Skip to main content
Verhalen uit de regio

Van marketeer naar social worker

Datum: 7 januari 2020

Een grotere switch is bijna niet denkbaar: van zijn creatieve job als marketeer bij MarketingOost stapte Niels Piëst over naar een geheel andere branche, de zorg. In zijn nieuwe werk komt zijn creativiteit goed van pas.

Niels Piëst, Sociaal Cultureel Werker bij WijZ Welzijn

Hij maakte de ommezwaai omdat hij wilde werken met een maatschappelijk doel. Geen bezoekersaantallen en publiciteitscijfers meer, maar focus op menselijk contact. Piëst werkt nu als Sociaal Cultureel Werker bij WijZ Welzijn, een welzijnsorganisatie die focust op een actief leven onder eigen regie, voor 65-plussers in Zwolle.

Hij onderstreept het belang van creatievelingen binnen alle sectoren. ‘Vaak zijn bedrijven gewend om op een bepaalde manier te werken’, vertelt Piëst. ‘Iemand met een creatieve achtergrond bekijkt de zaken echter vanuit heel andere invalshoeken. Vaak durven ze dingen met meer lef op te pakken. Dat kan de boel opschudden en levert vaak mooie, nieuwe ideeën op. Onderling kan dat het team ook versterken en anderen motiveren om een uitdaging ook eens op een andere, verrassende manier aan te pakken. Dat levert vernieuwende, unieke activiteiten op.’

Creatieve mensen bekijken de zaken vanuit een andere invalshoek.

Niels Piëst

Originele activiteiten

Dankzij zijn creativiteit heeft Piëst inmiddels tal van originele activiteiten opgezet in Zwolle. ‘Ik organiseerde bijvoorbeeld tijdens de Week tegen Eenzaamheid een unieke actie samen met Albert Heijn. Het is moeilijk om eenzame ouderen te betrekken bij activiteiten en ik bedacht dat caissières daarin een belangrijke rol kunnen spelen. Zij hebben immers vaak een band met de klant, ze horen veel en weten als geen ander wat er speelt in het leven van de eenzame ouderen. Samen met Albert Heijn bedacht ik daarom ‘de buurtbrunch’. Ouderen werden persoonlijk uitgenodigd door de caissières. Er kwamen ruim twintig ouderen. Sommigen zie ik nu wekelijks bij een activiteit. Daarnaast start ik binnenkort in Stadshagen met een buurtlunch. Deelnemers van Frion, met een verstandelijke beperking, duiken als dagbesteding de keuken in en bereiden een lunch voor ouderen uit de wijk. Zo zie je dat een simpele samenwerking kan leiden tot een uniek concept.’

Verbinden en samenwerken

‘Het zoeken naar originele verbindingen ben ik vanuit mijn vorige functie gewend’, vervolgt Piëst. Samen met ondernemers, culturele instellingen, bedrijven en het onderwijs zochten we de verbinding om de stad Zwolle te positioneren als een aantrekkelijke stad. Nu zet ik datzelfde netwerk in om activiteiten voor ouderen te organiseren. Daarbij helpt het dat ik een open blik naar buiten heb en partijen snel aan elkaar weet te verbinden. Omdat het ouderen betreft zijn bedrijven en organisaties vaak bereidwillig om mee te werken, waardoor het lukt om veel voor elkaar te boksen.’

Maatschappelijk doel

Piëst realiseert zich dat zijn creativiteit bijdraagt aan een belangrijk, maatschappelijk doel: het voorkomen van een isolement. ‘Het aantal ouderen zal in de aankomende jaren explosief groeien’, licht hij toe. ‘Het is belangrijk dat ouderen vroegtijdig deelnemen aan activiteiten om zo in een sociaal netwerk terecht te komen. Het is bewezen dat ouderen in een sociaal netwerk minder snel eenzaamheid ervaren, minder klachten krijgen en dus minder gebruik zullen maken van het zorgsysteem. Het is daarom essentieel dat we aanbod creëren voor de ouderen. Veel organiseren we zelf, maar we maken nog meer impact als we het doen met anderen, daarom is samenwerken zo belangrijk. We moeten aanjagen, verbinden en andere partijen enthousiasmeren om activiteiten te organiseren.’