Skip to main content
Nieuws uit de regio

Concullega’s gaan samen de schoolbanken in

Datum: 13 mei 2021

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Met die insteek gingen marketing- en communicatieadviseurs van tien theaters uit Regio Zwolle samen de virtuele schoolbanken in.

Het gaat om: Theater ’t Voorhuys in de Noordoostpolder, Rabo Theater De Meenthe in Steenwijk, Schouwburg Ogterop in Meppel, Theater De Tamboer in Hoogeveen, De Meerpaal in Dronten, Stadsgehoorzaal in Kampen, Zwolse theaters in Zwolle, Theater de Voorveghter in Hardenberg, Veluvine in Nunspeet en HOFtheater in Raalte.

Ze kregen vier trainingen van creatieve professionals. De onderwerpen: online marketing, contentmarketing, creatief denken & innoveren. Het samen ontwikkelen werd mogelijk dankzij de brancheorganisatie van de creatieve en culturele sector: ‘Creative Works’. Het collectief kreeg scholingsbudget van Ontwikkelfonds Regio Zwolle. In de foyer van Theater ’t Voorhuys schuiven drie marketing- en communicatieprofessionals en de regisseur van de creatieve sectortafel aan om er vol enthousiasme over te vertellen.

Even voorstellen:

  • Marleen Koens, marketing en publiciteit bij Theater ’t Voorhuys in de Noordoostpolder
  • Lisette Wijma, interim marketing- en communicatiemedewerker bij Veluvine in Nunspeet
  • Rommy Bijlsma, marketing en projecten bij Theater De Voorveghter in Hardenberg
  • Lisa Heethaar, regisseur creatieve sectortafel arbeidsmarkt Regio Zwolle en een van de oprichters van Creative Works Regio Zwolle

 

De marketing- en communicatieprofessionals van maar liefst tien theaters gingen in februari en maart samen ‘naar school’. Hoe kregen jullie dit voor elkaar?

Lisa Heethaar: ‘De eerste stap was het verenigen van creatieve professionals, instellingen en bedrijven in Regio Zwolle, met de oprichting van Creative Works eind 2019. De sector kent momenteel 169 beroepen. Met de brancheorganisatie willen we de zichtbaarheid van de sector vergroten, samenwerkingen, co-creaties en kennisdeling bevorderen en natuurlijk vraag en aanbod bij elkaar brengen. De samenwerking tussen de tien theaters heeft het afgelopen jaar verder vorm en inhoud gekregen, met onder andere directeuren, programmeurs, marketeers en technische mensen. Vanuit de behoefte van de theaters hebben we een leer- en ontwikkelprogramma gedefinieerd. Vervolgens is vanuit de brancheorganisatie in samenwerking met de theaters het project bij Upgrade Jezelf ingediend. Het mooie aan dit programma is dat het niet alleen scholing is, maar ook de samenwerking tussen de tien theaters versterkt.’

Dit leer- en ontwikkelprogramma geeft een frisse blik op onze theaters

Rommy Bijlsma

Wie gaven de vier trainingen?

Lisa Heethaar: ‘Via RegioOpleiders hebben we onderwijsinstellingen uitgenodigd om een voorstel te doen. Een van onze criteria was dat het leer- en ontwikkelprogramma ontwikkeld zou worden in samenwerking met creatieve professionals uit het werkveld, zodat de kennis en kunde van buiten naar binnen wordt gehaald. Dit verrijkt zowel de sector, als de deelnemers, als de onderwijsinstelling. De opdracht is gegaan naar Deltion College. De ‘best practices’ uit de trainingen kunnen ook weer worden ingebracht bij de theateropleiding van Deltion. De voorbereidingen – met Eric Nak (Deltion) en de trainers – verliepen gesmeerd. Er waren twee online masterclasses van Yasser Dehnavi en Wouter Hameka van CrowdMedia over online- en contentmarketing en twee van Willemien Berkenbos, hybride docent Deltion College, over creatief denken en innoveren.’

Hoe kwamen jullie op het idee om samen de schoolbanken in te gaan?

Marleen Koens: ‘De tien theaters hadden in de tweede helft van 2020 het idee voor een gezamenlijke campagne; als de theaters weer open mochten, wilden we ons samen presenteren. Onze bezoekers laten zien dat ze weer konden komen genieten van al het moois dat het theater te bieden heeft. En dat het veilig is. Alleen, in plaats van open, gingen we juist weer dicht eind 2020. Die campagne heeft dan ook een andere vorm gekregen. We hebben nu vooral onze samenwerking bekendgemaakt richting stakeholders.’

Lisa Heethaar: ‘De regionale campagne is in samenwerking met de professionals van Viesrood, member van Creative Works, ontwikkeld. Tijdens de ontwikkeling van de campagne kwamen we erachter dat er onder marketeers behoefte was aan bijscholing. Onder andere op het gebied van je doelgroep bereiken via Instagram. We hebben daarom het leer- en ontwikkelprogramma op het laatste moment nog ietwat omgebogen op basis van de actualiteiten en de wensen/behoeftes in de theaters.’

De casussen van collega’s inspireren me. En we kunnen kennis delen

Marleen Koens

Wat hebben jullie opgestoken van de trainingen?

Rommy Bijlsma: ‘Wat ik heel interessant vond, waren de ‘hoe-kunnen-we’-vragen, die we formuleerden tijdens de trainingen van Willemien. ‘Hoe kunnen we straks de het theaterseizoen en daarbij behorende verkoop weer opstarten?’ En ‘hoe kunnen we mensen een veilig gevoel geven in de theaters?’’

Marleen Koens: ‘Ik heb er – in de vorm van marketeers van andere theaters – een hoop collega’s bij gekregen, waar ik gebruik van kan maken voor feedback op marketingideeën. Dat komt doordat iedereen vragen stelde en kennis deelde tijdens de trainingen. Daardoor ontstond veel openheid naar elkaar. We ontdekten van elkaar waar de expertises liggen.’

Lisette Wijma: ‘Als marketingmedewerker bij een kleiner theater werk je vaak als ‘einzelgänger’, maar nu zaten we als het ware als één grote afdeling bij elkaar. Zo konden we van elkaar leren. Ik vind het bijzonder dat de onderlinge drempels tussen de theaters weg zijn. Ik kom uit een commerciële sector, de retail, en daar is het niet normaal om met ‘concullega’s’ je marketingideeën te delen.’

Rommy Bijlsma: ‘En er zijn nu ook online koffiemomentjes, waar we elkaar treffen. Omdat het online is, vraagt het weinig tijd, terwijl we wel samen ideeën kunnen uitdenken. Bijvoorbeeld over wel of niet een seizoensbrochure uitbrengen. Hoe ga je daarmee om en wat zijn de alternatieven? Dat soort dingen bespreken we dan.’

Lisette Wijma: ‘En we wisselen uit hoe we met coronabeperkingen andere activiteiten kunnen ontplooien. Denk aan (zakelijke) evenementen inclusief live streaming faciliteiten vanuit het theater. Onze technicus heeft zijn kennis uitgebreid door te kijken hoe het er bij andere theaters aan toegaat. De technici hebben – net als wij – een appgroep zodat er korte lijntjes zijn.’

Hoe draagt samen leren bij aan het versterken van de arbeidsmarkt?

Marleen Koens: ‘Voor mijzelf geldt dat het mijn werkplezier vergroot. De casussen van collega’s uit andere theaters inspireren me. En we kunnen kennis en vacatures delen.’

Lisette Wijma: ‘Die korte lijnen helpen zeker om de juiste mensen voor de creatieve sector te behouden. Door dat onderlinge contact ben ik na mijn tijdelijke inhuur bij De Meerpaal in Dronten nu bij Veluvine in Nunspeet aan het werk.’

Marleen Koens: ‘Mensen voor de sector winnen en behouden is belangrijk, want goede professionals vinden kan best een uitdaging zijn.’

Rommy Bijlsma: ‘Hoe dat komt? Moeilijk te zeggen, want wij weten niet wat anderen tegenhoudt. Maar ik kan me voorstellen dat het werken in avonden en weekenden niet iedereen aanspreekt. En het feit dat je in de winter meer werkt dan in de zomer.’

Lisette Wijma: ‘Wat wellicht meespeelt, is de onbekendheid van potentiële marketeers met de theaterwereld. Een leeftijdskloof tussen het traditionele theaterpubliek enerzijds en potentiële arbeidskrachten anderzijds. Ze gaan misschien liever in de evenementenbranche of commercie aan de slag omdat ze daar bekend mee zijn, in plaats van in een theater. Daar valt dus nog winst te behalen qua beeldvorming. Want als ze wisten hoe leuk en divers deze branche is voor marketeers…’

Rommy Bijlsma: ‘Dit leer- en ontwikkelprogramma helpt om met een frisse blik naar onze theaters te kijken. Neem de missie en visie van Theater De Voorveghter. Die kon wel een opfrisbeurt gebruiken. Met een frisse blik naar je organisatie kijken, kan nieuwe deuren openen. Bijvoorbeeld de deur voor jongere medewerkers.’

Trainingen door professionals uit het bedrijfsleven verrijken zowel de sector, als de deelnemers als het onderwijs

Lisa Heethaar

Hoe delen jullie de inzichten uit het leer- en ontwikkelprogramma met jullie theaters?

Rommy Bijlsma: ‘Ik heb met vijf collega’s twee sessies gehouden over kernwaarden. Waar staan we eigenlijk voor als theater? We hebben verschrikkelijk mooie dagen gehad. Dat ik hiermee aan de slag ging, komt door de sessies van CrowdMedia. En de aanpak komt juist voort uit een van de sessies van Willemien. Van haar leerden we over brainstormtechnieken.’

Marleen Koens: ‘Wij gaan bezig met ons ‘merkkompas’. Waar staan wij als organisatie voor en hoe geef je dat vervolgens vorm in je aanbod, dienstverlening en communicatie?’

Lisette Wijma: ‘We gaan binnenkort een interne brainstormsessie organiseren om met ons team op lokaal niveau in te zoomen op Veluvine. En ik heb lange lijsten met ideeën en praktische tips overgehouden aan de trainingen. Hoe we jong publiek naar het theater trekken bijvoorbeeld en hoe we klanten beter vasthouden. Die ideeën en samenvattingen van de trainingen draag ik over aan het theater. Ik werk daar namelijk op freelancebasis en zo zorgen we ervoor dat de kennis daar beschikbaar blijft als ik op een bepaald moment vertrek.’

Heb je door dit leer- en ontwikkelprogramma nog nieuwe scholingsbehoefte gekregen?

Lisette Wijma: ‘Ik zou nog verder bijgeschoold willen worden op de online aspecten voor marketing en communicatie voor theaters. Denk bijvoorbeeld aan online advertising. Als marketing- en communicatiemedewerker in de creatieve sector moet je best allround zijn, dan is het fijn om je soms eens ergens goed in te verdiepen.’

Marleen Koens: ‘Wat mij prettig lijkt – wanneer er meer van dit soort scholing wordt aangeboden – is dat het functieoverstijgend gebeurt. Met de programmeurs en technici van de theaters bijvoorbeeld, maar ook met de directies. Hoe meer disciplines kennis opdoen binnen je organisatie, hoe beter je de strategie die daaruit voortkomt samen kunt borgen. Een mooi begin is al gemaakt doordat nu ook de technici van verschillende theaters elkaar opzoeken, net als de programmeurs. De samenwerking tussen de tien theaters moeten we voortzetten. Ik zou er voorstander van zijn dat we projectgroepen vormen over bepaalde onderwerpen, zoals online marketing, streaming of het kassasysteem. Dan kunnen we ook vanuit die projectgroepen scholingsvragen formuleren. Zo blijven we in contact en samen een leven lang ontwikkelen.’

Rommy Bijlsma: ‘Nadat wij als team binnen het theater twee ochtenden hadden gepraat over onze drijfveren en kernwaarden, wilden we daarmee verder. We hebben toen de hulp van Willemien ingeschakeld om te zorgen dat de kernwaarden bij alle collega’s ingebed worden en de kernwaarden verweven raken met al onze handelingen. Het levert prachtige gesprekken op die erg waardevol zijn in deze tijd. We staan straks weer fris aan de start.’

De professionals van alle theaters zaten als één grote afdeling bij elkaar

Lisette Wijma