Skip to main content
Verhalen uit de regio

Van kwetsbare naar optimale gastvrijheid

Datum: 16 september 2020

Henk van Voornveld. Misschien ken je hem nog uit zijn tijd als directeur-bestuurder van MarketingOost. Zestien jaar lang vervulde hij die functie. En eigenlijk staat zijn hele carrière in het teken van gebiedsontwikkeling, citymarketing en geografie. Hij is nu per 1 september 2020 begonnen als aanjager van Sectortafel Vrijetijdseconomie Regio Zwolle. We vroegen hem naar zijn visie en plannen in deze nieuwe rol.


‘De vrijetijdseconomie is ontzettend belangrijk voor Regio Zwolle, maar de sector staat onder druk. Vooral door een gebrek aan goede arbeidskrachten’, vertelt Henk van Voornveld. De zorg voor human capital ziet hij dan ook als een belangrijk aandachtspunt in zijn functie als aanjager van de sectortafel. ‘Natuurlijk liggen de kaarten op dit moment anders vanwege corona, maar we moeten nú bouwen aan de situatie na de crisis. Ik ken voorbeelden van restaurants die niet opengaan, omdat er geen kok is. Of bedrijven die zo moeten schrappen in hun openingstijden dat ze niet langer rendabel zijn. Dat moet anders.’

Oliemannetje

Om ervoor te zorgen dat er voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten zijn die in de gastvrijheid willen en kúnnen werken, is een nauwe samenwerking nodig tussen onderwijs, overheid en ondernemers. Sectortafel Vrijetijdseconomie heeft naast aanjager Van Voornveld ook een kartrekker, Gerrit Jan Hagedoorn. Hij is ondernemer en eigenaar van vakantiepark Beerze Bulten. En vanuit het onderwijs is Thea Koster betrokken. Zij is directielid bij Deltion College. Over zijn eigen rol zegt Van Voornveld: ‘Ik zie mijn functie als die van het oliemannetje dat de lijnen met elkaar verbindt en ervoor zorgt dat het gesmeerd loopt.’

Verleiden

Van Voornveld gaat eerst gesprekken voeren met de kartrekkers van de sectortafel. ‘De oplossing voor het arbeidsprobleem komt uit vier hoeken. Allereerst moeten we jongeren stimuleren een opleiding te kiezen richting de vrijetijdseconomie. Daarnaast zijn er heel veel krimpende sectoren. De mensen die elders hun baan verliezen, willen we verleiden naar een baan in de gastvrijheid.’ Er is al een nauwe samenwerking met het UWV. ‘Zij kunnen ons helpen de mensen te bereiken die op zoek zijn naar werk. Samen met onderwijs en ondernemers, moeten we vervolgens bekijken hoe we hen klaarstomen voor het vak.’

We moeten nú bouwen aan de situatie na de crisis

Henk Van Voornveld, aanjager sectortafel vrijetijdseconomie

50-plussers als coaches

Een vierde bron bestaat volgens Van Voornveld uit mensen die nu nog niet in beeld zijn. Mensen die iets anders doen, of toe zijn aan een andere rol binnen de vrijetijdseconomie. ‘Dan denk ik bijvoorbeeld aan senioren’, legt Van Voornveld uit. ‘Mensen die echt kijk hebben op het vak en in de nadagen van hun carrière wellicht jongeren kunnen coachen in hun nieuwe rol als gastvrouw of -heer.’

Piekbelasting opvangen

De komende tijd werkt Van Voornveld aan een plan. ‘Er zijn veel dingen waarop we winst kunnen boeken. En dan is creativiteit heel welkom. Daar wil ik m’n tanden wel eens in zetten.

Zo geloof ik veel meer in maatwerk dan iemand een complete studie van vier jaar laten volgen.’ Het afgelopen jaar werkte Henk Van Voornveld als programmaleider bij de gemeente Steenwijkerland aan duurzaam beleefbaar toerisme. ‘Daar heb ik een mooi praktijkvoorbeeld ervaren van samenwerking tussen sectoren. Theater De Meenthe in Steenwijk heeft een druk programma, maar in juli en augustus is er niets te beleven. De medewerkers van het theater werden ingezet om de piekbelasting bij de horeca in Giethoorn in de vakantiemaanden op te vangen.’

Oproep

Henk Van Voornveld roept werkgevers nadrukkelijk op om te laten weten hoe de sectortafel hen kan helpen: ‘Zij kunnen in ieder geval een beroep doen op Ontwikkelfonds Regio Zwolle van Upgrade Jezelf. Dat is bedoeld voor het ontwikkelen, leren en opleiden van werknemers. Werkgevers kunnen hier gezamenlijk of individueel gebruik van maken, waarbij het fonds tot maximaal vijftig procent bijdraagt. Ik ga graag het gesprek aan met de ondernemers om te achterhalen wat ze missen. We staan ervoor open om ook op onorthodoxe wijze te zoeken naar oplossingen voor de vrijetijdssector.’

Werkgevers en onderwijs, laten we proberen om ook op wat onorthodoxe wijze te zoeken naar arbeidsmarktoplossingen voor de vrijetijdssector

Henk Van Voornveld, aanjager sectortafel vrijetijdseconomie