogelijk uit te voeren. Ik bevorder – waar wenselijk en nodig – de samenwerking in de regio, help door ideeën aan te scherpen en ik ben de ‘brug’ tussen regio en Rijk. Bijvoorbeeld wanneer Regio Deal-projecten tegen wetgeving aan lopen. Dan help ik een ‘doorbraak’ te organiseren. Ook help ik om politici uit Den Haag naar de regio te krijgen, zodat de impact van de projecten zichtbaar is voor de landelijke politiek. Kortom, ik lever een bescheiden bijdrage aan Regio Zwolle, om een succes te maken van de Regio Deal én Regio Zwolle op de kaart te zetten.’

Regio Zwolle is in Den Haag

‘Dat lukt overigens al aardig goed. Ik was laatst in Den Haag op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tot mijn grote vreugde stond één vergaderkamer helemaal in het teken van Regio Zwolle. Dat toont aan dat Regio Zwolle erkend en herkend wordt als een van de voornaamste regio’s van Nederland. Een tekst van de Zwolse hiphopformatie Opgezwolle prijkt op de muur: ‘We pakken die kaart, schudden die kaart, zetten Zwolle d’r op. We zitten d’r fijn, blijven d’r bij, brengen het aan de top.’ Niet elke provincie- of regiokamer heeft een lokale artiest op de muur: Zwolle wel, dus voor mij een hartverwarmend feit dat Regio Zwolle ook in Den Haag is.’

Regio Zwolle: één van de voornaamste regio’s van Nederland

Passie voor impact

‘Mijn passie voor impact is niet vandaag of gisteren ontstaan; mijn hart klopt voor sociaalmaatschappelijke impact en brede welvaart. Ik ben van 1979. In de jaren 70 kwam de Club van Rome al bij elkaar. In mijn kindertijd bedacht ik al dingen om te voorkomen dat we de natuur kapot maken. In allerlei functies ben ik daar later, in mijn werkzame leven, mee aan de slag gegaan. Bij Deloitte, als raadslid, als wethouder, als kwartiermaker van de City Deal Impact Ondernemen… Iedere keer was ik bezig met: hoe kun je maatschappelijke impact maken met het beleid dat je voert? Ik vind het een sport om slimme praktisch toepasbare dingen te bedenken die verschil maken. Als wethouder bedacht ik bijvoorbeeld dat bedrijven gemeentegrond mochten pachten wanneer zij als tegenprestatie de bodem gezond hielden.

Vanuit mijn eigen onderneming geef ik workshops om bedrijven bewust te maken van de impact die ze hebben en kunnen realiseren. Ik heb dus al veel sociaal ondernemers mogen ontmoeten. Dat zijn de creatieve geesten die anders nadenken over waarden en het ook anders willen aanpakken. De aanpak van Dirck Slabbekoorn, eigenaar van een supermarkt in Rotterdam-Zuid, vind ik een prachtig voorbeeld. Hij drukt zijn impact uit aan de hand van het aantal winkeldieven dat hij aan het werk heeft gekregen. Hij gaat ervan uit dat mensen niet voor de lol stelen. Winkeldieven stelt hij voor de keuze: of we geven je aan bij de politie, of je krijgt hier een baan. Prachtig. Ik zie om me heen dat steeds meer geesten rijp worden om het anders te gaan doen.’

Het ‘wij’ van Regio Zwolle

‘In Regio Zwolle is iets op grote schaal gaande. Dat is wat ik ‘het wonder van Regio Zwolle’ durf te noemen: mede door het binnenhalen van de Regio Deal is er een ‘wij’ ontstaan vanuit 22 gemeenten, 4 provincies, waterschappen, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. Het ‘wij’ van Regio Zwolle.

Kenmerkend voor de regio is ‘niet lullen, maar poetsen’ en de visie dat mkb’ers en mbo’ers de samenleving laten draaien. En vooruitkijken, dát kenmerkt ook Regio Zwolle.

Tijdens een werkbezoek aan gemeente Steenwijkerland zag ik plannen om het verouderde informatiecentrum van Nationaal Park Weerribben-Wieden om te toveren tot een eigentijds recreatiecentrum. Het wordt het eerste ‘wet land experience center’ in Europa voor toeristen. De verwachting is dat het aantal bezoekers per jaar stijgt van 76.000 naar 95.000. De vernieuwing van het station in Steenwijk gaat bovendien hopelijk zorgen voor een betere spreiding van bezoekers. Nu nog zetten de meeste toeristen koers richting Giethoorn, maar nieuwe technologieën als ‘smart mobility’ en ‘smart hospitality’ brengen daar verandering in. Als het bijvoorbeeld druk is in Giethoorn, zien reizigers op station Steenwijk dat via een app. Die worden dan naar bijvoorbeeld het Nationaal Park geloodst.’

De geesten worden rijp om het anders te doen

Dat doet de deal

‘Uniek voor Regio Zwolle is dat de in totaal achttien Regio Deal-projecten op een website staan die inzicht geeft in het effect van de deal. Regio Zwolle heeft de primeur in Nederland door met zo’n ‘visitekaartje’ de ontwikkelingen uit te venten. Op www.datdoetdedeal.nl zie je alle projecten. Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer kreeg ik de vraag om even op te sturen waar Regio Zwolle mee bezig is. De site kwam direct van pas. In Den Haag wordt er goed naar gekeken.
Bovendien wil het Rijk leren van de manier waarop in Regio Zwolle wordt samengewerkt. Deze regio werkt namelijk samen zonder officiële besluitorganen en zonder juridische entiteit en met de bijzondere reflectie van commissie Jansen. Hoe de regio succesvol samenwerkt, wordt ook onderzocht binnen de Regio Deal. Voor Den Haag is dat een heel interessante casus. Regio Zwolle is een lerend netwerk dat de geleerde lessen deelt met de rest van het land. De liefde en trots die ik zie in Regio Zwolle is vergelijkbaar met de liefde die voetbalfans hebben voor hun club. Heel mooi om te zien.’

Het Rijk wil leren van de samenwerking in Regio Zwolle