Skip to main content
Verhalen uit de regio

Van tekenen, naar betekenen

Datum: 2 december 2019

Bernita van Dijk is manager hr en marketing bij Beens Groep. ‘Ontwikkelingen binnen ons bedrijf en in de markt vragen om andere kennis en vaardigheden. Met opleiding en training ontwikkelen we zowel onze vakkennis als onze ‘soft skills’.’

Foto’s: Marlien van den Enk

Wat is er in jullie bedrijf en branche veranderd?
‘Beens Groep is het laatste decennium gegroeid van vijftig naar honderd mensen. Dat gebeurde doordat we onze focus hebben versmald, naar baggerwerken en constructieve waterbouw. Voorheen waren we ook inzetbaar voor werk langs de oevers, zoals maaien en bouwrijp maken van nieuwbouwgebieden. Door onze specialisatie konden we verder groeien. Daarnaast is de markt veranderd. Onze opdrachtgevers, waaronder provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat, schreven vroeger precies voor wat wij moesten uitvoeren. Door de invoering van de contractvorm UAV-GC in de infrasector, zijn we tegenwoordig meer dan een aannemer. Waar we eerst puur een tekening maakten en het werk uitvoerden, hebben we nu te maken met projectmanagement, risicobeheersing en communicatie met omwonenden. Ons werk krijgt meer samenhang met en meer betekenis voor de omgeving.’

Waarom is upgraden en ontwikkelen nodig in jullie team?
‘Veel van onze mensen zijn opgeleid voor de civiele techniek. Die zijn goed in het technische, in iets maken. Maar er wordt nu dus meer gevraagd. Overleggen, samenwerken, leiderschap en optreden als partner van de opdrachtgever. Met opleiding en training maken we onze mensen bewust dat het niet alleen gaat om ‘de plank die de grond in gaat’, maar om de bescherming van de omgeving tegen het water. Het gaat om het grotere geheel, Nederland veilig maken of vaarwegen begaanbaar houden.’

Blijven leren, om tot je zeventigste te kunnen werken

Bernita van Dijk, manager hr en marketing bij Beens Groep

Wat is het resultaat van de tijd en energie die uitgaat naar upgraden?
‘Bewustwording. Onze mensen hebben meer begrip voor de manier waarop we een project aanvliegen. Soms beginnen we bijvoorbeeld aan de ene kant van de locatie met werken, terwijl aan de andere kant logischer lijkt. Dat vonden mensen aanvankelijk lastig te begrijpen. Maar nu kijkt men verder: misschien beginnen we wel aan de andere kant, omdat dat voor de omgeving veiliger is, of omdat we anders op een druk tijdstip het verkeer zouden hinderen.’

Welke verantwoordelijkheid voelt Beens Groep als werkgever?
‘Blijven leren is ook nodig om tot je zeventigste te kunnen blijven werken. Deze verantwoording ligt enerzijds bij werknemers zelf, maar Beens Groep voelt anderzijds ook de verantwoordelijkheid om mensen daartoe te stimuleren. De wereld verandert, eisen van opdrachtgevers veranderen; wil je meekomen, dan moet je ontwikkelen. Onze directie geeft het goede voorbeeld. Die volgt zelf ook opleidingen en vertelt daar binnen de organisatie ook over. Dat werkt; iedereen in ons team heeft opleidingen of vakgerichte cursussen gedaan.’

Betekenis voor de omgeving

Bernita van Dijk, manager hr en marketing bij Beens Groep

Gaan mensen de schoolbanken in of pakken jullie het opleiden anders aan?
‘Voor de vakmannen in de uitvoering, die over het algemeen niet graag een halve dag in een schoolse setting stilzitten, hebben we ‘learning on the job’, training tijdens het werk dus. Gewoon op het water. En sinds vijf jaar geven we trainingsdagen voor de mannen in de uitvoering, gecombineerd met de periodieke medische keuring en de bhv-cursussen. Er zijn dan verschillende workshops over vakgerichte onderwerpen. Mensen zitten dan echt op het puntje van hun stoel, zo interessant vinden ze het. En uit die oprechte interesse komen zo veel vragen voort, dat iedere workshop uitloopt. Al ons kantoorpersoneel volgt de training Process Communication Model. Daarin leren we dat mensen verschillende communicatievoorkeuren hebben en ieder hun eigen motivatie hebben. Als je dat van jezelf en van elkaar weet, kun je prettiger samenwerken.’

Groeien mensen door, als resultaat van de scholing?
‘Door de opleidingen zijn al meerdere mensen doorgestroomd. Bijvoorbeeld van damwandzetter naar projectleider. De collega die deze groei heeft doorgemaakt, heeft in totaal wel veertien jaar in de schoolbanken gezeten. Andere voorbeelden van doorstroming zijn een damwandzetter die kraanmachinist wordt en iemand die verdieping krijgt in het vak van constructeur.’

Hoe komen jullie aan nieuwe collega’s?
‘We hebben loyale werknemers die trots zijn op wat ze doen en dat maakt anderen ook enthousiast om bij ons te komen werken. Verder blijven we ook actief werven voor de toekomst. Denk aan speeddating met studenten van Hogeschool Windesheim. Die beginnen met een stage en blijven daarna vaak bij ons werken. En samen met andere werkgevers in de bouw en infra, werken we binnenkort mee bij opleidingsorganisatie OVG in Genemuiden aan workshops voor vijfhonderd vmbo- leerlingen. Ik geloof namelijk dat je in je jeugd door iets wordt geraakt, waarover je dan op latere leeftijd nog steeds enthousiast bent.’