Skip to main content
Verhalen uit de regio

Van monteur naar docent

Datum: 7 januari 2020

Reuvekamp Holding is met drie bedrijven actief in de sector techniek: Geissler Installatietechniek, totaalinstallateur CogasTech en HeatPlus, met installaties voor duurzame energie. Aan de directie – algemeen directeur Ben Reuvekamp en financieel directeur René Velthuis – en de drie bedrijfsleiders de taak om de in totaal bijna honderd medewerkers wendbaar te houden voor de toekomst én te zorgen voor nieuwe aanwas van collega’s. Velthuis vertelt hoe Reuvekamp Holding investeert in het upgraden van medewerkers van nu én van de toekomst.

René Velthuis, directeur Reuvekamp Holding

‘Slechts één op de tien middelbare scholieren kiest studieprofiel techniek. Terwijl we in de toekomst vele mensen nodig hebben voor de techniek. Daarom heeft Geissler zijn honderdjarig jubileum gevierd met basisscholen in Lemelerveld. In samenwerking met Otib, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor technische installatiebedrijven, hebben we lespakketten overhandigd aan klassen. En we hebben meteen ook aan de kinderen laten zien hoe techniek werkt en dat het hartstikke leuk is.

We hebben de scholieren zelf een spiraalspelletje in elkaar laten zitten. Zo’n spel waarbij je het spiraal moet volgen met een cirkel op een stokje. Raak je het spiraal, dan volgt er een geluidje en gaat er een lampje branden. Zo laten we ze kennis maken met de basis van techniek. Want zo’n systeem zit feitelijk in alle gebouwen, maar dan in het groot. Of deze kinderen een paar jaar later dankzij deze activiteit ook daadwerkelijk voor de richting techniek kiezen, weten we niet. Maar in ieder geval hebben wij ze laten zien dat het interessant is.’

Stilstand is achteruitgang

René Velthuis, financieel directeur Reuvekamp Holding

Voor de klas

‘Om jongeren bekend te maken met onze drie bedrijven, zijn we de samenwerking aangegaan met Deltion College. Niet alleen door werk te bieden aan BBL’ers en BOL’ers die daar een techniekopleiding volgen, maar ook door een van onze doorgewinterde medewerkers daar voor de klas te zetten. Sinds september 2019 geeft hij daar techniekles. We hopen dat de studenten denken, die bedrijven waar mijn docent bij werkt, die lijken mij ook interessant.

Onze medewerker, Marco Hogeboom, is ook enthousiast over zijn extra functie. Hij vindt het leuk om zijn kennis over te brengen op de jongeren en hij leert zelf ook bij. De techniek kent hij van binnen en van buiten, maar voor de didactische skills krijgt hij begeleiding van Deltion. Het opleidingstraject levert hem een onderwijsbevoegdheid op.
 Het is een strategische keuze van Reuvekamp Holding om dit zo te doen. Net als het aantrekken van hbo’ers door ze via een stageplek kennis te laten maken met onze bedrijven. Om in de toekomst nog steeds succes te hebben, moeten we immers niet alleen hard werken, maar ook slim mensen werven. Wij zetten daarvoor dus onder meer in op scholen.
 Jonge medewerkers leiden we op door met ervaren medewerkers mee te lopen, dat werkt heel goed. Dan leren ze de praktijk. De theoretische kennis krijgen ze via de opleiding.’

Of opleiden veel kost? Zo zou ik het niet bekijken. Als je het niet doet, kost het meer. Je krijgt er efficiëntie- en kwaliteitsvoordeel voor terug. En als je je eigen medewerkers kunt laten doorgroeien, scheelt dat soms ook tijd en geld qua werving van nieuwe mensen.
Overigens, op verschillende manieren kunnen bedrijven in aanmerking komen voor subsidies voor het opleiden van medewerkers. Wij hebben zelf al meerdere keren gebruik gemaakt van Otib, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor technische installatiebedrijven. Dankzij subsidies kunnen bedrijven meer mensen opleiden en bijscholen voor hetzelfde geld. In de toekomst willen we misschien ook gebruik maken van de co-financiering door Ontwikkelfonds Regio Zwolle.’

Scholing kan altijd

Ondertussen blijven we ook onze eigen mensen ontwikkelen. Stilstand is achteruitgang. Dat doen we bijvoorbeeld door samenwerking te zoeken met het onderwijs, zoals met Marco die nu voor de klas staat. Maar ook door mensen door te laten ontwikkelen binnen ons bedrijf. Een van onze monteurs is nu projectleider. Dat werkt goed. Hij kan klanten goed adviseren op bijvoorbeeld het gebied van materiaalkeuzes en hij weet precies hoe hij de medewerkers kan aansturen; hij heeft het werk jarenlang zelf gedaan. En medewerkers die een cursus willen volgen kunnen dat in principe altijd doen, mits het werkgerelateerd is.

Of opleiden veel kost? Niet opleiden kost meer

René Velthuis, financieel directeur Reuvekamp Holding

Flexibel inzetbaar

‘Omdat we meerdere bedrijven hebben, met ieder ook verschillende afdelingen, werken we soms ook met flexibele functies. We werven momenteel iemand die én als monteur kan werken én als magazijnmedewerker. In het magazijn van Geissler kwamen we namelijk handen tekort, maar een fulltimer zou teveel zijn. En in de montage kunnen we ook hulp gebruiken. Zodoende deze flexibele oplossing. Op kantoor komt het ook voor dat mensen van de ene afdeling bijspringen bij de andere afdeling. Op de planning werken ook technische jongens. Als er een storing is, gaan ze geregeld mee om die op te lossen. Of als ze onderweg zijn en ze zijn toevallig in de buurt van het bedrijf waar de storing zich voordoet, dan gaan zij ook gerust langs bij de klant om te helpen.’