Skip to main content
Verhalen uit de regio

Van hovenier naar grond- en bodemspecialist

Datum: 18 juni 2024
Van hovenier naar grond- en bodemspecialist

Veldwerk is een vak op zich. Zie daar maar eens de perfect opgeleide grond- en bodemspecialisten voor te vinden. Poelsema Veldwerk Bureau uit Vollenhove (gemeente Steenwijkerland, red.) doet nu een beroep op hoveniers of bijvoorbeeld een laborant en biedt hen zelf de nodige extra cursussen. Mede dankzij de opleidingsgelden van Ontwikkelfonds Regio Zwolle is dat mogelijk. ‘Iedereen die bij ons binnenkomt, wordt bijgeschoold’, zeggen mede-eigenaar Lianne Poelsema en KAM-coördinator Klaske Manje.

Wat doet Poelsema Veldwerk Bureau?

‘We doen onder meer bodemonderzoek, bodemsanering, milieukundig onderzoek en geotechnisch onderzoek voor onder andere advies- en ingenieursbureaus en provincies. Wij onderzoeken bijvoorbeeld of dijken nog voldoen aan de Waterwet of we meten of de bodem van een bepaald tracé geschikt is voor nieuwe elektriciteitskabels voor de energietransitie. Ook leggen we onder meer meetnetten aan voor grondwatermonitoring. Onze veldwerkers verzamelen gegevens van de bodem door grond(water-)monstername, het opstellen van boorbeschrijvingen en het verrichten van inmetingen. Hiermee kunnen onze klanten advies uitbrengen aan hun opdrachtgevers over welke maatregelen nodig zijn, en of de bodem geschikt is voor de beoogde plannen.’

Waarom is scholing zo belangrijk voor jullie?

‘Ervaren veldwerkers zijn er bijna niet. Bij de bestaande veldwerkbureaus is maar weinig personeelsverloop. Dat geldt gelukkig ook voor ons; we zijn een stabiele club. Naast onze dertig medewerkers hebben we echter ook nieuwe mensen nodig. Die vinden we vaak in andere branches, zo hebben we verschillende hoveniers, maar ook een voormalig laborant aan het werk. Omdat voor veldwerk strikte protocollen gelden, leiden we al onze medewerkers intern en extern op. Dat doen we samen met een aantal vaste opleiders. Om als zelfstandig milieukundig veldwerker aan het werk te kunnen, vraagt minstens twee jaar tijd. Sowieso vinden wij een leven lang ontwikkelen cruciaal; stilstand is voor geen enkel bedrijf goed.’

Welke cursussen krijgen jullie medewerkers?

‘De cursussen zijn heel gevarieerd en zijn vooral bedoeld ter verdieping of uitbreiding van iemands kennis. Een cursus asbestherkenning bijvoorbeeld, of een basiscursus NGE (niet-gesprongen explosieven). Ook heeft er iemand een specialisatie in grondsoorten gedaan, terwijl een andere collega een cursus ‘werken langs het spoor, tram en metro’ heeft gedaan.’

Hoe verliep jullie financieringsaanvraag bij het Ontwikkelfonds?

‘Wij hebben meerdere aanvragen gedaan en die zijn allemaal binnen een aantal weken goedgekeurd. Als je eenmaal weet hoe het aanvraagproces op de website verloopt, is dat overigens eenvoudig. Ook het contact met Upgrade Jezelf Regio Zwolle, waarvan het Ontwikkelfonds onderdeel uitmaakt, verloopt prettig; je kunt er altijd terecht met vragen.’

Hoe kwam je in contact met Ontwikkelfonds Regio Zwolle?

‘Tijdens een businessclubavond in Vollenhove (gemeente Steenwijkerland, red.) hoorden we over het Ontwikkelfonds. Een mooi initiatief; de cofinanciering van het fonds is een extra stimulans voor bedrijven om te investeren in scholing. Hoe meer bedrijven hiervan weten, hoe beter. Scholing kost veel geld, en de subsidiegelden van het Ontwikkelfonds nemen een drempel weg. Ik raad andere ondernemers dan ook om de mogelijkheden die het Ontwikkelfonds biedt eens goed te bekijken.‘