Skip to main content
Nieuws uit de regio

Aansluiting bij Regio Zwolle maakt een leven lang leren op Urk nog makkelijker

Datum: 20 februari 2023

Wie aan Urk denkt, denkt aan visserij. Toch is er de laatste jaren een enorme verschuiving in het vissersdorp gaande. Bedrijven in de maritieme sector, logistiek en ICT timmeren aan de weg en op een nieuw bedrijfsterrein is straks plek voor de vele innovatieve en groeiende ondernemingen. Maar om te groeien, zijn mensen nodig. Daarom sluit Gemeente Urk zich vanaf 1 januari 2023 aan bij de Human Capital Agenda van Regio Zwolle. ‘Er is een groeiende behoefte aan bij- en omscholing’, zegt wethouder Nathanaël Middelkoop.

Gemeente Urk kiest bewust voor Regio Zwolle. ‘Tot op heden waren de mogelijkheden voor bij- en omscholing bij ons incidenteel georganiseerd. Maar dat willen we graag structureel verankeren in ons beleid’, vertelt Middelkoop. ‘In Regio Zwolle staat een stevig programma dat voor de lange termijn een investering in de lokale economie is. Daarnaast sluit de ‘hands on’-mentaliteit van Regio Zwolle goed aan en vindt onze coalitie het erg belangrijk dat we ons verbinden met de regio.’

‘De aansluiting bij de Human Capital Agenda biedt inwoners veel kansen’

Economische kijk

De aansluiting bij de Human Capital Agenda biedt inwoners veel kansen, weet Middelkoop. ‘Waar we nu nog een vraagbaak zijn voor inwoners kunnen we straks veel concreter zijn door onze inwoners inhoudelijk door te verwijzen naar de mogelijkheden die Upgrade jezelf biedt, zoals bijvoorbeeld het Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Door de samenwerking met Regio Zwolle kunnen we nu ook met antwoorden komen op het gebied van bij- en omscholing. Een goede directe dienstverlening dus.’
De wethouder denkt ook dat er een bredere economische kijk op Urk ontstaat door de samenwerking met Regio Zwolle. ‘Urk is een ondernemende gemeenschap die vanuit het verleden heel sterk georiënteerd is op de visserij. Maar er is op Urk veel meer dan dat, zoals bijvoorbeeld de bloeiende ICT- en logistiekbedrijven, maritieme sector en bouw. Je ziet op Urk ook een duidelijke verandering bij werkgevers. Van ‘ik heb een werknemer die 40 uur werkt en dan is het goed’ naar ‘hoe kan ik een werknemer ook op de lange termijn behouden of laten doorgroeien?’. De Human Capital Agenda geeft daar concrete handvaten voor.’

Leercultuur

Een andere verandering die duidelijk zichtbaar is, is die van de leercultuur op Urk. ‘Die was er niet echt, van oudsher gingen Urkers vooral aan het werk’, vertelt Middelkoop. ‘Maar we zien nu een enorme verschuiving in het aantal jongeren dat gaat studeren, vooral hbo en mbo-4-studies zijn populair. Maar dat geldt ook voor inwoners die al wat ouder zijn, die naast hun werk een studie oppakken. Dat kan aangevuurd zijn door hun werkgever, maar ook door persoonlijke interesse. Dat tekent onze doenersmentaliteit, waardoor onze kenniseconomie zich ook ontwikkelt.’

‘Er is een groeiende behoefte aan bij- en omscholing, Upgrade jezelf en Groei Vooruit zijn dan de perfect ondersteuning’

Steuntje in de rug

De ondernemersgeest van Urk laat zich goed zien in de grote groep zzp’ers die de gemeente telt. Om die te bereiken, wil de gemeente onder meer samenwerken met de Bedrijvenkring Urk. ‘Door actief te communiceren willen we zzp´ers prikkelen. Ze zijn meestal huiverig om een investering te doen als het niet meteen wat oplevert. Maar er liggen veel uitdagingen in bijvoorbeeld de woningbouw of installatiebranche. Upgrade Jezelf kan voor zzp’ers net dat financiële steuntje in de rug zijn’, besluit Middelkoop.